Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Babrungas ir Platelių ežerynas

BABRUNGAS IR PLATELIŲ EŽERYNAS

Trasos ilgis - 42 km31, trukmė - 3 d., sezonas - IV-IX mėn.


Babrungas - vienas iš vandeningesnių Minijos intakų - išteka iš didelio Platelių (Virkštos) ež. Per visą 42,3 km ilgį upė nukrenta 79,2 m (ΔH-1,88). Žemiau Gandingos HE srovės greitis rėvose siekia 3-5 m/s. Tai gana svarbi Lietuvos vandens turizmo arterija, pagal morfometrinius duomenis priklausanti II sudėt. ktg. etaloninėms upėms. Q: ištake - 0,4, ž. - 3,2. Babrungo nuotėkis (ypač sausros metu) tiesiogiai priklauso nuo Gandingos HE darbo: jos metinio reguliavimo prie ištako is Laumio ež. ir paros reguliavimo elektrinės patvankoje. Kai HE veikia ir metinio reguliavimo pralaida atdara, visoje upės trasoje vandens pakanka plaukti nedideliais visų tipų turistiniais laiveliais. Vagos pl.: iki Babrungėnų - 2-8 m, Gandingos elektrinės patvankoje - 50-150 m, žemupyje - 10-15 m, gl. - 0,3-1,5 m, giliausios vietos Gandingos patvankoje. Kliūtys: jėgainių užtvankos, žemi nepraplaukiami tiltai bei lieptai, užvartos, užkamšos, rėvos, dideli akmenys, slenksčiai, seklios brastos.

Plateliai, Beržoras, Laumis, Ilgis, Piktežeris, Žiedelis

24 schema. Plateliai, Beržoras, Laumis, Ilgis, Piktežeris, Žiedelis


Platelių landšaftinis draustinis, į kurį įeina ir Platelių grupės ež. (Plateliai, Beržoras, Laumis, Ilgis, Piktežeris, Žiedelis), yra viena iš gražiausių Žemaitijos vietų.
Platelių (Virkšta) ež. pagal dydį devintas Lietuvoje. Jo F-1205, L-8,4, didž. pl-3,3, didž. gl.-46, vid. gl.-10,4 m. Krantai aukšti, apaugę, labai vingiuoti, daug pusiasalių - ypač p. dalyje atskirti nuošalūs vandens labirintai; yra 7 salos, kurių F-20,5 ha. Visos salos apaugusios medžiais, vešliais krūmais. Į ež. įteka 17 mažų upelių, šaltinių, išteka Babrungas. Ež. patvenktas - tyvuliuoja tarp aukštų kalvų lėkštoje dauboje. Daug vėsaus ir švaraus vandens į ež. suteka iš požeminių šaltinių. Plateliai yra Lietuvoje vienintelis ež., kuriame nuo ledynmečio laikų išlikę endeminiai sykai ir gilumas mėgstančios seliavos.
Paežerėje veikia daug Plungės, Telšių ir Klaipėdos darbo žmonių stacionarinių ir laikinų poilsiaviečių, jachtklubas, vandens sporto st., viešbutukas. Ež. vyksta buriavimo ir kitos vandens sporto varžybos, tradicinės Žemaičių šventės.
Turistai, kurie neskuba, turi bures ir leidimus žvejoti, Platelių ež. išnaršo skersai išilgai, sėkmingai čia pažvejoja. Plaukiojant po ež., ekvatorijoje prie jachtklubo reikia pasisaugoti aštrių kuolų, įkaltų valtims pririšti.
PLATELIAI - mstl., apyl. ir kol. centras, įsikūręs Platelių ež. v. krante.
Platelių parke yra 20 m aukščio ir 3,2 m apimties Raganosis uosis - gamtos paminklas. Jo kamienas suaugęs iš 4 atskirų kamienų.
42 Babrungo ištakas iš Laumio ež. p. galo. Pačiame ištake yra įrengta Gandingos HE metinio reguliavimo užtūra, per kurią laivelius reikia persikelti. Greta užtūros kaimo kelio tiltas.
Babrungo aukštupys kanalizuotas, jo pl. - 4 m, gl. -  0,3-0,5 m; lėta srovė teka žemomis pelkėtomis miškapievėmis; pakrantėse spygliuočių miškai.
40 Vieškelio Plateliai-Plungė žemas nepraplaukiamas tiltas. Šalia tilto riogso senovinis (1816) Babrungo malūnas. Užtvanka jau išgriauta, malūno girnas suka dizelinis variklis.
Toliau abipus upės pabiręs senas Babrungėnų k. - Didviečių kol. brigados centras. Kaimo pakraščiais šlama Stirbaičių ir Plokštinės miškai.
36 Vieškelio Plateliai-Plungė tiltas; k Babrungėnų malūno išgriautos užtvankos vietoje daug didelių akmenų. Medinis malūnas tuščias. Čia upės slėnys siauras ir gilus, upėje prasideda nepertraukiamų rėvų kaskada. Per upę tiltas, toliau - dar keletas tiltų, tiltelių.
32 k Uošna (L-19), vieškelio Plungė-Varduva tiltas. Upėje, tekančioje plačia durpine terasa, kai vanduo žemas, priželia daug augmenijos, dėl to susidaro užkamšos. Čia vagos pl. - 3-6 m, gl. - 0,5-1,6 m.
31 d Bereniai; k Užupiai, malūno ir lentpjūvės užtvanka. Laivelius reikia persikelti. Prieš užtvanką upėje sunkiai praeinamas slenkstis. Toliau upės vaga susiaurėja iki 1,5-2,0 m, dugnas kietas, srovė greita.
28 k Božiai, kaimo kelio tiltas. Už 0,4 km nuo upės - du aukšti, medžiais apaugę piliakalniai, vadinami Božkalniais. Upėje Nugarių malūno patvanka.27 NUGARIAI - ,,Švyturio" kol. brigados centras, malūno užtvanka; keltis patogiau k krantu; vieškelio Plungė-Alsėdžiai senojo ir naujojo kelio tiltai.
25 k Pietvė (L-18). Antrojo Nugarių (Adomavičiaus) malūno užtvanka pralaužta, jos vietoje - sunkiai praplaukiamas slenkstis. Upė čia keičia kryptį iš p. r. į p. v. Kiek žemiau, įtekėjus Čerkšnei (L-9), Babrungas pakrypsta tiesiog į v.
21 Glžk. Telšiai-Plungė-Kretinga tiltas.
19 PLUNGĖ - mst., rj. centras. Neveikiančios Plungės HE 3,4 m aukščio užtvanka. Miesto ribose per upę nutiesti 4 tiltai (P. Cvirkos g., parko teritorijoje, Žaliosios ir J. Janonio g.). Buvusieji Oginskių dvaro rūmai (dabar statybos technikumas) ir vienas iš didž. (F-62 ha) Lietuvoje peizažinis VI. Rekašiaus parkas - resp. reikšmės paminklai, o P. bažnyčios triaukštė mūrinė varpinė (XIX a. vid.) - vietinės reikšmės archit. paminklas. Parke auga Perkūno ąžuolas (10 m aukščio ir 4 m apimties) - gamtos paminklas. 1889-1892 Plungės muzikos mokykloje mokėsi dailininkas, kompozitorius M. K. Čiurlionis (1875-1911).
Plungėje 1919-1920 gyveno, dirbo ir žuvo žymus revoliucionierius Vl. Rekašius (1893-1920). Miesto centre pastatyti 2 paminklai: vienas Vl. Rekašiui, kitas - hitlerininkų teroro aukų atminimui.
Plungėje sutelkta nemaža lengvosios pramonės įmonių,
10 Gandingos HE užtvanka, kuria eina Plungės-Kulių vieškelis. Užtvankos patvanka siekia Plungės parką. Avarinė pralaida įrengta ties senvage, d tvenkinio pakraštyje, o elektrinės kanalas - k. Kanalo pradžioje yra žemas nepraplaukiamas tiltas. Prakasus šį kanalą, labai raityta Babrungo vaga sutrumpėjo 7 km. Kanalo ilgis 1,1 km, pl - 4 m, gl - 1,4-2,0 m.
9 Slėgimo bokštas, d HE žinybinis pastatas, apačioje - derivacinė 26,9 m slėgimo, 800 kW galingumo Gandingos HE. Nuo slėgimo bokšto iki žemutinio bjefo laivelius į pakalnę apie 120 m reikia persigabenti sausuma. Kai HE veikia, kas sekundę ji praleidžia 4 m3 vandens. Jai stovint, upės nuotėkis būna ne didesnis kaip 0,3 m3/s, toks, kokį atplukdo Lielupė (L-15). Sausmečiais HE dirba tik 3-4 val. per parą. Tad tolesnį plaukimą Babrungu reikia derinti su HE darbu.
Iki pat Stonaičių malūno upė galvotrūkčiais marma giliu, platoku kanjonu; vagoje nepertraukiama rėvų, didelių akmenų ir slenksčių kaskada.
8 d Gandinga, k Nausodis. Žemiau Gandingos HE, aukštame šlaite, iš trijų pusių apsuptas Babrungo, stūkso Gandingos piliakalnis. Kiek aukštėliau, k Babrungo krante, -  kitas piliakalnis.
Babrungo slėnio atkarpa su Gandingos piliakalniais - landšaftinis istorinis draustinis. Čia geros vietos stovyklai, nakvynei.
4 d Stonaičiai, kabantis tiltas; malūno ir lentpjūvės, varomų elektra, užtvanka išgriauta, jos vietoje - dvi rėvos.
Prie Santakio Babrungas ramiai įplusta į Miniją 129,9 km nuo jos ž.

31Kilometražas tik Babrungo upe nuo ištakio is Platelių ež. iki ž. Kiek km turistai sukars Platelių ež., priklausys nuo žygio pobūdžio, sezono, oro ir kt.

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas