Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 10. Nevėžio baseino vandens balansas

Nevėžio baseino vandens balansas

Nevėžį su jo intakais, lygiai kaip visas kitas Lietuvos upes, maitina lietaus ir sniego vanduo. Mūsų klimato sąlygose beveik du trečdaliu iškrintančių drėgmenų grįžta atgal į atmosferą išgaruodami, apie vieną trečdalį nuteka upėmis. Susirinkusi per žiemą sniego pavidalu vandens atsarga ūmai nuteka pavasarį, sudarydama aukštą potvynį; ilgi lietingi periodai kartais sukelia rudeninius potvynius. Vasarą ir žiemą mūsų upėse jaučiama vandens stoka.


Nevėžis ties Krekenava

Nevėžis ties Krekenava


Rusų klimatologo A. Vojejkovo klasifikacijoje22 mūsų upės skiriamos tipui „D“: „potvynis pavasarį ar vasaros pradžioje dėl sutirpusio sniego, bet žymią dalį vandens teikia upėms lietus".
Prancūzų hidrologo prof. M. Pardes klasifikacijoj23 mūsų upės pasižymi „lygumų sniego režimu" (le regime nival de plaine), kuriam charakteringi aukštas pavasario potvynis, labai maži žiemos ir vasaros debitai, lygus baseinas.
Vienodo, palyginti, žemės paviršiaus reljefo sąlygose galime laukti taisyklingo lietaus bei sniego pasiskirstymo ir sulyginto nuotakio visame baseine. Nuotakiui įvertinti labai svarbūs faktoriai - ežerai, miškai ir pelkės. Ežerams hidrologai skiria teigiamą nuotakiui reikšmę; jie reguliuoja nuotakį. Miškų ir nenusausintų pelkių vaidmenį hidrologai laiko esant neigiama. Miškas kiek sulaiko pavasario potvynį, bet visai neduoda vandens upei vasarą. Nenusausinta pelkė sulaiko vandenį ir labai mažai atiduoda upėms, klastingai prisidėdama prie pačių aukščiausių potvynių. Nusausinta pelkė pagreitina vandens apyvartą ir padidina upių debitą sausmečiais.
Ežerai Nevėžio baseine beveik neturi reikšmės jo režimui. Viso jų apie 30; didžiausias Lėno ežeras, 223 ha ploto; bendras visų ežerų plotas tesiekia 5,5 km2, arba vos 0,09% baseino ploto.
Miškų Nevėžio baseine nedaug; bendras jų plotas nesiekia 1000 km2, arba 16% baseino ploto. Bet pelkėmis ir šlapiomis vietomis Nevėžio baseinas labai gausingas. Nuo 1926 metų čia daromi dideli melioracijos darbai, kurie žymiai paveikė upių debitus.
Nevėžio debitai gerokai pasikeitė ir dar gali pasikeisti. Sonžylos kanalo iškasimas padidino Nevėžio debitus Lėvens potvyniu vandens dalimi.
Įvertinkime Nevėžio vandens balansą. Ištirkime jo elementus: drėgmenis ir nuotakį.


22A. Vojejkov, Klimaty zemnogo šara, v osobennosti Rossiji. S. Peterburg 1884, 105 pusl.
23M. Parde, Fleuves et riviėres. Paris 1933, 92 pusl. S Kolupaila et M.Parde, Le regime des cours d'eau de l'Europe orientale. Grenoble 1933, 724 pusl.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga