Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Šušvė

ŠUŠVĖ

Trasos ilgis - 108,6 km, trukmė - 5 d., sezonas - IV-VI mėn.


Šušvė - didž. Nevėžio intakas, Jos versmės yra Rytų Žemaičių plynaukštėje, Tyrulių pelkėje, už 6 km į p. r. nuo Tytuvėnų, Kelmės rj. Aukštupys nuo Plikaičių iki Žeimių tilto kanalizuotas. Per visą 134,6 km ilgį nukrenta 112,1 m (ΔH-0,83). Didž. nuolydis yra aukštupyje - 2,23 ir antroje pusėje (tarp 65,7-0 km) - 1,06. Q: Šiaulėnuose - 1,02, žemiau Upytės ž. - 1,38, žemiau Beržės ž. - 3,60, žemiau Ažytės - 5,28, ž. - 6,38. Vagos pl.; aukštupyje 6-8 m, žemupyje - 10-15 m. Slėnys neplatus, krantai vietomis aukšti, sausi, apaugę medžiais. Kraštovaizdis gana įspūdingas, ypač gražu gegužės mėnesį ievoms žydint. Kliūtys: užtvankos, rėvos, slenksčiai, dideli akmenys, seklios brastos, užžėlimai, sąvartų užkamšos. Pavasarį, kai aukštas vanduo, arba po gausesnių liūčių turistine baidare be didesnių kliūčių galima plaukti nuo Šiaulėnų, o dar geriau - nuo Beržės intako.
Pagal hidrografinius duomenis 67,7 km žemupio baras gali būti II sudėt. ktg. etalonas.


109 k ŠIAULENAI - mstl., apyl. ir K. Poželos kol. centras; vandens matavimo punktas, Radviliškio-Šiaulėnų-Tytuvėnų pln. tiltas.
102 Žeimiai; kaimo vieškelio tiltas.
100 d Upytė (L-7), DIKTARIŠKIAI. Restauruotuose buv. dvaro rūmuose įsikūrusi m-la; rūmai ir parkas - vietinės reikšmės archit. ir gamtos paminklai.
89 Mociškis. Vandens malūno išgriautos užtvankos vietoje nedidelis slenkstelis, per kurį laivelius galima nusileisti.
87 k Čerkosai; Č. kaime stovi koplytėlė - liaudies dailės paminklas.
82 d Žitiškiai. ,,Tarybinės žemės" kol. vandens malūnas, varomas elektra, lentpjūvė. Per užtvanką keltis patogiau k krantu.
81 k Beržė (L-36), d Ramoškiai.
79 k Godai. Upės pakrantėje senkapis.
75 d Žadikė (L-19); k PAŠUŠVYS - apyl. ir ,,Šušvės" kol. centras.
70 GRINKIŠKIS - mstl., apyl. ir t. ū. centras. Vandens malūno, varomo elektra, užtvanka išgriauta; jos vietoje susidarė 0,8 m slenkstis, kurį, esant aukštam vandeniui, galima praplaukti; kai žemas vanduo, patogiau keltis d puse.
68 k Geručiai. Toliau abipus upės bėga vieškeliai: d Grinkiškis-Pašušvys, k G.- Digraičiai.
65 k Vaitiekūnai. Kiek žemiau upėje iš eilės 5 slenksčiai. Šušvės ir Vingrio upelio santakoje stūkso piliakalnis, vadinamas Pilimi.
64 k Kairėnai. Buv. triaukščio vandens malūno užtvanka išgriauta. Vanduo teka ne per užtvanką, bet d pusėje išrausta nauja vaga.
57 k Bakūniškis; seno vandens malūno užtvanka išgriauta, malūne įrengta suomiška pirtis. Laivelius galima nusileisti abiejose pusėse. Prieš pat užtvanką senojo tilto polių liekanos, žemiau užtvankos - naujas gelžb. vieškelio Krakės - Vosyliškės tiltas.
55 d Slabada; vandens malūno, varomo elektra, apgriauta užtvanka; keltis k krantu. k Rezgiai.
54 d Ažytė (L-20), Antkalnis; k Dovydiškiai.52 k Plinkaigalis. Šušvės ir mažo upelio santakoje, priešais kapinaites, nedidelis piliakalnis.
47 d Pašušvys įsikūręs ant aukšto, stataus upės kranto. Vieškelio Krakės-Betygala tiltas, nutiestas buv. Patušvio vandens malūno itgriauta užtvanka; prieš tiltą sala, fv. k. Upėje didelių akmenų slenkstis.
Kairėje pakrantėje buv. dvaro parkas - Kėdainių ir Raseinių rj. turistų mėgstama sąskrydžių vieta. Prie kelio, smėlėtoje kalvoje, V-XII a. kapinynas.
44 d Šilainiai. Upėje triguba rėva, kurios laiptais tenka nusileisti apie 1,5 m.
42 d Vosbučiai. Upėje iš Krakių-Paliepių tilto likučių susidaręs krioklelis. Kilometru žemiau - Vosbučių piliakalnis. Čia Šušvę remia 4 raudonkalniai (taip čia vadinamos rausvo priemolio atodangos); ties trečiuoju raudonkalniu - didž. Šušvės sala, fv. d. Ant kalno Pajieslio kol. fermos.
k Ambraziūnai; piliakalnis, paskendęs didžiuliame sode. Vandens malūno užtvanka, kai aukštas vanduo, praplaukiama.
37 Kairėje upės pakrantėje statūs skardžiai, vagoje - rėvos. Kilometru žemiau Diksiai, upėje sekli brasta.
34 d ,,Draudvilio Babilonas" - iš 3 pusių eroduojama, primenanti grybą atodanga. Žemiau upės srovė kiek sulėtėja.
31 k Paupelys (L-6); d Bakano piliakalnis.
29 k Ruseiniai; kaimo laukuose didelis plokštinis kapinynas. Upėje brasta.
19 k ANGIRIAI - ,,Gegužės pirmosios" kol. centras. Vandens malūno išgriautos užtvankos vietoje statoma Angirių užtvanka21. Užtvankos H-16 m, tvenkinio, skirto kolūkio laukams drėkinti, F-262 ha.
18 d SVILIAI. ,,Jaunystės" kol. gyvenvietė.
16 d Liedas (L-18); k JOSVAINIAI - mstL, apyl. ir ,,Jaunystės" kol. centras; vieškelio Panevėžiukas-Josvainiai-Kėdainiai tiltas. J. - stambiausia gyvenvietė pašušvyje.
11 d Vinkšnupis (L-17), Macgaliai. Upės pakrantėje didelė nuošliauža su medžiais.
8 d KUNIONIAI - apyl. ir Mičiurino kol. centras. Upė pradeda riesti 2 km ilgio Kunionių kilpą; krantai statūs, skardingi.
5 Stankūniškio raudonkalnis, vadinamas Velnio kalnu.
3 d Kampai. Gili upė ramiai įplūsta į Nevėžį 36,3 km nuo jo ž.

21Antra užtvanka ant Šušvės numatyta statyti apie 3 km žemiau Kairėnų. Tad po dvejų trejų metų, kai tos užtvankos bus pastatytos, Šušvės hidrografija labai pasikeis: liks tik du didoki ež.

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas