Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Vadakstis

VADAKSTIS

Trasos ilgis - 45 km, trukmė - 2 d., sezonas - IV-VI mėn.


Vadakstis prasideda Aucės apylinkėse, Latvijoje. Bendra kryptis - iš r. į v. Apie 30 km teka Latvijos teritorija, o toliau iki ž. - Lietuvos-Latvijos siena. Prateka pro šias žymesnes vietoves: Klykolius, Rubą, Laižuvą, Ezerę, Leckavą. Upės ilgis - 82 km, baseino F - 1230 km2. ΔH - 0,73. Pats didž. nuolydis susikoncentravęs pačiame žemupyje, nuo 8 km, kur upė nukrenta 11,4 m (ΔH-1,43). Q: žemiau Miežupio ž. - 1,67, Agluonos - 3,71, ž. - 8.86. Vagos pl. (m); aukštupyje - 5, vidurupyje - 15, žemupyje - 20. Dominuojantis gl. - 0,5-2,0 m; vid. slėnio pl.  - 300 m. Kliūtys: rėvos, akmenys, vietomis užvartos, bebrų tvenkiniai, vasaros metu - tanki augmenija. Upės maitinimo šaltiniai nedideli, todėl sausmečiais ji labai nusenka ir vandens turizmui netinka. Maršrutas skiriamas 2 nedarbo dienų išvykoms į gamtą.

45 k KLYKOLIAI - mstl, apyl. ir kol. centras. Bažnytėlės varpinė - vertingas liaudies meistrų statinys; d Priedula, obeliskas Tarybinės Armijos kariams, žuvusiems kovoje prieš hitlerinius okupantus, atminti. Upė labai meandruoja, srovė nestipri.
40 Vagoje dažnos užvartos. Kiek žemiau - bebrų ,,patvankos".
39 k Kivyliai; d Vadakstė; ant upės kranto, buv. dvaro rūmuose, - m-la. Greit čia upę pertvers užtvanka. Tvenkinio vanduo bus naudojamas laukams drėkinti. Žemiau užtvankos upės vaga susiaurėja iki 4-5 m.
36 k Agluona (L-23). Ant A. upės, 0,5 km nuo ž., pastatyta užtvanka, skirta vandens nuotėkiui reguliuoti. 1,5 km nuo upės AGLUONA - t. ū. centras. Čia gyveno ir 1933 palaidotas liberalinis visuomenės veikėjas V. Zubovas.
Kiek žemiau upės slėnys išsiplečia iki 150 m, vaga skaidosi į pratakas; k pakrantėje geros vietos postoviui, nakvynei.
30 Glžk. Aucė-Mažeikiai tiltas; d RUBA - mstl.
28 d Buv. dvaro rūmuose įsikūrusi m-la. Tarybinės Armijos karių, žuvusių Didžiajame Tėvynės kare, kapinės.25 Rubos-Laižuvos pln. tiltas; k LAIŽUVA - mstl., apyl. ir ,,Pergalės" kol. centras. L. kapinėse palaidotas poetas A. Vienažindis (1876-1892). Upė toliau nežymiai vingiuoja.
19 Purpliai; senkapis, vad. Kapeliais; kapinių koplyčioje yra kryžius su vėjarode - dailės paminklas; neveikiantis vėjo malūnas.
17 Upėje nedidelė sala; plaukiant d protaka, reikia saugotis užvartų, didelių akmenų.
12 Buv. Ezerės-Mažeikių pln. tilto poliai ir akmenys sudarė nedidelį slenkstelį; plaukiant laikytis d pakraščio; laivelius apsinešti d pakrante. Šalia esančiame name 1945 buvo pasirašytas Kuršo grupės kapituliacijos aktas.
d Ezerupė (L-53), žemiau - Mažeikių-Ezerės pln. gelžb. tiltas. EZERE - mstl. Parke, buv. dvaro rūmuose, įsikūrusi m-la; k Buknaičiai, paminklas 1918-1919 žuvusiems valsčiaus revoliucinio komiteto nariams atiminti.
7 k Kabaldikai; upė riečia didelę kilpą, nuolydis padidėja, srovė greita, vagoje dažni akmenys.
3 k Ferma, Ašvos (L-33) ž.
Vadaksties ir Gilupio santakoje yra piliakalnis, vad. Šventpiliu.
2 k LECKAVA - mstl., kol. centras; paupyje pušynai - mažeikiečių mėgstama poilsiavietė, rajono turistų sąskrydžių vieta.
Vadakstis įteka į Ventą 185,5 km nuo šios ž.

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas