Upių labirintasKelionės į Gruziją

Upė Minija. Detalus aprašymas, vandens turizmo maršrutas, atstumai. Vandens lygis. 1 dalis

Minijos upės aprašymas. 1 dalis

2 dalis >>>


Visus metus. Rėvingus ruožus geriau plaukti esant aukštesniam vandens lygiui

Rėvos, slenkstukai, slenksčiai

ZW/WW 1 (2)

Lankupiai; Kartena; Priekulė

Upės ekologinė būklė - labai gera; žemiau iki Babrungo intako - vidutinė; žemiau iki Skinijos intako - labai gera; žemiau iki žiočių - gera


Atstumai upe

185.5 dš. Vilka.
182.3 Plungės - Žarėnų kelio gelžbetoninis tiltas. dš. Keturakiai. Upės plotis 4-7 m. Krantai vietomis aukšti, apaugę krūmais, medžiais, iki Stalgėnų gali būti užvartų.
179.1 kr. Pamiralis.
176.5 kr. Medingėnai. Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstis.
176.4 Tiltas.
172.3 kr. Pala. kr. Užpeliai. Upės nuotėkis jaučiamai padidėja, upė paplatėja iki 10 m. Pakrantėse nedideli miškeliai. Vagoje atsiranda akmenys, srovė truputį pagreitėja, retos rėvos. Vidutinis nuolydis iki Sausdravo 109 cm/km.
170.7 dš. Briedupis.
170.0 Plungės - Medingėnų kelio gelžbetoninis tiltas. kr. Sendvariai. dš. Medingėnų miškas.
169.3  dš. Viešdauba.
169.0 dš. Lendrupis.
161.5 kr. Gudaliai. Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstis.
160.1 kr. Alkupis. kr. Vitkai.
159.1 kr. M-15.
156.6 Stalgėnų - Medingėnų kelio gelžbetoninis tiltas. kr. Stalgėnai.
156.0 dš. Sausdravas. Upės plotis 15-20 m. Vidutinis nuolydis iki Babrungo 83 cm/km.
154.8 Plungės - Rietavo plento gelžbetoninis tiltas. dš. Vainaičiai. kr. Stalgėnai. Tėkmė dar pagreitėja. Rėvos.
154.2 kr. Lukna. Upė teka miškais.
153.3 kr. Stalgėnų piliakalnis.151.0 dš. Lekemė. kr. Luknėnai. Prasideda didžiosios Lekemės kilpos. Upėje daug rėvų, krantai aukšti, vaizdingi.
149.4 dš. Lekemės piliakalnis.
142.7 kr. M-13. kr. Juodeikiai.
141.4 dš. Sruoja Didžioji.
140.8 dš. Sruoja Mažoji.
139.4 dš. Nausodis. Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstis. Žemiau upė teka laukais, miškeliais. Srovė sulėtėja, rėvų beveik nėra.
134.6 Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje slenkstukas.
134.3 kr. Šilupis. Plungės - Kulių kelio gelžbetoninis tiltas. dš. Mardosai. kr. Vieštovėnai.
134.0 Vieštovėnų piliakalnis.
132.5 kr. Vieštovė.
130.4 Plungės - Karklėnų kelio gelžbetoninis tiltas. kr. Santakis.
130.2 dš. Babrungas. Nuotėkis padidėja daugiau negu trečdaliu. Upės tėkmė vidutinė, plotis 20-25 m. Vidutinis nuolydis iki Vaitkių 80 cm/km.
129.5 Krantuose Stonaičių HE liekanos. Dvi rėvos. dš. Stonaičiai.
129.2 dš. M-14. dš. Kleipščiai.
126.2 kr. Pakutuvėnai. Išgriauto malūno užtvanka. Nesunkiai praplaukiama. Žemiau vagoje dideli pavieniai akmenys, retos rėvos.
125.1 dš. Orė.
121.7 kr. Linksnio upelis.
121.4 kr. Pakutuvėnų piliakalnis.
119.9 dš. Varlupis. dš. Narvaišiai.
118.8 dš. Auksališkis.
116.5 kr. Aleksandravas.
114.6 Kartenos - Salantų kelio gelžbetoninis tiltas. dš. Liepgiriai. Srovė pagreitėja, nuolydis padidėja, vagoje dideli akmenys, rėvos. Upės plotis 25-35 m, krantai vietomis statūs, atodangos iki 30 m aukščio.
144.4 Buvusio vandens malūno užtvankos vietoje rėva.
113.6 dš. M-10.
112.5 dš. Vaitkiai. Vidutinis nuolydis iki Salanto 170 cm/km.

© 2010 J.D.Endriukaitis

2 dalis >>>