Upių labirintasKelionės į Gruziją

Upė Jūra. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai. Vandens lygis

Jūra teka Plungės, Šilalės, Tauragės ir Pagėgių rajonuose, Nemuno dešinysis intakas.

Upės ilgis 177 km, baseino plotas 3986 km². Prasideda Žemaičių aukštumos vakariniame šlaite, 10 km į šiaurės vakarus nuo Rietavo. Vingiuodama teka pro Rietavą, Kvėdarną, Pajūrį, Tauragę. Įteka į Nemuną 81 km nuo jo žiočių. Didžiausio intako Šešuvies baseinas užima 48 % Jūros baseino. Vaga vingiuota, jos vidutinis plotis aukštupyje 10-20 m, vidurupyje ir žemupyje 25-40 m; gylis 0,5-3 m. Vidutinis nuolydis 60 cm/km. Žemupyje, 35 km iki žiočių nuolydis tik 8 cm/km. Krantai  1-5 aukščio, vidurupyje atodangos siekia 25 m aukštį. Slėnis vingiuotas, su siaura salpa ir labai ryškiomis terasomis; jo vidutinis plotis iki Akmenos 300-500 m, žemiau 500-1000 m. Pasižymi staigiais ir aukštais potvyniais ne tik pavasarį, bet ir rudenį po liūčių, o žiemą atlydžių metu. Aukštupyje ir vidurupyje srauni. Srovės greitis 0,2-1,2 m/s. Vidutinis debitas žiotyse 41,8 m³/s. Slėnį nuo Akmenos žiočių iki Tauragės apima landšaftinis draustinis, saugantis erozijos veikiamus šlaitus, slėnio formas, gražų gamtovaizdį.
Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems / turintiems pradinę patirtį vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, kanojos. Maršrutas įdomus, vietomis vaizdingas.


Nerekomenduojama plaukti sausą vasarą

Rėvos, slenkstukai, užtvankos. Aukštupyje - vandens augmenija; gali būti keletas užvartų

ZW/WW 1 (1+)

Pajūris; Tauragė

Upės ekologinė būklė - iki Lokystos intako - labai gera; žemiau iki Balskų tvenkinio - gera; žemiau iki Akmenos intako - vidutinė; žemiau iki žiočių - gera


Atstumai upe

154.4  Rietavo - Šilalės kelio tiltas. Upės vid. debitas 1,7 m³/s. Upė iki Žadvainių kanalizuota, teka laukais. Vagos plotis apie 5 m. Vidutinis nuolydis iki Letauso 65 cm/km.
153.7 Tiltas. dš. Pelaičiai.
152.8 dš.Kumelupis.
150.8 Tiltas. kr. Pajūris. Tai vienoje tai kitoje pakrantėje miškai.
147.3 Tiltas. Žadvainiai. Kanalizuotas upės ruožas baigiasi.
146.4 dš. Letausas. Vidutinis nuolydis iki Aitros 68 cm/km.
145.7 Automagistralės Kaunas - Klaipėda tiltas.  Upė iki Aitros teka miškais, gali būti keletas užvartų, vasarą vietomis vaga stipriai užžėlusi. Tai civilizacijos beveik nepaliestos vietos.
144.4  Tiltas. Rindės
143.6 kr. Rindės.
142.5 dš.Plunkė. dš. Plunkėnai.
141.9 kr. Rindė. kr. Rindės.
139.5 dš.Margų upelis.
136.8 kr. Deguva. Legų miškas.
134.2 kr.Aitra. Įtekėjus Aitrai upės nuotėkis padvigubėja - vidutinis debitas 7.3 m³/s. Vidutinis nuolydis iki Lokystos - 61 cm/km. Upėje rėvos, stambūs akmenys. Rėvos tęsiasi iki pat Balskų HE patvankos.
133.8 Kabantis pėsčiųjų tiltas.
133.7 dš. Gilvija.
131.3 Kabantis pėsčiųjų tiltas. kr. Pagraudis.
129.2 kr. Pienauja.
127.5 Pajūralio - Kvėdarnos kelio tiltas. dš. Pajūralis. kr. Kvėdarna.
127.2 kr. Geniotalis.
125.1 Kabantis pėsčiųjų tiltas.
124.9 Apie 0.5 m aukščio akmenų slenkstis.
124.7  kr. Druskiskr. Padievaičio piliakalnis.
123.5 kr. Gagaičiai.
122.4 dš. Lokupis. kr. Palaivis.
122.0 kr. Vėžus. kr. Antupalis.
120.7 kr. Gūvainių piliakalnis.
120.5 Kabantis pėsčiųjų tiltas.
120.0 dš.Labus.
119.6 kr. Skurbynas dš. Visgaudžiai. kr. Gūvainiai.
117.2 dš. Šlaunis. dš. Loma.
112.4 kr. Lokysta. Vidutinis nuolydis iki Žvingių 95 cm/km.
110.9 dš. Žvėrė. kr. Kirnės.
109.0 kr. Šilvada. kr. Vidutiškė.
108.4 kr. Ilgotis. kr. Keberkščiai.
105.9 40 m žemiau, vandens malūno užtvankos vietoje praplaukiamas slenkstis. kr. Pajūris.
105.5 dš. Kunigiškių piliakalnis. dš. Lileikėnai. kr. Pajūris.
105.0 Kabantis pėsčiųjų tiltas.
104.6 dš. Kisė. dš. Pakisio piliakalnis. dš. Kunigiškiai.
103.9 kr. Nemylas. kr. Pajūris.
103.6 Tiltas. > kr. Pajūris. dš. Užjūris. Žemiau Pajūrio - srauniausia Jūros atkarpa. Upėje rėvos, slenkstukai, krantai aukšti.
102.1 dš. Gervė. kr. Kalniškiai.
101.1 Akmenų slenkstis. dš. Dapkiškė. kr. Pakalniškiai.

100.2 kr. Trumpė. Ties jos žiotimis upėje didžiulis konglomerato luitas. kr. Bačiškė.
97.9 kr. Gulbiškiai. dš. Dapkiškė.
97.4 dš. Dapkiškės piliakalnis.
95.7  kr. Žvingiai. Vidutinis nuolydis iki Žiuržmočio 83 cm/km.
94.5 Praplaukiama užtvankėlė.
94.3 dš.Bikava. Šilutės - Šilalės plento  tiltas. dš. Bikavėnai. kr. Žvingiai. Upės srovė lėtėja.
92.4 kr. Odmuo.
92.3 dš. Lolyčia. dš. Stokaičiai.
89.8 kr. Barys. kr. Vilkų Lauko II piliakalnis (Veringa).
89.5 kr. Vilkų Laukas. kr. Vilkų Lauko I piliakalnis (Kūplė).
88.4 dš. Visbarai.  Srovė visai dingsta, prasideda Balskų HE patvankos pradžia.
84.2 kr. Žiuržmotis. dš. Vaidilai. Vidutinis nuolydis iki Ringios 111 cm/km.
82.3 kr. Didkiemis.
81.3 kr. Aušbruva. dš. Balskai.
80.8 Balskų HE  užtvanka. Galima įplaukti į vandenį paimantį šulinį. Užtvarų nėra. Patogiau apsinešti kr. Žemiau upėje vidutinė srovė, retos, nesudėtingos rėvos.
79.4 kr. Kernušupis. kr. Tamošaičiai.
78.3 dš. Genių atodanga.
77.4 kr. Lylava. kr. Tamošaičiai.
76.4 Kabantis pėsčiųjų tiltas. dš. Geniai.
75.0 kr. Liliava. kr. Kuturiai.
73.4 kr. Akmena.
73.0 Kabantis pėsčiųjų tiltas.
72.0 kr. Ringia. 0,5 km aukščiau kabantis pėsčiųjų tiltas. Vidutinis nuolydis iki Šunijos 66 cm/km.
71.9 Tiltas. dš. Gudlaukis. kr. Ringiai.
68.8 kr. Sungailiškiai.  Jūrai  įsigraužus 20-25 m į prieledyninio ežero dugną pakrantėse atsiveria keliolika vaizdingų skardžių.
62.9 kr. Matiškiai. dš. Šaukėnaidš. Matiškių piliakalnis.
61.0 kr. Reksčiai. Upė daro didelę kilpą.
59.2 dš. Dubalė. dš. Jociai.
59.1 dš. Vynija.
58.3 kr. Mineikiškiai.
57.5 dš. Alanga. dš. Alanga.
54.6 Kabantis pėsčiųjų tiltas. dš. Lengveniai. kr. Reksčiai
52.1 kr. Šunija. kr. Rekstukai. dš. Vitkaičiai. Vidutinis nuolydis iki Šešuvies 58 cm/km.
49.8 dš. Dapkiškiai.
48.8 kr. Norkaičiai.
48.3 kr. Galmeniai.
46.9 dš. Dauba. dš. Jatkančiaidš. Dapkiškių piliakalnis.
43.0 kr. Miltauja. Prasideda Tauragė.
42.3 Užtvanka. Apsinešti patogiau kairiu krantu.
42.1 Tiltas. Tauragės centras.
38.6 Geležinkelio tiltas. dš. Taurai. kr. Ližiai. Tauragės pabaiga. Žemiau srovė visai lėta.
35.8 dš. Dvareliai.
35.1 kr. Šešuvis. Vidutinis nuolydis iki Kriokiškių 14 cm/km.
33.8 kr. Pajūris.
32.9 dš. Ežeruona. dš. Beigeriškiai.
31.6 dš. Meldiklaukiai.
29.8 dš. Meldikupė.
28.8 dš. Lauksargiai.
27.9 dš. Kalėnai. kr. Dauglaukis. 1,5 km nuo upės dš. Greižėnų piliakalnis.
22.9 dš. Oplankis.
21.5 dš.Oplankis.
19.5 kr. Kriokiškiai. Vidutinis nuolydis iki žiočių 6 cm/km.
14.5 kr. Žagmantai.
13.5 dš. Daubalė.
13.3 kr. Giluvė.
11.7 dš. Mociškiai.
11.0   Jurbarko - Šilutės plento tiltas. dš. Mociškiai. Patogi vieta baigti kelionę Jūra.
10.9 dš. Jurgupis.
9.7 dš. Lankupė.
5.4 dš. Liūnas. dš. Opstainis.
4.0 kr. Vėžininkai.
0.7 dš. Šereitlaukis.
0.0 Jūra įteka į Nemuną.

© 2010 J.D.Endriukaitis