Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Paaiškinimai. Santrumpos. Simboliai shemose

PAAIŠKINIMAI

Knygoje vartojama daug sutrumpinimų bei matematinių simbolių.
Jei vietovardis tekste vartojamas keletą kartų, tai vėliau rašoma tik pirmoji jo raidė. Visur, kur tekste aišku, prie datų m. ("metai") raidė praleista; upės krantą žyminčios santrumpos (d, k) nerašomos prie tų vietovių, kurios yra abiejuose krantuose.
Skaitmenys kairiajame teksto pakraštyje rodo atstumą nuo upės žiočių arba maršruto pradžios; skaitmenys lenktiniuose skliaustuose – atskirų barų nuotolį, upės, ežero ar kito vandens baseino morfometrinius duomenis, reiškiamus atitinkamais dydžiais – kilometrais (km), metrais (m), hektarais (ha). Laužtiniuose skliausteliuose sužymėta išimtinio maršruto, iš seno žinomo ,,500 km 60-čia ežerų vardu" (žr. M. Eidrigonis, 500 km Lietuvos ežerais, K., 1940), ežerų seka.
Maršrutų Lietuvos TSR vandenimis kilometražas apskaičiuotas pagal "Lietuvos TSR upių kadastro", taip pat LTSR MA Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto naujausių leidinių (žr. literatūros sąrašą) duomenis; upių ir vandenų. esančių ne Lietuvos teritorijoje – pagal atitinkamus žemėlapius.
Tikslumas – pusė kilometro. Kadastruose nurodyti kilometrų dešimtadaliai supaprastinti iki sveikųjų skaičių: pusė ir daugiau kilometro laikoma pilnu, mažiau kaip pusė – atmetama.
Baltarusiški (Baltarusijos TSR teritorijoje), rusiški (RTFSR Kaliningrado sr.) ir latviški vietovardžiai transkribuoti pridedant lietuviškas galūnes.

SANTRUMPOS

A - azimutas
AE - atominė elektrinė
archit. - architektūrinis
buv. - buvęs
d - dešinysis (krantas), dešinė (pusė)
didž. - didžiausias
Δ H - nuolydis (upės) m/km
ež. - ežeras
F - plotas (ežero, vandens baseino, miško) ha
fv. - farvateris
gelžb. - gelžbetoninis
glžk. - geležinkelis
gl. - gylis
H, h - vertikalus aukštis
HE - hidroelektrinė
HAE - hidroakumuliacinė elektrinė
įl. - įlanka
k. - kaimas
k - kairysis (krantas), kairioji (pusė)
kol. - kolūkisL - ilgis (ežero, upės) km
m-la - mokykla
p. - pietūs, pietų, pietinis
p - perimetras
pab. - pabaiga
pln. - plentas
pl. - plotis
pr. - pradžia
rj. - rajonas
resp. - respublikinis
r. - rytai, rytinis
st. - stotis
sr. - sritis
sudėt. ktg. - sudėtingumo kategorija •
š. - šiaurė, šiaurinis
t. g. - tipo gyvenvietė
t. ū. - tarybinis ūkis
TE - termofikacinė elektrinė
vid. - vidutinis, vidurinis
v. - vakarai, vakarinis
ž. - žiotys (upės)
q - vidutinis daugiametis nuotėkis m3/s
▼ — altitudė

SIMBOLIAI SCHEMOSE

(Jį, - laivų prieplauka
A - trumpalaikė turistų stovyklavietė
T - turistų bazė

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas