Upių labirintasKelionės į Gruziją

Upė Rominta. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai

Rominta (rus. Кра́сная, lenk. Błędzianka, vok. Rominte) – upė Lenkijoje ir Rusijoje. Kaliningrado srityje (Rytų Prūsijoje), Darkiemio (rus. Озёрск, vok. Darkehmen), Stalupėnų (rus. Нестеров, vok. Stallpönen) ir Gumbinės (rus. Гусев, vok. Gumbinnen) rajonuose, Pisos upės kairysis intakas

Upės ilgis 86 km (Lenkijoje 24,6 km, Rusijoje 71,5 km), baseino plotas 548 km², vidutinis nuolydis 2.43 m/km, vidutinis debitas žiotyse 3.25 m³/s.
Išteka iš Veršelės (lenk. Werselskie) (252,1 m virš jūros lygio) ežero, kuris yra šalia Kramniko kaimo, Lenkijoje, Varmijos-Mozūrų vaivadijoje, Goldapės apygardoje. Iki Lenkijos-Rusijos sienos vadinama Blinde (lenk. Błędzianka, vok. Blinde). Teka į pietvakarius, kerta Vakarų Sūduvos aukštumą, kur prie Blendos kaimo sukasi į šiaurės vakarus, prateka pro Zažečės kaimą. Prieš Macnorkiemių (Akelninkų) kaimą kerta buvusią Vokietijos ir Lenkijos valstybinę sieną ir tada prateka po Stančikų tiltais. Ties Blindiškių kaimu įteka į Romintos girią iš kurios vėliau įteka į Rusijos Karaliaučiaus kraštą, kur keičia pavadinimą į Romintą. Rusijoje teka į šiaurės vakarus per Romintos girią, prie Kiautės (rus. Смирново, vok. Kiauten) kaimo išteka iš Romintos girios ir pasuka į šiaurę. Įteka į Pisą 44.7 km nuo jos žiočių, Gumbinėje (rus. Гусев, vok. Gumbinnen). Didžiausi intakai: kairieji - Bludzia (lenk. Bludzia), Juodupė (rus.Чёрная, vok. Jodupp), Siniaja (rus. Синяя, vok. ?), Kiautė (rus. ручей Тихий, vok. Kiautenerbach); dešinieji - Šinkūnė (lenk. Żytkiejmska Struga, rus. Кемеровка, vok. Szinkuhner Fluss), Maurinava (rus. канава Майская, vok. Marinowograben).
1974 metais dalis Romintos upės (18 km) tekanti Romintos giria paskelbta gamtos paminklu, o nuo 1994 metų - kompleksinis draustinis (lankymas leidžiamas). Beveik visa Romintos giria yra Vištyčio gamtos parke.
Maršrutas per Romintos girią labai vaizdingas, nors nėra labai lengvas. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai.


Visus metus; Geriau esant aukštesniam vandens lygiui

Rėvos, užvartos, medžiai vagoje, užtvankos

WW 1/2- (2)

iki Kiautės žemiau

Upės ekologinė būklė - labai gera


Atstumai upe

71.5 Rusijos-Lenkijos siena.
71.2 dš. Šinkūnė (rus. Кемеровка, lenk. Żytkiejmska Struga, vok. Szinkuhner Fluss).
70.1 Tiltas.
69.6 Elnių (rus. Олений мост, vok. Hirschbrücke) tiltas pastatytas 1905 metais. Prieš karą ant jo stovėjo keturios elnių skulptūros.
dš. Rominta (rus. Радужное, vok. Rominten). Praėjusios amžiaus pradžioje kaime pastatyta Vokietijos kaizerio Vilchelmo II medžioklės sodyba.
Rominta teka Romintos giria (rus. Красный лес, vok. Rominter Heide). Srovė vidutinė, vagos plotis 7-15 m, joje pasitaiko užvirtusių medžių. Vidutinis nuolydis iki tilto (59.1 km) 1.04 m/km.
67.7 Heideno (rus. мост Гайдена, vok. Heydenbrücke) tiltas pastatytas 1905 metais.
64.5 dš. intakas.
64.0 Naujasis (rus. Новый мост, vok. Neue Brücke) tiltas.
61.0 kr. intakas.
59.1 Tiltas. Srovė palaipsniui greitėja. Vidutinis nuolydis iki kr. intako (50.5 km) 1.46 m/km.
56.8 dš. Maurinava (rus. канава Майская, vok. Marinowograben) atitekanti iš Maurinavos (rus. Мариново, vok. Marinowo-See) ežero.
55.6 kr. intakas. Vidutinis nuolydis iki kr. intako (50.5 km) 1.93 m/km.
54.3 Kelio Didžioji Rominta (rus. Краснолесье, vok. Grofl Rominten) - Rominta (rus. Радужное, vok. Rominten) tiltas.
54.0 kr. Juodupė (rus.Чёрная, vok. Jodupp).
50.5 kr. intakas atitekantis iš nedidelio ežeriuko. Srovė greita, vagos plotis 7-15 m, joje pasitaiko užvirtusių medžių. Upėje rėvos, akmenys. Vidutinis nuolydis iki geležinkelio tilto (47.1 km) 3.32 m/km.

47.1 Geležinkelio Tolminkiemis (rus. Чистые Пруды, vok. Tollmingkehmen) - Didžioji Rominta (rus. Краснолесье, vok. Gross Rominten) 25 m aukščio arkinis tiltas tiltas pastatytas 1900-1901 metais. dš. Makūniškiai (rus. Токаревка, vok. Makunischken). Srovė dar greitesnė, ištisinės rėvos, sraunumos. Vidutinis nuolydis iki tilto (46.6 km) 6.12 m/km.
46.6 Kelio Stalupėnai (rus. Нестеров, vok. Stallpönen) - Didžioji Rominta (rus. Краснолесье, vok. Gross Rominten) tiltas. dš. Makūniškiai (rus. Токаревка, vok. Makunischken). Vidutinis nuolydis iki tilto (39.7 km) 3.69 m/km.
39.7 Senas tiltas. Buvęs kaimas Tekselnas (vok. Texeln). Upė teka Romintos girios pakraščiu. Vidutinis nuolydis iki intako Siniaja (38.0 km) 3.62 m/km.
39.4 kr. intakas.
38.0 kr. Siniaja (rus. Синяя, vok. ?). kr. Kiautė (rus. Смирново, vok. Kiauten). Rominta išteka iš Romintos girios, žemiau pakrantėse siaura miško juosta. Upė palaipsniui rimsta. Srovė iki žiočių pakankamai greita, retos rėvos, sraunumos. Vagos plotis 7-15 m, joje pasitaiko užvirtusių medžių. Vidutinis nuolydis iki tilto (33.1 km) 1.24 m/km.
33.9 dš. intakas.
33.1 Kelio Tolminkiemis (rus. Чистые Пруды, vok. Tollmingkehmen) - Valtarkiemis (rus. Ольховатка, vok. Walterkehmen) tiltas. dš. Meldėnai (rus. Садовое, vok. Meldienen). Vidutinis nuolydis iki kr. intako (27.9 km) 1.28 m/km.
30.8 Tiltas. dš. buvęs kaimas Macutkiemis (rus. Речица, vok. Matzutkehmen).
27.9 dš. intakas. Vidutinis nuolydis iki kr. intako (22.9 km) 1.19 m/km.
22.9 kr. Kiautė (rus. ручей Тихий, vok. Kiautenerbach) ištekanti iš Kiauto (rus. озеро Дорожное, vok. Kiautener See) ežero. Vidutinis nuolydis iki tilto (19.9 km) 1.00 m/km.
22.0 Kelio Valtarkiemis (rus. Ольховатка, vok. Walterkehmen) - Kiautė (rus. Смирново, vok. Kiauten) tiltas. dš. Valtarkiemis (rus. Ольховатка, vok. Walterkehmen).
19.9 Kelio Valtarkiemis (rus. Ольховатка, vok. Walterkehmen) - Builynai (rus. Дубрава, vok. Buylien) tiltas. dš. Valtarkiemis (rus. Ольховатка, vok. Walterkehmen). Upės krantai iki žiočių apaugę medžiais, krūmais, kartais pakrantėse pasitaiko nedideli miškeliai. Vidutinis nuolydis iki Nestoniškių (12.2 km) 0.97 m/km.
17.7 kr. intakas.
17.0 Kelio Gumbinė (rus. Гусев, vok. Gumbinnen) - Valtarkiemis (rus. Ольховатка, vok. Walterkehmen) tiltas. kr. Zameliukai (vok. Samelucken). Upėje buvusios vandens malūno užtvankos vietoje - slenkstis. Esant aukštesniam vandens lygiui praplaukiamas.
12.2 dš. Nestoniškiai (rus. Вороново, vok. Nestonkehmen). Vidutinis nuolydis iki tilto (9.4 km) 1.22 m/km.
9.4 Tiltas. dš. Aukštupėnai (rus. Калининское, vok. Augstupönen). Vidutinis nuolydis iki kr. intako (1.8 km) 0.90 m/km.
8.2 dš. Aukštupėnai (rus. Калининское, vok. Augstupönen).
5.7 kr. intakas kr. Kailenas (rus. Мичуринское, vok. Kailen), dš. Aukštupėnai (rus. Калининское, vok. Augstupönen).
5.0 kr. intakas kr. Kailenas (rus. Мичуринское, vok. Kailen).
4.7 Buvusio vandens malūno (apie 2.5 m aukščio) užtvanka. Apsinešti patogiau dešiniu krantu. kr. Kulikiemis (rus. Гусев, vok. Gumbinnen), dš. Aukštupėnai (rus. Калининское, vok. Augstupönen).
4.2 Kelio Aukštupėnai (rus. Калининское, vok. Augstupönen) - Gumbinė (rus. Гусев, vok. Gumbinnen) tiltas. kr. Kulikiemis (rus. Липово, vok. Kulligkehmen).
3.2 Tiltas. kr. Kulikiemis (rus. Липово, vok. Kulligkehmen).
1.8 kr. intakas kr. Gumbinė (rus. Гусев, vok. Gumbinnen). Vidutinis nuolydis iki žiočių 1.33 m/km.
1.0 Apie 1 m aukščio Užtvanka. Esant aukštesniam vandens lygiui praplaukiama. kr. Gumbinė (rus. Гусев, vok. Gumbinnen).
0.7 Geležinkelio tiltas. kr. Gumbinė (rus. Гусев, vok. Gumbinnen).
0.4 Tiltukas. kr. Gumbinė (rus. Гусев, vok. Gumbinnen).
0.0 Rominta įteka į Pisą. Gumbinė (rus. Гусев, vok. Gumbinnen).

Literatūra:
1. Лэтас Палмайтис.Предложение по научной руссификации исконных наименований перешедшей в состав России северной части бывшей Восточной Пруссии Institut EuropÈen des MinoritÈs Ethniques DispersÈes, 2003
2. Deutschland topographische Karten. Meßtischblätter 1:25.000 (1868-1945). Helgoland, große Teile von Schleswig-Holstein, nördliches Mecklenburg-Vorpommern, nördliches Pommern, die Region um Danzig und Ostpreußen.
3. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 04. Прибалтийский район. Выпуск 3. Литовская ССР и Калининградская область. Л.: Гидрометеоиздат, 1969

© 2018 J.D.Endriukaitis