Upių labirintasKelionės į Gruziją

Šešupė (Szeszupa) upė. Lenkijoje, Suvalkų krašte. Aprašymas, vandens turizmo maršrutas, atstumai, nuotraukos

Šešupė (Szeszupa) Lenkijoje

Maršrutas Šešupės aukštupiu gana įdomus; upė labai įvairi - tai teka ramiai, tai suputoja rėvose. Upė teka per ežerus kurie sumažina vandens lygio svyravimo amplitudę, todėl upe galima plaukti ir lietingesnę vasarą.


Esant aukštesniam vandens lygiui

Užtvanka, rėvos, seklumos

WW 1-/1 (1+)


Atstumai upe

293.8 Vandens malūno užtvanka. Ja eina Smolnikų - Gulbiniškių kelias. Udziejek. Plaukimą galimą pradėti čia, ar 100 m žemiau prie tiltuko, kur pievoje galima stovyklauti. Prieš plaukimą verta užkopti į kalvą Cisową Górę (256,4 m aukščio, puikus apžvalgos taškas) esančia apie 1.5 km į pietryčius, prie Gulbiniškių. Upė teka laukais, vietomis pakrantėse nedideli miškeliai, srovė vidutinė. Vagos plotis apie 5 m. Vidutinis nuolydis iki Gulbino ežero 1.00 m/km.
293.1 Šešupė įteka į Gulbino (Gulbin) ežerą. Prieš pat įtekėjimą vaga siaura, upė teka tarp švendrių. Didžiausias ežero gylis 8 m. Iš trijų pusių apaugęs mišku, tik ežero vakaruose laukai.
292.7 Šešupė išteka iš Gulbino (Gulbin) ežero. Pakrantėse laukai, nedideli miškai. Tėkmė vidutinė, vagos plotis 5-7 m. Vidutinis nuolydis iki Apvaliojo ežero 1.33 m/km.
292.1 Šešupė įteka į Apvaliųjį (Okragle) ežerą. Ežero krantai apaugę retais medžiais, šiaurvakarinis krantas žemas, pietrytinis - aukštas.
291.5 Šešupė išteka iš Apvaliojo (Okragle) ežero. Tėkmė lėta-vidutinė, vagos plotis 5-7 m. Vidutinis nuolydis iki Kreivelio ežero 0.83 m/km.
291.3 Tiltas. kr. Kleszcszowek. dš. Sidoriai (Sidory).
290.9 Šešupė įteka į Kreivelio (Krejwelek) ežerą. Ežero plotas 0,08 km², didžiausias gylis 6 m. Krantai apaugę alksniais. Pietiniame ežero krante įsikūrę Sidoriai (Sidory).

Vandens malūnas prie Udziejek Kreivelio ežeras prie Sidorių Pabandžio ežeras
Vandens malūnas prie Udziejek Kreivelio ežeras prie Sidorių Pabandžio ežeras
Author:Krzysztof Gorlo Author:Jerzy Szygiel Author:Krzysztof Masłowski

290.4 Šešupė išteka iš Kreivelio (Krejwelek) ežero. Vidutinis nuolydis iki Pšechodnie ežero 0.67 m/km. Srovė lėta, vagos plotis 5-10 m.
289.8 Šešupė įteka į Pšechodnie (Przechodnie) ežerą. Ežero plotas 0,2 km², vidutinis gylis 3,6 m. Ežero krantai žemi, apaugę alksniais, tik pietrytinis krantas aukštas, jame auga miškas.
289.3 Šešupė išteka iš Pšechodnie (Przechodnie) ežero. Upė teka lėtai, krantai žemi, vietomis pelkėti. Vagos plotis apie 10 m. Dš. netoli upės miškas. Vidutinis nuolydis iki Postaveleko ežero 0.30 m/km.
288.3 Šešupė įteka į nedidelį Postaveleko (Postawelek) ežerą.
288.1 Šešupė išteka iš Postaveleko (Postawelek) ežero. Slėnis siauras, upė teka tarp aukštų kalvų, slėnis siauras. Vagoje akmeningos rėvos. Dš. krante iki Lizdeikų miškas. Upės plotis 7-10 m. Vidutinis nuolydis iki Lizdeikų 1.00 m/km.


288.0 Tiltas.
287.6 Rėvos baigaisi, slėnis paplatėja, upė nurimsta. Vidutinis nuolydis iki Pabandžio ežero 1.00 m/km.
286.3 Tiltas. kr. Lizdeikos (Lizdejki). Agroturizmo sodyba. Upė teka mišku, jame daug bebrų veiklos pėdsakų, gali būti bebrų užtankų. Srovė vidutinė. Vidutinis nuolydis iki Pabandžio ežero 0.83 m/km.
284.9 Tiltas. kr. Postawelek.
284.0 Šešupė įteka į Pabandžio (Pobondzie) ežerą. Ežeras yra netaisyklingos formos, vietomis suformuoja įlankas, pusiasalius ir liūnus. Ežero krantai apaugę alksniais, pakrantėse švendrių, nendrių lauki. Rytinėje pakrantėje auga eglių ir pušų miškai. Ežero plotas 0,5 km², kranto linijos ilgis 3,9 km, didžiausias gylis 10 m, vidutinis gylis 3,6 m. Ežeras ledyninės kilmės. Dš. ežero pusėje stovyklavietė.
283.7 Šešupė išteka iš Pabandžio (Pobondzie) ežero. Vidutinis nuolydis iki intako Potopka 3.82 m/km.

Šešupė prie Postawelek Šešupės ir Potopkos santaka Šešupės ir Vygros santaka
Šešupė prie Postawelek Šešupės ir Potopkos santaka Šešupės ir Vygros santaka
Author:marek2406 Author: robert czopek Author:miechurzanka

283.3 tiltas. kr. Pobondziai (Pobondzie). Žemiau prasideda sudėtingiausia upės atkarpa - didelis nuolydis, rėvos, akmenys vagoje. Slėnis siauras, krantų aukštis apie 5 m, vietomis siekia 18 m, vietomis statūs. Už tilto žemas tiltukas slenkstuko viduryje (gali tekti apsinešti kairiu krantu), žemiau dar vienas žemas tiltukas.
282.0 kr. Potopka. Kiek žemiau kr. kempingas, stovyklavietė. Vidutinis nuolydis iki Folusz 2.77 m/km.
281.8 Rutka-Tartak - Vyžainiai kelio tiltas. Prieš jį žemas pėsčiųjų tiltas. Rutka-Tartak.
281.5 Tiltas. Žemiau srovės nėra, upę patvenkia hidroelektrinės užtvanka. Rutka-Tartak.
281.2 Hidroelektrinės užtvanka. Apsinešimas kairiu krantu apie 50 m. Rutka-Tartak. Žemiau upės slenis siauras, pakrantėse vietomis nedideli miškeliai, krantai iki 12 m aukščio, vietomis statūs. Srovė greita, vagoje rėvos, gali būti užvirtusių medžių.
279.4 Tiltas. Žemiau lentpjūvės užtvankos griuvėsiai. Folusz. Srovė greita, vagoje seklios rėvos, gali būti užvirtusių medžių. Slėnis paplatėja, pakrantėse nedidelis miškas. Vidutinis nuolydis iki 277.8 km 3.93 m/km.
277.8 Upės vaga iki Lietuvos - Lenkijos sienos ištiesinta, kanalizuota. Vagos plotis 7-10 m. Srovės greitis vidutinis. Pakrantėse iki sienos nedideli miškeliai. Vidutinis nuolydis iki Pašešupės 0.78 m/km.
276.9 dš Pašešupė (Poszeszupie). Vidutinis nuolydis iki Lietuvos - Lenkijos sienos 1.29 m/km. Upės srovė, artėjant prie sienos, vėl po truputį greitėja.
276.2 kr. Vigra (Wigra). Tiltas. Pašešupė (Poszeszupie). Upės nuotėkis pastebimai padidėja.
274.5 Lietuvos - Lenkijos siena. Toliau Šešupė teka Lietuvos teritorija.

© 2014 J.D.Endriukaitis