Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Šešuvis

ŠEŠUVIS

Trasos ilgis - 46 km, trukmė - 2 d., sezonas - IV-V mėn.


Šešuvis - k Jūros intakas. Ilgis - 114,9 km, baseino plotas - 1916 km2. Prasideda Šienlaukio apylinkėse, už 12 km į š. v. nuo Raseinių. Teka per Raseinių, Jurbarko ir Tauragės rj. Vyraujantis slėnio pl. - 250 m, jo šlaitų aukštis - 8-10 m; vagos pl. aukštupyje 1-5 m, žemupyje - 20-50 m. Šešuviai būdinga didelė metinė vandens lygio svyravimo amplitudė - iki 7,2 m. ΔH-1,03. Pats didž. nuolydis aukštupyje -3,18 (žemupyje - 0,20). Q: žemiau Apusino intako - 2,20, Upynos - 4,39, Ančios -7,7, Agluonos - 15, ž. - 16,4. Šešuvies upė nuo Upynos intako iki ž. - ichtiologinis draustinis.

46 k Ančia (L-66). Upės srovė čia lėta, vaga 8-10 m pl., 0,8-1,0 m gl.; pakrantės apaugusios gluosniais. Truputį žemiau santakos - gera vieta nakvynei, postoviui.
45 Upės viduryje sala, žemiau jos - išgriauto malūno liekanos. Srovė labai stipri, staiga metasi kairėn. Plaukti pagal srovę k pakraščiu.
42 d Rykija (L-6). Ramus upės ruožas, srovė lėta, pakrantėse - krūmai; išlipti į krantą nepatogu. Prie kabančio trečiojo liepto nuo Ančios ž., k krante, Rykiškių senkapiai.
39 Tauragės-Eržvilko pln. tiltas. Po tiltu nedidelė rėvutė, fv. d.
37 k Šaltuona (L-73), Užvarniai. Šaltuona - didž. Šešuvies intakas (vid. nuotėkis ž. - 4 m3/s) labai papildo Šešuvies vandenis. Gera vieta nakvynei.
31 d Laiga (L-5). Upėje keletas nedidelių, nesunkiai praplaukiamų rėvų.
28 k Įkojis (L-16). GAURE - mstl., apyl. ir ,,Lenino keliu" kol. centras, Eržvilko vieškelio tiltas. Įp. nuo Gaurės - Kamorinės miškas (F-1048 ha). Gaurės bažnyčia ir varpinė - archit. paminklai. Tuoj už lentpjūvės auga didžiulis Gaurės ąžuolas - gamtos paminklas. Įkojo d krante, prie Kiukiškių k., stūkso piliakalnis. Už Gaurės k krante gražus pušynėlis - gera vieta poilsiui.
27 d Agluona (L-31); k Gauraičiai. Upė rami, nedideli posūkiai, srovė lėta. Pakrantėse krūmynai.
23 d KUNIGIŠKIAI - apyl. centras.
20 d Miliuša (L-13). Upėje pavieniai akmenys, sąnašynai, srovė lėta.
17 k Drūtupis (L-6), žemiau jo ž. per upę tiltas. Kiek toliau nuo upės k BALTRUŠAIČIAI - apyl. ir ,,Šešuvio" kol. centras.
10 k Meižis (L-8). Žemiau intako per upę tiltas. Upės vaga praplatėja iki 10-15 m, gl. - 1,0-1,5 m. Pakrantės neaukštos, krūmingos ir dumblėtos. Srovė lėta.
5 k Skirgailiai, vandens matavimo punktas.
5 d Beržė (L-12), Paberžiai.
2 d Ližai. Šešuvies d krante yra vadinamasis Sklepkalnis. Tai XVII a. vid.-XVIII a. pr. kariniai įtvirtinimai.
Šešuvis įplūsta į Jūrą 35,6 km nuo šios ž. Santakoje trys salos.

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas