Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Varduva

VARDUVA

Trasos ilgis - 60 km, trukmė - 3 d., sezonas - V-IX mėn.


Varduvos versmės yra Žemaičių aukštumos š. šlaite, Paparčių apylinkėje, 11 km į v. nuo Sedos, Skuodo rj. Ilgis - 96 km, baseino F-90 km2. Vid. slėnio pl - apie 0,5 km, vagos - 5-15 m, gl. - 0,5-1,5 m. Krantai sausi, daugiausia apaugę lapuočiais. Vidurupyje, tarp Sedos ir Mantvydų, upė daro dideles kilpas. ΔH-0,88. Didž. kritimas (ΔH-1,75) yra tarp 39 ir 25 km, taip pat žemupyje (ΔH-1,30) tarp 10-0 km. Ruože tarp 16-6,7 km tyvuliuoja Mažeikių NPĮ TE. Q: Sedoje - apie 2,2, Ruzguose - 5,0, ž. - 5,6. Nuotėkis dabar iš dalies priklauso ne tik nuo Strygalės žuvininkystės ūkio tvenkinių, įrengtų Varduvos aukštupyje (tvenkiniai praleidžia tik susikaupusio upės vandens perteklių), bet ir nuo Mažeikių NPĮ TE tvenkinio užtvankos pralaidos veikimo.
Kliūtys: utvankos, slenksčiai, rėvos, dideli akmenys, staigūs vingiai, seklios brastos. Tinka plaukti turistine baidare nuo Sedos. Dalis Varduvos maršrutinės trasos pagal hidrografinius duomenis atitinka II sudėt. ktg.

60 SEDA - mst., apyl. centras, Sedos-Barstyčių pln. tiltas. S. įsikūrusi tarp Varduvos upės ir Sedos e˛. (F-33). S. bažnyčia (XVIII a.) ir varpinė (XIX a.) - archit. paminklai. 1945 kovose dėl S. išvadavimo iš fašistinės okupacijos pasižymėjusiems kariams - G. Pisarevui ir D. Ščerbinui - suteikti Tarybų Sąjungos Didvyrio vardai.
S. malūno, varomo elektra, išgriautos užtvankos vietoje - 1,5 m aukščio slenkstis.
59 d Senas Kulšėnų k., apgriauta malūno 1 m aukščio užtvanka nepraplaukiama. Laivelius persinešti užtvankos d pakraščiu, tarp malūno pralaidos ir užtvankos. Toliau upė itin vingri.
57 Staigus (180°) upės vingis; 2 km kilpos d krante, Rimolių k., stūkso piliakalnis.
54 k Senas Grūstės k. Neveikiančio malūno užtvanka išgriauta; praplaukiama tik esant labai aukštam vandeniui; šiaip laivelius reikia persinešti. Patvanka į aukštupį siekia apie 2 km. Aukšti, skardingi upės krantai apaugę vešliais lapuočiais - daug senų ąžuolų, uosių, liepų.
47 d Dūmaičiai; k Skėriai. Plačios upės slėnio pašlaitėse vešlūs lapuočių gojeliai. Upė rami ir gili. Nuo Sedos-Židikų tilto prasideda Renavos HE. patvanka. k Varduvos krante, netoli HE užtvankos, Renavos piliakalnis, kurio aikštelės gale stūkso akmuo su vaiko pėda.
44 d Dingailai; k RENAVAS. Senų medžių parkas, pasklidęs dideliame Varduvos vingyje; senų klevų, ąžuolų, uosių ir liepų alėjos. Buv. Renavo dvaro rūmai (XIX a.) ir parkas - archit. paminklas.
280 kW Renavo HE, past. 1955 buv. dvaro malūno vietoje. Plaukti ne į tvenkinio galą, kuriame yra avarinė pralaida, pastatyta upės senvagės vietoje, bet į d tvenkinio pakraštį, į 100 m ilgio HE kanalą, ir keltis k pastato pakraščiu.
Žemiau HE upėje yra daug akmenų, rėvų, tanki augmenija. Kai dirba abu agregatai, HE per sekundę praleidžia 5 m3 vandens. Sausmečiais, kai debitas žemas, HE per parą dirba tik 6-8 val., ir, jai stovint, upėje vandens trūksta net lengviausiai valtelei.
37 d Mažaičiai, Renavo-Žemalės vieškelio tiltas; upėje, išgriauto malūno užtvankos vietoje, dideli akmenys;
k Vadagiai, toliau - Kražiškiai. Vadagiuose yra nedidelis piliakalnis (IX-XIII a.).35 Mantvydai; išgriautos malūno užtvankos vietoje 1,2 m aukščio slenkstis; kai vanduo aukštas, slenkstis praplaukiamas.
30 Sudintai. Upėje is buv. užtvankos susidaręs 1,5 m aukščio slenkstis.
27 k UKRINAI - apyl. centras. Tirkšlių-Židikų vieškelio tiltas. Ukrinų HE ir malūno užtvanka išlaužta, plaukti galima laisvai. Už kilometro - senasis Mažeikių-Ukrinų (Skuodo) tiltas.
Pakrantėse kultūrinės pievos, ganyklos. Upės vaga čia jau 10-15 m pl.
25 d Repšiai. Toliau d upės pakrante bėga Žemalės-Leckavos vieškelis.
20 k Didž. Varduvos intako Kvistės (L-28) ž., Kukiai. Gelžb. tiltas, žemiau jo - stipri srovė, vagoje akmenys.
17 k Gu˛ės (L-10) ir Dubulio (L-10) ž. Šių dviejų upelių santakoje stūkso piliakalnis, vad. Alkos kalnu, o šalia jo - Alkos brasta.
Puskilometriu žemiau - gelžb. tiltas.
Ruzgų malūno užtvanka jau ,,paskendo" Žibikų tvenkinio vandenyse. Upė čia jau primena ež.
Praplaukus naująjį Mažeikių-Priekulės glžk. tiltą, reikia laikytis k pakraščio; d Ruzgai.
14 Naujasis glžk. Mažeikiai-Juodeikiai tiltas. Upės, tikriau - Žibikų tvenkinio - pl. 150 m. Gilūs ir platūs Mažeikių NPĮ tvenkinio vandenys tyvuliuoja 276 ha plote.
Varduvos k pakrantėje Mažeikių chemijos galiūnas - Naftos perdirbimo įmonė. Įmonės ,,čiuptuvai" - naftotiekis Polockas-Biržai-Mažeikiai - tęsiasi 442 km; vandens valymo įrengimai - ištisas 60 tarp savęs susijusių objektų kompleksas (vidaus vamzdynų ilgis - apie 70 km).
Įmonėje iš naftos gaminamas benzinas, dizelinis kuras, žibalas, mazutas, propano, izobutano ir butano dujos.
7 Žibikų ŠE tvenkinio užtvanka 10 m aukščio. Persikeliama k pakraščiu, šalia avarinės pralaidos. Žemiau, už 100 m, nepraplaukiamas, matyt, laikinas gelžb. tiltas, todėl laivelius apsinešti reikia toli. Žemiau tilto labai stipri srovė, akmenys. Toliau upė pagilėja, srovė aprimsta. Pakrantėse laukinės obelys, apsikarsčiusios apynių spurgomis.
2 Griežė; senas, suardytas tiltas. Buv. Griežės malūno užtvanka pralaužta dviejose vietose. Esant aukštam vandeniui, galima nusileisti pro abi pratakas. Kai žemas vanduo, laivelius geriau apsinešti d krantu. Už 20 m - laikinas nepraplaukiamas gelžb. lieptas; dar už 15 m - praplaukiamas pėsčiųjų lieptas. Upės srovė vid.
d Varduvos krante, iš v. ir š. apjuostas upės, stūkso V a. pr. m. e.-XIV m. e. a. piliakalnis, vadinamas Antruoju Griežės piliakalniu.
Varduva įteka į Ventą 183-jame km nuo šios ž., prie pat Lietuvos-Latvijos sienos.

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas