Upių labirintasKelionės į Gruziją

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai. Širvinta

ŠIRVINTA

Trasos ilgis - 91 km, trukmė - 3-4 d., sezonas - IV-VI mėn.


Širvinta - didž. Šventosios intakas. Jos versmės yra Vilniaus rj., už 9 km į š. r. nuo Paberžės. Per visą trasos ruožą 128,6 km ilgio upė nukrinta 138,3 m (ΔH-1,0). Didž. nuolydis aukštupyje (tarp 128,6-108,6 km) - 2,67 ir žemupyje (tarp 26,6-0 km) - 1,32. Q: ties Motiejūnais 4,0, žemiau Kertušos ž.- 5,4, ž.-7,0. Širvintos baseine intakai gana ežeringi (upės baseine tyvuliuoja 33 ež. (F-650), todėl jos nuotėkis įvairiais metų laikais ne per daug svyruoja. Aukštupio nuotėkio svyravimui nemažai įtakos turi Motiejūnų HE: kai vanduo žemas, elektrinė dirba su didelėmis pertraukomis. Vagos pl. aukštupyje 4-5 m, žemupyje - 10-12 m; vid. gl. - 0,8-1,2 m. Kliūtys: jėgainių užtvankos, rėvos, dideli akmenys, slenksčiai, staigūs posūkiai, seklios brastos, žemi nepraplaukiami lieptai. Baidare arba nedidele valtele galima plaukti nuo Motiejūnų HE. Geriausia šia upe plaukti pavasarį, kai aukštas vanduo.

91 d 20 MOTIEJŪNAI - Dzeržinskio kol. centras. Upę pertveria Motiejūnų HE užtvanka (H-5,4); tvenkinio F-98. Vasarą, kai maža vandens, elektrinė per parą dirba tik 3—4 val.
87 k PAŠIRVINČIAI, vieškelio Širvintos-Giedraičiai tiltas. Restauruotuose buv. dvaro rūmuose įsikūręs Vilniaus ,,Lelijos" siuvimo fabriko filialas.
85 Širvintų marių patvankos pradžia; buv. S. vandens malūno užtvankos liekanos, apsemtos marių vandens.
k ŠIRVINTOS - mst, rj. centras. S. kapinėse (paširvintyje, r. miesto gale) yra kautynėse su gen. L.Želigovskio armija žuvusių lietuvių karių kapai. Netoliese, pavyzdingai sutvarkytose kapinėse, ilsisi tarybiniai kariai, žuvę Didžiajame Tėvynės kare. Memorialiniame kapinių skyde surašytos 224 karių pavardės.
83 Širvintų marių užtvanka (H-5); laivelius persikelti patogiau k pakrante; užtvankoje įrengti 2 skydai, kilnojami elektros motorais, š. marios (~2,5 km ilgio ir 0,3 km pl.) skirtos rekreacijai. Per marių vidurį medinis pėsčiųjų tiltas, d pakrantėje įrengtas paplūdimys. Pakrantės sutvirtintos betoninėmis plokštėmis, nutiestas asfaltuotas takas.
Žemiau š. marių užtvankos d pakrantėje įsikūręs Širvintų kiaulininkystės kompleksas. Upės pakrantėje raudonuoja komplekso darbininkų gyvenamieji namai.
81 k Akmeniai.
71 d Kertuša (L-13) išteka iš Kertušo ež. (F-43). Gumbeliai. Upė staiga keičia kryptį iš š. v. į p. v.
70 d Viesa (L-11); ŽEMOSIOS VIESOS - apyl. ir buv. ,,Švyturio" kol. gyvenvietė, gamybinės patalpos, fermos. Čia buv. Viesų malūno užtvanka išgriauta. Upę pertveria Vilniaus-Ukmergės greitkelio gelžb. tiltas. Upėje buv. senojo tilto sąvartos. Kai žemas vanduo, laivelį reikia persitraukti.
Upės slėnys jau gilesnis, krantų šlaitai aukštesni. Toliau - d Jasiškiai, Trajokai, Dainiai; k Degučiai.
60 d Ūdara (L-6). Ji teka iš Gelvanės (F-52) ir Stavarygalos (F-74) ež.; k Barzdžiai.
58 k Družai.
54 k Apušė (Lž9), Pigašiai, piliakalnis, vad. Trūnakalniu. Per upę keletas lieptų. Upė vėl keičia kryptį iš p. į v.



52 Smailiai; malūno užtvanka išgriauta, galima laisvai plaukti.
43 VINDEIKIAI - apyl. ir kol. centras. Vieškelio Vindeikiai-Musninkai tiltas.
Toliau ant aukštų upės krantų išsibarstę kaimai: k Juodonys, Morkūnai, Leščiūnai, Pusilgiškiai; d Pasodninkai. Pasodninkų k. yra nedidelis piliakalnis, vadinamas Batarėja.
24 Ukmergės - Čiobiškio vieškelio tiltas. Liukonių k.- ,,Gegužės pirmosios" kol. centras. Buv. L. vandens malūno užtvanka išgriauta. Medinis malūnas tebestovi, o jo girnas jau suka elektra; d Maskoliškiai.
Kiek tolėliau, gražioje upės slėnio pašlaitėje, gatvinis Laplierių k. Gera vieta postoviui, nakvynei. Dešiniojo kranto šlaitas aukštas, apaugęs medžiais. Pačioje viršūnėje stovi medinis kryžius. Prie jo - dubens pavidalo akmenys.
Upės slėnys jau gilus, posūkiuose aukšti skardžiai, vagoje daugiau stambių akmenų, rėvų.
15 d Kabarkšta (L-16), Karališkiai; k Steponava.
12 d Buv. Mančiušėnų vandens malūno užtvanka išgriauta, malūną varo elektra. Ant kalno Mančiušėnų k. gyvenvietė, Gelvonų kol. fermos.
Nuo Mančiušėnų ligi Paširvinčio viensėdžio upė rami ir gili. Pakrantėse nemaža bebrų išguldytų medžių.
10 k Pakalniškiai; d Paširvinčių viensėdis. Stūkso nedidelis piliakalnis, o už 0,3 km į p. nuo jo - senkapis, vadinamas Milžinkapiu.
Upės slėnys gilus, kanjoninio pobūdžio. Iki pat upės ž. - Širvintos ,,turistiniai malonumai": srauni srovė, rėvos, dideli akmenys. Siame ruože Lietuvos turistai rengia vandens turizmo technikos varžybas.
5 d Minderiškiai; k Apeikiškiai. Mažo Raguvos upelio ir Širvintos santakoje labai aukštas Užnugario kalnas, nuo kurio viršūnės matyti plati apylinkė. 1,5 km žemiau - d paskutinio Širvintos intako Samanio (L-8) ž.
1 d Paširvintys, išgriautos vandens malūno užtvankos vietoje - praplaukiamas slenkstis.
Širvinta įteka į Šventąją 16,5 km nuo šios ž.

20Turistai paprastai Širvinta pradeda plaukti nuo Vilniaus-Ukmergės pln. tilto (II sudėt. ktg. maršrutas).

Pratarmė ⚫  Paaiškinimai, Santrumpos, Simboliai schemoseKeletas svarbesnių nurodymų, Vandens locijaNemunasMatrosovka (Gilija)Kuršių mariosBaltoji AnčiaMerkysŠalčiaVisinčiaŪlaVokėVerknėStrėvaJiesiaNerisNarutisStrėčia ir jos baseino (Švokšto, Svyrių) ežeraiAntrasis Strėčios  pradžios variantasŽeimena ir Rytų Lietuvos ežerynasBūka ir jos aukštupio ežerynasKiauna ir jos aukštupio ežerynas Lakaja ir jos aukštupio ežerynasLuknelė, Peršokšna ir jų aukštupių ežeraiDubinga ir jos baseino ežerynasVilniaŠventojiKriauna (Kelionės Šventąja antrasis pradžios variantas)VirintaSiesartisŠirvintaNevėžis ŠušvėDubysa KražantėŠešupė Dovinė ir didieji Sūdūvos ežeraiJūra Aitra AkmenaŠešuvis AnčiaMinija Babrungas ir Platelių ežerynasKlaipėdos kanalasAkmena-Danė Šventoji (Pajūrio)Dauguva Dysna ir jos aukštupio ežerynasApyvardė-Prorva-Drūkša ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasSmalva ir Šiaurės Rytų Lietuvos ežerynasTrijų broliškų respublikų vandenimis (Drūkšių-Ričio-Silos ežerais, Breslaujos ežerynu) Mūša-Lielupė ⚫ Lėvuo ⚫ Nemunėlis ⚫ Venta ⚫ VirvyčiaVadakstis ⚫ VarduvaPisa (Vištytis-Kaliningradas-Klaipėda) ⚫ 1 priedas