Upių labirintasKelionės į Gruziją

Alna upė. Zapsio ežero intakas. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai

Alna (lenkiškai Hołnianka) teka Lazdijų rajone, Lazdijų, Kučiūnų seniūnijose; ir Lenkijoje, Seinų paviete, Seinų gminoje, Zapsio ežero intakas (Zapsės-Niedos intakas).

Upės ilgis 29 km, baseino plotas 98 km² (Lietuvoje 42 km²). Alnos versmės - pietiniame pelkėtame Trakiškės miško pakraštyje, Puodžių kaimo apylinkėse, 4 km į pietus nuo Aštriosios Kirsnos, 7 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų. Aukštupyje (iki Galadusio ežero vadinama Uidė arba Lindė) teka į pietus per Ūdininkų ežerą. Įteka į Galadusio ežerą prie Beviršių kaimo. Teka Lenkijoje per Galadusio (lenk. Galaduš) ir Alnos (lenk. Hołny) ežerus. Tarp Galadusio ir Alnos ežerų vadinama Lančia (lenk. Lączanka), nuo Alnos ežero - Alna (lenk. Hołnianka). Ties Hołny Wolmera kerta Lenkijos-Lietuvos sieną, teka per Kučiūnus, prie Kaženių įteka į Zapsio ežerą.
Vaga vietomis ištiesinta, 4-12 m pločio, 0,8 m vidutinio gylio, vasarą vietomis užželia vandens augmenija. Slėnis platus, vietomis pelkėtas. Vidutinis debitas žiotyse 0,65 m³/s. Upės nuotėkio svyravimą sulygina ežerai.
Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai. Maršrutas sunkokas, gana įdomus.


Geriau esant aukštesniam vandens lygiui

Seklios rėvos, užvartos, užvirtę medžiai, vandens augmenija, nepraplaukiami tiltai, žemi lieptai, nedidelė užtvanka

ZW (1WW-)

Upės ekologinė būklė - labai gera


Atstumai upe

23.3 Šiaurinis Galadusio ežero galas. kr. Galiniai (8,5 km keliu nuo Lazdijų centro).
Ežeras Galadusys ištįsęs šiaurės-pietų kryptimi 10,6 km, didžiausias plotis siekia 1,5 km. Pietinė dalis platesnė už šiaurinę. Kranto linija, kurios ilgis 28,5 km, labai vingiuota, ypač vakaruose. Krantai statūs, aukšti. Ežere yra 6 salos, kurių bendras plotas 8,5 ha. Į ežerą įteka 3 upeliai. Ežero plotas 160,6 ha, vidutinis gylis 5,9 m, didžiausias gylis 55 m. Ežero apylinkės labai vaizdingos.

22.7 Sala. kr. Ūdininkai. dš. Borysowka.

21.3 Sala. kr. Ūdininkai. dš. Burbiškės (Burbiszki).

20.2 kr. Beviršiai.

19.3 kr. Uigė (Lingė) - Alnos upės aukštupys. Priešais žiotis nedidelė sala. dš. Burbiškės (Burbiszki).

18.4 Sala. dš. Jenoraistis (Jenorajscie).

17.0 Lietuvos-Lenkijos siena eina ežeru. Toliau Galadusys pilnai yra Lenkijos teritorijoje. kr. Tarnauka.15.8 Lančia (lenk. Lączanka) išteka iš Galadusio ežero. Upelio plotis 3-7 m, krantai žemi, vasarą vietomis Lančia užželia vandens agmenija. Vidutinis nuolydis iki Alnos ežero 1,3 m/km. 2,7 km atkarpa iki Alno ežero plaukimui gana sunki, geriau laivelius apsivežti/apsinešti.
Geriau išlipti 250 m nepripalukus Lančios ištakų Dušnyčios (Duzsnica) kaime. Keliukas prieina prie pat ežero, patogus išlipimas. Nuo čia keliu iki patogios vietos pradėti kelionę Alnos ežeru apie 3 km.

15.2 Kelio Dušnyčia (Duzsnica)-Krasnogruda tiltas. Po juo upė teka betoniniu vamzdžiu. Dušnyčia (Duzsnica).

14.2 Tiltas. Po juo upė teka betoniniu vamzdžiu. Lančia teka mišku. Dušnyčia (Duzsnica).

13.8 Tiltas. Po juo upė teka betoniniu vamzdžiu. Iki žiočių Lančia teka per pelkėtą Rudupės (Rudupies) mišką. Kalviškės (Kalwiszki).

13.1 Lančia (lenk. Lączanka) įteka į Alno (Hołny) ežerą. Ežeras siauras, ištįsęs iš šiaurės į pietus, jo ilgis - 3,4 km, didžiausias plotis - 0,8 km, vidutinis gylis - 6 m, didžiausias - 15 m. Ežero plotas 158,4 ha, jis yra 131,3 m virš jūros lygio. Vakarinis Alno krantas apaugęs mišku; apie 80% ežero krantų sunkiai pasiekiama - jie apaugę tankia vandens augmenija - švendrėmis ir nendrėmis. Rudupės (Rudupies) miškas. Kalviškės (Kalwiszki).
- keliukas veda į Kalviškių kaimo sodybą, netoli Lančios įtekėjimo. Čia prieinamas krantas (apie 200 m į pietryčius nuo šiaurinio ežero galo.

12.7 kr. miškas Gaidziegois. kr. Kalviškės (Kalwiszki).

12.1 kr. Hołny Mejera.

11.3 kr. Hołny Mejera.

10.4 dš. Krasnogruda. kr. Hołny Mejera.

9.6 Alna (Hołnianka) išteka iš Alno (Hołny) ežero pietinio galo. Vidutinis nuolydis iki dš. intako 0,8 m/km. Aradninkai (Ogrodniki).

9.5 Gelžbetoninis plento Lazdijai-Augustow tiltas. Po tiltu upė teka dideliu, praplaukiamu, betoniniu vamzdžiu. Keletą šimtų metrų Alna (Hołnianka) teka per miškelį, toliau - laukais (vietomis pakrantėse nedideli miškeliai), krantai žemi, vagos plotis apie 5 m. Kliūtys: žemi lieptai, esant žemam vandens lygiui - seklios rėvelės, seklumos, keletoje vietų vagą gali pertverti užvirtę medžiai. Aradninkai (Ogrodniki).

8.1 dš. nedidelis intakas. Vidutinis nuolydis iki Kučiūnų 0,43 m/km. Aradninkai (Ogrodniki).

7.5 Gelžbetoninis kelio Hołny Wolmera-Dworczysko tiltas. Po tiltu upė teka 2 betoniniais vamzdžiais. Prie aukšto vandens lygio gali būti nepraplaukiama. Upė teka laukais, krantai žemi, vagos plotis apie 5 m.

6.9 Gelžbetoninis kelio Aradninkai-Beržėnai (Ogrodniki-Berzniki) tiltas. Upė teka laukais, vietomis pakrantėse nedideli miškeliai. Krantai žemi, vagos plotis 5-10 m. Hołny Wolmera.

6.6 Lieptas. Hołny Wolmera.

5.8 Medinis tiltas. Upė paplatėja, pagilėja, ją patvenkia ant Lenkijos-Lietuvos sienos stovinti užtvankėlė. Hołny Wolmera.

5.1 Lenkijos-Lietuvos siena. Prie pat jos, Lenkijos pusėje, nedidelė užtvankėlė. Upė teka laukais, krantai žemi, vaga kanalizuota, jos plotis apie 5 m.

4.8 kr. melioracijos griovys. dš. už 100-150 metrų Balandžio miškas.

4.4 Kučiūnų-Akmenių kelio tiltas. Po tiltu upė teka betoniniu vamzdžiu. Reikia apsinešti. Prie upės priartėja Balandžio miškas.

4.4 dš. melioracijos griovys.

4.0 kr. melioracijos griovys. Kanalizuotas upės ruožas baigiasi, pakrantėse reti mrdžiai, krūmai. kr. Kučiūnai, dš. Kučiūnų kapinės.

3.6 Lieptas. Kučiūnai.

3.4 Lieptas. Kučiūnai.

3.2 Lazdijų-Kučiūnų-Veisiejų kelio tiltas. Alna teka laukais, krantai keleto metrų aukščio, vaga dalinai kanalizuota, jos plotis apie 5 m. Vidutinis nuolydis iki Zapsio ežero 2,91 m/km. Kučiūnai.

3.0 Lieptas. Kučiūnai.

2.9 Lieptas. Kučiūnai.

2.5 Lieptas. Upės krantai apaugę medžiais. kr. Puodžiškė. dš. fermų pastatai.

2.2 Kanalizuotas upės ruožas baigiasi. Upės pakrantėse 15-50 metrų pločio miško juosta. Iki žiočių gali būti vagą pertvėrusių užvirtusių medžių, krantai žemi, srovė greita, seklios rėvos. kr. Puodžiškė.

2.1 Lauko kelio brasta. kr. Puodžiškė.

1.5 dš. nedidelis intakas. dš. Kaženiai.

1.1 Upė teka per nedidelį mišką. dš. Kaženiai.

0.0 Alna įteka į Zapsio ežerą. Kelionę galima tęsti Zapse-Nieda.

© 2017 J.D.Endriukaitis