Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Virinta

VIRINTA

Trasos ilgis - 62 km, trukmė - 3 d., sezonas - V-VI mėn.


Virinta prasideda Gudelių apylinkėse, už 3 km į r. nuo Suginčių, Molėtų rj. Aukštupyje teka į p. per Žėlvos (F-145), Gavėno (F-5), Ilgyno (F-14), Grauželio (F-2), Virintų (F-256) ež., toliau suka į š. v. pro Alantą, Kurklius. Įteka į Šventąją 75,2 km nuo jos ž.
Altitudė versmėse 172 m, ž.—61 m. Per visą 59 km ilgį nukrinta 111 m (ΔH-1,88). Žiotyse Q-4,52. Nors Virintos baseinas gana ežeringas (yra 52 ežerai ežerėliai, F-943 ha), vasarą upė labai nusenka (prateka vos 14% metinio nuotėkio) ir turizmui netinka. Tačiau pavasarį (balandžio-gegužės mėn.) upė pakankamai vandeninga, nesunkiai įveikiamos visos jos kliūtys: staigūs posūkiai, sūkuriai, rėvos, slenksčiai, užvartos ir kt.18 Kiek sunkiau rasti tinkamesnę vietą nakvynei, nes upė teka bemiške, tirštai gyvenama teritorija.
Pagal morfometrinius duomenis visa 62 km Virintos maršruto trasa gali būti II sudėt. ktg. etalonu. Kelionę galima pradėti Virintų ež., nes r. jo pakraščiu eina Molėtų-Utenos pln.
62 Virintų ež. skirtas verslinei ir mėgėjiškai žūklei. Jo F-256,4, L-4,51, didž.pl-1,18 km, didž. gl.-35 m, P-12,2 km. Pietinė ež. pakrantė apaugusi spygliuočiais, š. - žemoka, gyvenama (paežerėje įsikūrę Babilninkai, Čiulėnai, Drąsėnai, Juodėnai, Šaltupys).
59 Virintos ištaka iš Virintų ež., per 0,5 km nepriplaukus jo v. galo; d Čivylių kol. centras.
56 Molėtų-Skudutiškio vieškelio dviejų vamzdžų (0 1,75 m) praplaukiamas tiltas. Vagos pl. - 5-8 m, gl - 0,5-1,0 m.
55 Buv. Mendučių malūno užtvanka (H-3 m); keltis d krantu. Upės kritimas ir srovės greitis didėja, vagoje pasirodo pirmosios rėvos.
51 Svobiškio tiltas ir sunkiai praplaukiamos malūno užtvankos liekanos.
49 k Pavirinčiai. Kiek toliau Alantos-Vaikšniūnų vieškelio gelžb. tiltas. Iki Alantos t. ū. technikumo upė teka pelkėtu slėniu. Srovė kiek sulėtėja.
47 d Dvyliškis (L-4). Aukšta, sausa pakrantė - tinkama vieta postoviui, nakvynei.45 k Alantos t. ū. technikumas; per upę tiltas. Toliau iki pat Alantos upė teka tarp vaismedžių sodų,
43 d Vastapa (L-12) atiteka iš didoko (F-102ba) Vastapo ež.
42 k Alanta (L-13) teka iš Gruodžio ež. (F-11). d ALANTA - mstl., apyl. centras. Pln. Alanta - Molėtai tiltas. Kiek toliau upė vėl įteka į pelkėtą slėnį. Esant aukštam vandeniui, upės vagą čia galima atsekti tik pagal srovę.
35 Vieškelio Alanta-Želva medinis tiltas; k Laičiai. 
29 Pirmojo Klabinių malūno ir užtvankos liekanos upėje.
27 d KLABINIAI - J. Janonio kol. centras, fermos; vandens malūnas - resp. reikšmės archit. paminklas. Išgriautos malūno užtvankos liekanos nepraplaukiamos; laivelį reikia persinešti krantu.
Prasideda pati gražiausia atkarpa: srovė greita, daug nepavojingų rėvų.
24 k Maskoliškis, toliau Trakiniai; d miškas. 
19 Numatyta statyti Trakinių tvenkinį ,,Ąžuolo" kol. žemėms drėkinti, užtvankos H-13 m, tvenkinio F-116,5 ha,
13 Kurkliai I, malūno užtvanka. Upė jau ramesnė, vagos pl. 15-20 m, gl.-0,5-1,0 m, rėvos baigiasi. Kilometru žemiau - Ukmergės-Utenos pln. tiltas. Nuo tilto iki pat ž. Virinta - ichtiologinis draustinis.
10 d Nevėža (L-12); k KURKLIAI - mstl, apyl. ir kol. centras.
Okupacijos metais K. apylinkėse kovojo ,,Patvariųjų" partizanų būrys.
8 Vydliaudiškis, vandens matavimo punktas; Šilelio malūno ir užtvankos liekanos; upės vaga susiaurėja iki 10—12 m, gl. - 0,7-1,5 m; kiek toliau - Kurklių-Anykščių vieškelio tiltas.
2 Šližiai. Išgriautos malūno užtvankos vietoje - praplaukiamas pusmetrinis slenkstis.
Upės pakrantėse prasideda pušynai; čia geros vietos postoviui, nakvynei.

18Plaukta 1979 m. liepos 1—3 d.

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas