Upių labirintasKelionės į Gruziją

Upė Lapainia, Nemuno intakas. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas

Lapainia teka Kauno apskrityje, Kaišiadorių rajone, Kruonio seniūnijoje, Nemuno dešinysis intakas.

Upės ilgis 30 km, baseino plotas 118,9 km², vidutinis debitas žiotyse 0,81 m³/s, vidutinis nuolydis 5,28 m/km.
Lapainia išteka iš nedidelio ežero Ringailių kaimo apylinkėse, 14 km į pietryčius nuo Kruonio, 10 km į šiaurę-šiaurės rytus nuo Stakliškių. Teka į šiaurės vakarus per Gabio ir Kalvių ežerus, nuo Kalvių ežero iki Andriūnų - į vakarus, nuo Andriūnų iki Kruonės intako - į šiaurę, žemiau - į šiaurės vakarus. Įteka į Nemuną 261 km nuo jo žiočių ties Lapainios kaimu, 4 km į šiaurę-šiaurės rytus nuo Darsūniškio. Vaga vingiuota, natūrali, apie 5 m pločio, kanalizuotas tik trumpas 1,5 km ilgio ruožas aukščiau Kalvių ežero. Prie žiočių upę patvenkia Kauno marios. Intakai: Melnyčėlė, Purvelė, Vingra, Palapainia (kairieji), Vertimas, Kruonė (dešinieji).
Lapainios žemupyje, šaltiniuotuose ir skardinguose upelio slėniuose yra Lapainios botaninis draustinis. Pakrantėse yra nemažai archeologijos paminklų: Basonių piliakalnis ir senovės gyvenvietė, Šventininkų senovės gyvenvietė, Vilūnų senovės gyvenvietė, Palapainio, Vilūnų piliakalnis ir senovės gyvenvietė, Lapainios senovės gyvenvietė, Lapainios senovės gyvenvietė II, Lapainios senovės gyvenvietė III, Lapainios senovės gyvenvietė IV.
Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai, kanojos.


Esant aukštesniam vandens lygiui pavasarį ar po ilgalaikio lietaus

Užvartos, medžiai vagoje, rėvelės, žemi lieptai

ZW (WW -1)

Upės ekologinė būklė - geraAtstumai upe

2.6 dš. Palapainia.

2.4 Kruonio-Darsūniškio kelio tiltas. Po juo upė teka betoniniu vamzdžiu. kr. Lapainia, dš. Dijokiškės.
Lapainia teka vakariniu Varkališkių miško pakraščiu, vagos plotis apie 5 m, joje yra privirtusių medžių, gali būti užvartų. Srovė vidutinė. Vidutinis nuolydis iki žiočių 1,98 m/km, vidutinis debitas apie 0,75 m³/s.

1.3 kr. Palapainia. Lapainia. Vagos plotis apie 5 m, krantai apaugę medžiais ir krūmais.

0.7 Tiltas. Po juo upė teka betoniniu vamzdžiu. Lapainia. vagos plotis apie 5 m, krantai žemi, pelkėti, be medžių. Vasarą upėje nemažai vandens augalijos. Upės srovė rimsta, vaga palaipsniui platėja - ją patvenkia Kauno marios.

0.0 Lapainia įteka į Nemuną. Vagos plotis žiotyse apie 60 m.

© 2017 J.D.Endriukaitis