Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Jiesia

JIESIA

Trasos ilgis - 21 km, trukmė - 2 d., sezonas - IV-VI mėn


Jiesia išteka iš š. v. Baltijos aukštumos papėdės, iš Amalvo pelkių. Jos versmės - Pajiesio k., už 6 km į v. nuo Igliaukos, Kapsuko rj. Slėnys - 13-15 m pl.; slėnio šlaitai vidurupyje ir žemupyje statūs, 30-60 m pl. Upės ilgis - 68,5 km, kritimas nuo versmių iki ž.- 79 m (ΔH-1,15, o žemupyje 21 km ruože - 1,33). Q:žemiau Šventupio ž. - 1,82, žemiau Girmuonio ž. - 2,14, :žemiau Vyčiaus ž. - 2,62, ž. - 2,99. Jiesioje būna trumpi ir staigūs potvyniai ne tik pavasarį, bet ir kitais metų .laikais gausiau palijus. Polaidžių metu prie 3 glžk. tilto vanduo pakyla vid. 1,2-1,5 m aukščiau vasaros lygio.
Kliūtys: slenksčiai, rėvos, dideli akmenys, užvartos, užkamšos. Pagal hidrografinius duomenis Jiesia gali būti II sudėt. ktg. etalonine upe.

21 PAJIESYS - kol. gamybiniai pastatai, fermos. 1,3 km prieš Kauno-Prienų pln. tiltą Jiesia patvenkta šachtine užtvanka (H-5 m). Tvenkinio vanduo naudojamas Išlaužo žuvininkystės ūkio tvenkiniams papildyti.
Žygį Jiesia patogiausia pradėti 50 m žemiau Kauno-Prienų pln. tilto, nes prie pat tilto upė užgriozdinta stambiais akmenimis ir buv. tilto polių liekanomis.
20 d Šventupė (L-16), Linksmakalnis. Už 1 km į aukštupį Šventupės k pakrantėje pasklidęs Išlaužas—apyl. ir žuvininkystės ūkio centras. I. žuvininkystės ūkis 450 ha tvenkiniuose, įrengtuose prie Šventupio ir Jiesios, per metus išaugina 300-350 t prekinių karpių.
Nuo Šventupio ž. iki Kairiūkščių k. Jiesia reguliuota, 2 m pl., 0,5-0,8 m gl.; d pakrantėje apleisti tvenkiniai, per kuriuos teka Girmuonys (L-9). G. įtekėjus, Jiesios nuotėkis visu trečdaliu padidėja.
19 d Kairiūkščiai; baigiasi reguliuotas upės baras. Palengva upė pradeda leistis į gilesnį slėnį; pakrantėse lapuočiai, vagoje padaugėja akmenų, rėvų, viena kita bebrų užtvanka.
15 d Rašnava. Upės pakrantėse apleisti išsikėlusių gyventojų sodai, vešlios lankos.
12 k Rinkūnai; d Pavytė, Garliavos glžk. st. Per upę medinis tiltas, prieš tiltą sekli brasta, senojo tilto nuolauža; plaukti k pakrante. Prasideda glžk. Kaunas-Kazlų Rūda pirmojo tilto slenksčio patvanka.11 Pirmasis glžk. tiltas, po tiltu - pusmetrinis slenkstis. Kai vanduo aukštas, slenkstį galima peršokti, o kai žemas, laivelį tenka prasivesti. Už 0,8 km upę pertveria antrasis glžk. tiltas; čia laivelį tenka prasivesti d puse, nes potilčio slenkstis užverstas dideliais aštriais akmenimis. Už tilto upė daro didelę kilpą, kurioje yra nemaža stambių akmenų ir rėvų su nedideliais slenkstukais.
10 d Vyčius (L-17). XVI a. čia įrengta užtvanka suko pirmojo Lietuvos popieriaus fabriko mechanizmus, gamino aukštos kokybės popierių su vandens ženklais.
9Trečiasis glžk. tiltas, Jiesios glžk.st; glžk. atšakos Palemonas-Kauno HE st. Po tiltu trijų pakopų kaskadinis slenkstis. Esant labai aukštam vandeniui ir baidares uždarius sandariu tentu, galima mėginti trikaskadinį slenkstį peršokti. Šiaip jau patogiau prasivesti laivelį d pakrante.
Toliau rėvėta upė smagiai marma tarp aukštų, tankiais lapuočiais apžėlusių krantų.
6 d Kauniečių kolektyviniai sodai.
4 d ROKAI - apyl. ir Mičiurino kol. centras, keramikos gamykla, darbininkų gyvenvietė.
Upę pertveria ketvirtasis, paskutinis, glžk. tiltas. Po tiltu akmeninė salelė, susidariusi iš hitlerininkų susprogdinto akmeninio glžk. tilto; plaukti d puse.
Už 0,3 km aukštas Kauno HE-Garliavos pln. tiltas; toliau - žemokas (nepraplaukiamas tik esant aukštam vandeniui) kaimo kelio tiltas.
Iki pat Nemuno patvankos (maždaug 0,6 km prieš ž.) upės vagoje ištisinis rėvų ir slenksčių ruožas, turistams pats įdomiausias upės baras.
2 Karkazų g-vės tiltas; k, tarp upės ir glžk., Kauno fortų baterija - aukštas ir status kalnas, kurio viršūnėje išlikę forto rūsiai. Nuo šio kalno - reginys į Kauną, Nemuną, Jiesią ir griūvančius Jiesios slėnio šlaitus. Vaizdingas Jiesios žemupio slėnys paskelbtas landšaftiniu draustiniu: saugomi mokslui vertingi Jiesios slėnio geologiniai ir landšaftiniai elementai.
Pranirusi k puse (d pusė užgriozdinta senojo tilto sankritomis, polių liekanomis) pro Piliakalnių g-vės tiltą, Jiesia nepastebimai įplūsta į Nemuną 214,5 km nuo jo ž.
Nemuno-Jiesios k krante - Jiesios (Napoleono) piliakalnis (IX—X a.).

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas