Upių labirintasKelionės į Gruziją

Informacija. Sutartiniai ženklai ir santrumpos. Tekso paaiškinimai

Teksto sutartiniai ženklai

15.8 - atstumas (km) nuo upės žiočių.

- kairysis intakas, Pvz. kr. Šešupė

- dešinysis intakas. Pvz. dš. Jūra

- ežeras, tvenkinys, patvanka. Pvz. Aiseto ežeras

- užtvanka. Pvz. Kauno HE užtvanka

- tltas, tiltukas, kabantis tiltas. Pvz. Kauno-Jurbarko kelio tiltas

- miestas, miestelis, kaimas, gyvenvietė. Pvz. kr. Balbieriškis

- Dėmesio!; Pavojinga vieta. Pvz. vielos per upę!

- miškas, miškelis, giria. Pvz. dš. Medžioklės miškas

- piliakalnis. Pvz. kr. Apuolės piliakalnis

- patogi vieta pradėti (baigti) kelionę

- patogi vieta baigti kelionę

- stovyklavietė, poilsiavietė, gera vieta stovyklautiSantrumpos

dš. - dešinėje, dešiniajame krante, dešinysis.

kr. - kairėje, kairiajame krante, kairysis.

ež. - ežeras.

maks. - maksimalus.

vid. - vidutinis.

min. - minimalus.

p. - pietūs; š. - šiaurė.

v. -vakarai; r. - rytai.

km - kilometrai.

m - metrai.

s - sekundės.

l - litrai.


Paaiškinimai

Kliūtys - užtvankos, užtvankėlės, žemi tiltai, lieptai. rėvos, slenksčiai, slenkstukai, seklumos, vandens augmenija, užvartos. Į užvartų sąvoką įtraukta: užvartos, užvirtę medžiai (pertvėrę vagą), bebrų užtvankos (kartais tekste ir paminimos)

Sudėtingumas (pagal tarptautinę klasifikaciją WW) -  vidutinis upės sudėtingumas; skliausteliuose - sudėtingiausių kliūčių ar prie labai aukšto vandens

Kraštovaizdis ( balais) - subjektyvi nuomonė


Europos upių sudėtingumo skalė

ZW - ramus vanduo, srovės greitis iki 2 m/s, be kliūčių.

WW 1 - lengva. Nedidelės rėvos su tiesiomis bangomis, praplaukimas tiesus; siaura vaga su užvirtusiais medžiais ar žemais lieptais srovėje, bebrų užtvankomis, užvartomis.

WW 2 - truputį sudėtinga. Didesnės rėvos ar slenksčiai su bangomis, praplaukimas platus, nesudėtingas. Kliūtys gerai matomos ir nesunkiai apiplaukiamos, žvalgyba nebūtina.

WW 3 - sudėtinga. Slenksčiai su aukštesnėmis netvarkingai išsidėsčiusiomis bangomis, praplaukimai siauri, reikalaujantys tikslesnių manevrų. Žvalgyba rekomenduojama.

WW 4 - labai sudėtinga. Dideli ir sudėtingi slenksčiai su didelėmis bangomis, stovinčiomis bangomis, sūkūriais, bačkomis. Vagoje daug kliūčių, praplaukimai siauri, mažiau švarūs. Slenksčių įveikimas reikalauja greitų manevrų. Žvalgyba būtina. Sauga būtina.

WW 4 - ekstremaliai sudėtinga. Didelės stovinčios bangos, bačkos, katilai. Slenksčių įveikimas reikalauja labai tikslių ir greitų manevrų, kuriuos reikia žinoti prieš plaukiant. Žvalgyba būtina, labai svarbi, bet gali būti sudėtinga. Sauga būtina, bet gali būti labai sudėtinga.

WW 4 - praplaukimo riba. Sudėtingumas dar didesnis kaip WW 5. Slenksčių praplaukimas įmanomas tik esant tinkamomis sąlygomis, aplinkybėmis ir atitinkamam vandens lygiui.

© 2018 J.D.Endriukaitis