Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 12. Hidrometrinės stotys

Hidrometrinės stotys

Nuo 1925 m. Nevėžyie veikia dvi Hidrometrinio biuro vandens matavimo stotys - Panevėžyje ir Kėdainiuose. 1933 m. įtaisyta stotis ties Raudondvariu, 1938 m. Ž. Ū. Ministerijos Melioracijos skyrius atidarė stotį Kerblonyse, Nevėžio aukštupyje.
Vandens horizonto svyravimams sekti įtaisytos matuoklės prie tilto atramų (fot. 37 pusl.). Du kartu kiekvieną dieną registruojamas vandens aukštis.
Svarbiausios observacijų rezultatų santraukos duotos keliose tabelėse; visi skaičiai reiškia vandens lygmens aukštį nuo stoties nulio (matuoklės apačios), centimetrais. Metai priimti „hidrologiniai“, prasidedą nuo Lapkričio mėn. 1 d., kad žiemą patektų ištisa į vienerius metus. Žiemos pusmetis laikomas sąlyginiai nuo XI 1 iki IV 30 d., vasaros pusmetis - nuo V 1 iki X 30 d. Medianinis horizontas suprantamas toks, kuris pusę metų buvo peržengtas, kitą pusę metų nepasiektas; pusė observuotų horizontų buvo didesni, kaip medianinis, kita pusė — žemesni.

Panevėžio vandens matavimo stotis (Respublikos tiltas), 140,3 km nuo žiočių; matuoklės nulio altitudė 41,78 m virs jūros. Vidutiniai ir kraštutiniai atskirų metų horizontai (cm)

Panevėžio vandens matavimo stotis

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga