Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Būka ir jos aukštupio ežerai

BŪKA IR JOS AUKŠTUPIO EŽERYNAS (Kelionės Žeimena antrasis pradžios variantas)

Trasos ilgis - 16 km, sezonas - V-IX mėn.


Uteno ež. grupė yra pačiame Nacionalinio parko pakraštyje. Iš Uteno ež. patogu pradėti turistinį žygį Nacionalinio parko ež. bei Žeimena, taip pat Rytų Lietuvos ežerynu. Jis bus kiek trumpesnis ir lengvesnis, negu pradedant kelionę Tauragnų ež. (Tauragnos pertaku tarp Tauragno ir Pakaso ež. galima praplaukti tik pavasario polaidžio metu; vasaromis jis labai nusenka, vietomis net išdžiūsta).

Kelionę pradedame10 iš neorganizuotiems turistams skirtos stovyklavietės, esančios Uteno ež. š. pakraštyje.
16 Utenas išsirangęs iš v. į r. (F-203 ha, L-3 km, didž.pl.-1 km). Krantai daugiausia neaukšti, apaugę miškais. Į ež. įteka keletas nedidelių upelių: Minčia (L-10) iš Minčios ež., Žiežulna (L-6,7) iš Žiežulnio ež., Ažvintė (L-7) ir kt.
11 Utenas trumpu sąsiauriu r. gale jungiasi su Utenykščio ež. Jo F-91 ha, L-1,68, didž.pl.-1,0 km. Pietvakarinis krantas žemas, pelkėtas, š.r. - kiek aukštesnis, sausesnis. Pakrantėse ištisai spygliuočių ir lapuočių miškai. Trumpu pertaku, įtekančiu į r. ragą, Utenykštis susisiekia su Ba1telio ež. (F-10,3).
8 Būka išteka iš Utenykščio ež. š. v. įl. Upės L-8,1 km, krantai žemučiai, srovė, ypač ištake, labai lėta; pl. aukštupyje 30-40 m, kitur - 5-7-10 m; gl - 0,2-0,5-1,0 m; vietomis, daugiausia pakraščiuose, užžėlusi švendrais. Kliūčių, išskyrus užžėlimus, seklias brastas ir senų medžių sankritas, daugiau nėra. Visoje upės trasoje abiejuose krantuose šlama Ažvinčios giria.
6 Medinis miško kelio tiltelis.
4 VAIšNORIšKĖS k. (4 kiemai), įsikūręs abipus upės; medinis tiltas; k krante stogastulpis ,,Kur bakūžė samanota". Šiaurvakariniame kaimelio pakraštyje botanikai pasistatė originalią vasarinę.
Toliau upės vaga vis siaurėja ir gilėja, srovė greitėja. Už baltalksniais apaugusių pakrančių neplačios salpinės šienaujamos miškapievės.
2 Miško kelio medinis tiltelis. Upės krantai jau aukštesni; vagoje vietomis tįso senų medžių sankritos. Mažai kieno lankomuose miškuose raudonuoja žemuogės ir bruknės, sirpsta mėlynės, o grybais šios vietos nenusileidžia Varėnos miškams.
Būka įteka į Baluošo ež. š.v. pakraštį netoli Šuminų (Pabaluošės) k. Baluošo ež. p. v. pakraštyje yra trumpalaikiam poilsiui skirta stovyklavietė, kurioje galima sustoti pirmajai nakvynei.


10Žygį reikia pradėti anksčiau, kad tą pačią dieną būtų galima pasiekti artimiausią stovyklavietę, esančią Baluošo ež. Pagal Nacionalinio parko Nuostatus, jo teritorijoje sustoti nakvynei, statyti palapines bei kurti laužą galima tik tam tikslui skirtose vietose.

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas