Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 35. Miškai Nevėžio baseine

Miškai Nevėžio baseine

Miškai turi tam tikrą reikšmę hidrologijoje; miško medžiaga sudaro žymų transporto objektą. Todėl susipažinkime su Nevėžio baseino miškingumu. Dėl įvairių priežasčių Nevėžio baseinas turi, palyginti, maža miškų plotų68


Berčiūnų miškas Nevėžio krante

Berčiūnų miškas Nevėžio krante


Tiksliai nustatyti miškų plotą baseino ribose gan sunku. Nevėžio baseino ribos nedaug skiriasi nuo 4 miškų urėdijų sienų, būtent Panevėžio, Baisogalos. Kėdainių ir Raudondvario. Nesiekdami didelio tikslumo, svarstykime toliau šių 4 urėdijų miškus, kaip Nevėžio baseino.
Didesni miškų masyvai Nevėžio baseine: Babtinos 3400 ha, Josvainių 1010 ha ir Raguvos 1805 ha.
Žemiau duodamas miškų administracijos žinioje esamos žemės plotas (valdiški miškai), grynai miško padengtas plotas (miško derlios žemės) ir valstybės kontroliuojamų privatinių miškų plotas (privatiniai miškai).


Miškų plotas Nevėžio baseine 1934 metais


Miškų plotas Nevėžio baseine 1934 metais


Skaitant, kad dar dalis miškų priklauso ūkininkams ir valstybės nekontroliuojama, apytikriai galime nustatyti visą gryną miško plotą.
Bendras miškų plotas Nevėžio baseine sudaro apie 971 km2, visame baseino plote 6103 km2 miškai sudaro 15,9%.


Keltas ties Skaistkalne

Keltas ties Skaistkalne


Miškų eksploatacijos plane nustatytos šios metines kirtimo normos (kietmetriais): Panevėžio urėdijoje 40 000, Baisogalos 50 000. Kėdainių 50 000 ir Raudondvario 45 000 ktm. Visa miško medžiaga suvartojama vietos reikalams. Todėl miško plukdymas Nevėžio baseine ne labai reikalingas, gal tik vietos apyvartoje. Užtat Nevėžis galėtų tikti transportuoti miško produktus iš gretimo Lėvens baseino, kur yra didelė Žalioji giria ir kiti miškų masivai. Pritaikymas Lėvens-Sonžylos kanalo rąstams plukdyti į Nevėžį labai prisidėtų miškų eksploatacijai Lėvens baseine.
Neturime tikslių žinių apie miškų Nevėžio baseine suskirstymą veislėmis. Visi Lietuvos valdiški miškai skirstomi pagal vyraujančią veislę taip: pušis 34%, eglė 40%, beržas 10%, drebulė 6%, juodalksnis 5%, baltalksnis 2%, ąžuolas ir uosis po 1%.
Nevėžio baseine miškai pasiliko, daugiausia, periferijose, toliau nuo upių. Jų procentas yra nedidelis, kiek mažesnis už bendrą Nemuno baseinui (20%). Ir hidrologinis miškų vaidmuo Nevėžio baseine nėra labai žymus. Nevėžio krantuose maža miškų beliko. Esamieji miškai labai puošia Nevėžį; plaukiantieji baidarėmis turistai gali rasti juose puikių vietų stovyklai. Pažymėtini; Berčiūnų miškas žemiau Panevėžio, nedidelis ąžuolynas žemiau Krekenavos, Bobėnų miškas aukščiau Kėdainių.


68Žinias apie miškų plotus man suteikė Miškų Departamente p. Z. Gudonis.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga