Upių labirintasKelionės į Gruziją

Autorinės teisės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Interneto svetainė, viešai prieinama adresu WWW.UPESE.LT, (toliau vadinama UPESE.LT) nuosavybės teise priklauso J.D.Endriukaičiui.

1.2. UPESE.LT turinys (bet kokia UPESE.LT viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga) yra skirtas tik asmeniniam UPESE.LT vartotojo (skaitytojo) naudojimui.

1.3.  J.D.Endriukaitis pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti UPESE.LT esančią informaciją.

2. AUTORIŲ TEISĖS

2.1. UPESE.LT turinį sudaro autorių teisių objektai, intelektinės nuosavybės teisės objektai ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant: straipsniai, komentarai, nuotraukos, video medžiaga, garsinė medžiaga (toliau vadinama Turinys).

2.2. Be išankstinio J.D.Endriukaičio raštiško sutikimo draudžiama atlikti šiuos veiksmus dėl bet kokios UPESE.LT esančios medžiagos: a) atgaminti bet kokia forma ar būdu, b) išleisti, versti, c) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti, d) platinti kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti; e) viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis; f) transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

2.3. Bet koks ir bet kokios UPESE.LT esančios medžiagos panaudojimas be išankstinio J.D.Endriukaičio raštiško leidimo yra laikomas neteisėtu.

2.4. Jeigu J.D.Endriukaitis suteikia teisę viešai skelbti UPESE.LT esančią medžiagą, joje negalimi jokie pakeitimai, nebent kiekvienu atveju būtų aiškiai nurodyta kitaip.

2.5. Jeigu J.D.Endriukaitis suteikia teisę viešai skelbti UPESE.LT esančią medžiagą, būtina nurodyti, kad šios medžiagos autorių turtinių teisių turėtojas yra J.D.Endriukaitis ir kad šios medžiagos informacijos šaltinis yra UPESE.LT.

2.6. Be išankstinio rašytinio J.D.Endriukaičio sutikimo draudžiama atgaminti visą šią interneto svetainę UPESE.LT ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti. Taip pat draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus ar žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

2.7. UPESE.LT esantys prekių ir paslaugų ženklai, kiti žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, žymenų savininkams.

3. PRIVATUMO NUOSTATOS

3.1. UPESE.LTslapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą, taip pat atliekant statistinius tyrimus.

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Šioje svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų interneto svetaines. J.D.Endriukaitis nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį.

4.2. J.D.Endriukaitis neatsako:

4.2.1. už interneto svetainės UPESE.LT nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą. J.D.Endriukaitis pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti UPESE.LT ar tam tikros jos dalies veikimą.