Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Kražantė

KRAŽANTĖ

Trasos ilgis - 70 km, trukmė - 3 d., sezonas - IV - VI mėn.


Kražantė - didž. Dubysos intakas. Jos versmės yra Žemaičių aukštumoje, Karklėnų pelkėje, už 9 km į p. r. nuo Varnių. Teka pro Kražius ir Kelmę, aukštupyje iki Raudiškių reguliuota. Mažu turistiniu laiveliu arba baidare čia galima plaukti be jokių kliūčių. Per visą 87,4 km ilgį upė nukrinta 109 m (ΔH-1,25). Pats didž. kritimas yra aukštupyje. Q: Linkaučiuose (70 km nuo ž.) - 0,97, Prušinskuose (6 km nuo ž.) - 3,4222. Kražantė neturi vandeningesnių maitinimo šaltinių (upių, ežerų), todėl sausmečiu labai nusenka, užželia vandens augmenija ir vandens turizmui mažai tinka.
Vagos pl.: aukštupyje 4-6 m, žemupyje - 8-12 m; gl. atitinkamai - 0,2-0,5 m, 0,5-1,5 m. Kliūtys: užtvankos, dideli akmenys, rėvos, seklios brastos, užžėlimai, užvartos, staigūs vingiai. Kai Kelmės rj., 101,4 km nuo ž., ant Dubysos bus pastatyta Padubysio užtvanka (H-24 m), tai 2020 ha tvenkinio, skirto laukams drėkinti ir Šiaulių mst. pramonei, patvanka pasieks Bubius ir Kražantės žemupį iki Kelmės-,,Naujosios sodybos" kelio. Tame ruože pasikeis ir hidrografinis upės režimas.

70 d KRAŽIAI - mstl., apyl. ir kol. centras. Šiauriniame mstl. pakraštyje lapuočiais apaugęs Medžiokalnis - botaninis draustinis. K. - viena iš garsiausių feodalinio laikotarpio Žemaitijos vietovių, Kražių aukštesnioji m-la (1613-1775) buvo svarbi švietimo įstaiga tuometinėje Lietuvoje, Joje mokėsi daug žymių XIX a. lietuvių kultūros darbuotojų.
Iš senųjų Kražių statinių išlikę tik XVII a. gotikinio stiliaus jėzuitų bendrabutis (bursa) ir barokinio stiliaus bažnyčia (XVIII a. vid.).
Reguliuotoje upėje, išskyrus žemus nepraplaukiamus tiltelius bei lieptus, didesnių kliūčių nėra.
68 Kražantė teka Kražių daubos pelke, Dausino ež. (F-17,8) pakraščiu. Upė reguliuota, vaga siaura, be didesnių kliūčių.
60 d Papiliai, piliakalnis.
55 Raudiškė. Baigiasi reguliuota upės vaga.
50 k Kuprė (L-10). PAKRAŽANTIS - apyl., o GRINIAI - ,,Naujos vagos" kol. centras. Netoliese dideli (1437 ha) Kuprės-Pagojaus miškai.
47 Pluskiai; vandens matavimo punktas, Kelmės-Kryžkalnio pln. gelžb. tiltas; puskilometriu žemiau - medinis kaimo kelio tiltas. Upės slėnys dar slėsnus, apie 1 km pl., krantai žemi, vietomis pasipuošę lapuočiais.43 k Vėgėlė (L-6); d Simaičiai. Buv. Morkių k. gimė 1863 sukilimo vadas A. Mackevičius (1828-1863).
Upėje dideli akmenys, vietomis užvartos, sąnašinės seklumos.
27 k Pagojis. Čia 1891 Jonas Ivanavičius įkūrė pirmąją Lietuvoje pienininkystės m-lą, kuri veikė iki 1910. Naudvaris; upėje buv. Naudvario vandens malūno išgriauta užtvanka; per akmenų krūsnis laivelius tenka persitraukti.
23 k KELMĖ - mst., rj. centras, įsikūręs siaurame Kražantės ir Vilbėno tarpupyje; per upę Raseinių g-vės (Kelmės-Tytuvėnų pln.) tiltas; puskilometriu žemiau, ties Br. Laucevičiaus g-ve, vandens malūno, varomo dyzelinio variklio, užtvanka (H-3); patogiau keltis k krantu. Per užtvanką pėsčiųjų tiltas; 4,1 ha tvenkinio patvanka siekia Raseinių g-vės tiltą. Žemiau užtvankos, staigiame Kražantės vingyje, d krante - stadionas. Vandens turistams patogu čia sustoti pastoviui.
Miesto š. pakraštyje prie Vilbėno yra parkas ir buv. dvaro rūmai (XVIII a.) - baroko ir klasicizmo archit. paminklas.
Kelmėje gimė rašytojas, dramaturgas, aktorius Bronius Laucevičius-Vargšas (1885-1916).
Po sunkios kovos Kelmė buvo išvaduota 1944 spalio 6 d. Vienuolikai tarybinių karių, kovojusių prie K., suteiktas Tarybų Sąjungos Didvyrio vardas. Du iš jų - V. Babijus ir V. Chudiakovas — čia žuvo. Palaidoti K. karių kapinėse.
14 d Didž. Kražantės intako Vilbėno (L-21) ž. Ketvirtame km nuo ž., buv. Kelmės HE vietoje, Vilbėnas patvenktas; tvenkinys (F-4 ha) naudojamas kultūriniams-buitiniams poreikiams.
9 Kukečiai. Upėje lauko akmenų užtvanka, pastatyta nuotėkiui reguliuoti ir laukams drėkinti. Kai žemesnis vandens lygis, laivelius reikia persikelti.
6 d Prušinskiai; neveikiantis vandens matavimo punktas.
2 Burbaičiai; upės krante piliakalnis, vadinamas Piliuku. Paupyje gera vieta pastoviui, nakvynei; Žukiškės miškas.
Kražantė įteka į Dubysą 100,6 km nuo šios ž.
22 Pavasarinių potvynių maksimalus Q: stebėtas  - 109,0, vidutinis per 12 stebėtų metų - 62. Pagal hidrografinius duomenis Kražantės trasa gali būti II sudėt. ktg. etalonu

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas