The river Visakis (tributary of the Sesupe, Marijampole district)

Visakis flowing Kaunas, Fork and Marijampoles district., Šešupė ds. tributary. Length of 46 km, the catchment area of ​​330 km ². Starts Kazlų Ruda forests, 5 km to the š.v. of small lakes. Flowing into p.v. Flows into Šešupė 151 km from the mouth of the Pilviškių. Avg. slope of 59 cm / km. Avg. flow at the mouth 1.88 m³ / s.

At higher water levels.

Burr, torn and trees fell.

WW 0

10.6 dš.Baltsupis. dš.Mozūrai. Mazurians is the Pilviškių Višakio-Ore road (6 km from Pilviškių). By the river 200 meters. Avg. slope to the mouth of 47 cm / km. Hills covered with trees, and shrubs. River rare burr, torn and trees fell. Current slow-medium.

9.1 dš.Kiaulupė. dš.Kriaučiukai.

6.3 kr.Jūrė. dš.Geruliai. kr.Jurkšai. River runoff increases by one-third.

4.6 Path-Pilviškiai Griškabūdis Bridge. dš.Baltrušiai. kr.Pilviškiai.

0.5 Bridge.

0.0 Visakha flows into Šešupė.