Upių labirintasKelionės į Gruziją

Upių kitose valstybėse aprašymai, informacija apie upes

Kitos valstybės. Gruzija ir Mongolija, Rusija

Gruzijos vėliava Gruzija

Informacija apie Gruzijos upes, trumpi upių aprašymai

Mongolijos vėliava Mongolija

Informacija apie Vakarų Mongolijos upes, Mongolijos Altajaus upių aprašymai

Rusijos vėliavaRusija  Prūsijos vėliava(Rytų Prūsija)

Pisa (Priegliaus baseinas, Vangrapės intakas, Rusija, Rytprūsiai, Stalupėnų, Gumbinės, Įsručio rajonai)

Rominta (Prieglaius baseinas, Pisos intakas, Rusija, Karaliaučiaus sritis, Darkiemio, Stalupėnų ir Gumbinės rajonai)