Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 19. Nevėžio kilometrinis aprašymas

Nevėžio kilometrinis aprašymas

Žemiau teikiamas Nevėžio krantų gyvenamųjų vietovių sąrašas su kaikuriomis kitomis žiniomis. Skaičiai reiškia atstumą kilometrais nuo Nevėžio žiočių; skaičiai skliausteliuose - būsimieji aukštupio atstumai, kai bus baigti melioracijos darbai. Sutrumpinimai: deš. - dešiniajame krante, kair. - kairiajame krante, k. - kaimas, vnk. -vienkiemis, dv. - dvaras, bžk. - bažnytkaimis, m. - miestelis, mst. - miestas, v. m. st. - vandens matavimo stotis, v. mal. - vandens malūnas, med. - medinis, gel. - geležinis, glžbet. - geležbetoninis (tiltas).
Visi vietovardžiai rašomi vardininko linksniu.
218,7 (214,9) Nevėžio pradžia (magistralinio griovio pradžia).
215,1 (211,1) med. tiltas, deš. k. Grybuliai. kair. k. Gobija.
212,4 (208,4) deš. vnk. Nevėžka.
210,7 (206,0) deš. k. Nevėžnikai.
207,9 (204,1) med. tiltas, deš. k. Nevėžka.
205,4 (201,7) deš. intakas.
204,4 (200,7) med. tiltas, kair. k. Girelė, deš. k. Laukagalis.
202,2 (198,6) deš. dv. Laukagalis.
201,3 (197,8) kair. dv. Žarkiškiai.
200,2 (196,9) kair. Traupė, kair. dv Traupis.
200,1 (196,8) med. tiltas, kair. Pienia.
198,3 (195,1) glžbet tiltas, deš. bžk. Traupis.
195,3 (192,6) deš. dv. Jonapolė.
193,6 (190,9) glžbet. tiltas, deš. k. Senieji Levaniškiai, kair. k. Naujieji Levaniškiai.
189,4 (187,4) deš. k. Vėžiškiai, kair. k. Vilkaičiai.
187,5 (186,5) deš. k. Krytižiai.
186,5 (186,0) glžbet. tiltas, kair. m. Raguva, deš. k. Raguvos Ferma.
185,4 (184,1) med. tiltas.
180,0 (179,1) kair. k. Eigirdai (Požečiai).
177,4 (176,6) deš. k. Narbutai.
175,6 (174,9) deš. dv. Marijambavas.
174,1 (173.5) deš. k. Smilgiai.
171,8 (171,7) med. tiltas, kair. k. Gitėnai.
170,6 (170,7) med. tiltas , v. m. st., deš. k. Kerblonys.
168,4 (168,6) deš. k. Karklinė.
167,9 (168,1) deš. k. Bajoriškiai.
166,2 (166,6) kair. k. Nainiškiai.
165,7 (166,1) deš. dv. Miežiškiai.
165,2 (165,5) kair. Miežiškių v. mal.
164,9 (165,2) glžbet. tiltas, kair. bžk. Miežiškiai.
163,7 (164,0) kair. k. Miežiškiai.
158,0 kair. Aluontė. kair. k. Tautkūnai.
157,8 deš. Tautkūnų v. mal.
156,2 med. tiltas.
154,8 kair. Juoda.
153,2 glžbet. tiltas, deš. k. Velžis.
152,9 kair. Velžio v. mal.150,5 deš. Aulamas, k. Karužiškiai, k. Stepaniškis.
149,2 kair. k. Oželiai.
148,7 med. tiltas, deš. dv. Pajuostis, kair. bažnyčia.
148,6 deš.Juosta.
148,4 deš. Pajuosčio v. mal.
147,5 deš. k. Venslaviškiai.
145,3 kair. dv. Dembavas, Panevėžio plytinė.
143,9 deš. Panevėžio (Senamiesčio) pradžia.
143,3 kair. dv. Jasnogurka.
142,2 kair. Žagiena, Panevėžio (Naujamiesčio) pradžia. (priemiestis).
141,8 glžbet. „Laisvės“ tiltas, kair. ir deš. mst. Panevėžys, deš. Smėlynės
140,3 glžbet. „Respublikos“ tiltas, v. m. st., kair. ir deš. mst. Panevėžys.
140,0 deš. Panevėžio mst. pabaiga.
139,0 deš. k. Plūkiai.
137,1 kair. Savitiškių v. mal.
136,3 kair. dv. Savitiškiai.
135,1 deš. Paželvaičiai.
133,6 kair. Nausodės v. mal., kair. k. Nausodė.
131,6 deš. Berčiūnai, kurortas.
130,7 med. tiltas, deš. Sonžyla.
130,0 kair. k. Navaršonys.
129,7 deš. k. Degėnai.
128,0 kair. k. Papušė.
126,4 deš. dv. Nevėžnikai.
125,2 kair. k. Kemėnai, deš. k. Notėgala.
124,5 kair. k. Paškonys.
121,6 med. tillas, deš. m. Naujamiestis.
117,7 deš. Kiršinas.
117,1 kair. k. Jacyniškiai.
113,0 kair. Vadaktėlių v. mal., kair. k. Čiurai.
112,6 deš. bžk. Vadaktėliai.
111,9 deš. dv. Vadaktai.
110,0 kair. k. Užunevėžiai.
109,5 sugriautas v. mal., deš. dv. Vadaktai,
108,3 kair. k. Šambališkiai.
103,3 kair. Upytė.
102,5 deš. Slabados v. mal., kair. dv. Roda, deš. k. Slabada.
100,6 deš. dv. Dobravolė.
100,0 kair. Linkuvė.
99,3 gelžbet. tiltas, deš. m. Krekenava.
97,5 deš. k. Slabadėlė.
95,2 deš. dv. Linkaučius.
94,5 kair. k. Gringaliai.
92,7 deš. Skaistkalnės v. mal., deš. dv. Skaistkalnė.
90,6 kair. dv. Daniliškiai.
90,0 kair. k. Dobromislė.
87,6 deš. Liaudė, kair. k. Užbaliai.
86,9 kair. piliakalnis.
85,6 glžbet. tiltas.
85,3 deš. m. Surviliškis.
82,4 kair. dv. Zavišinas.
80,8 kair. bžk. Šventybrastis, sugriautas malūnas.
79,7 kair. dv. Ignacogradas.
78,6 kair. dv. Kujėnai.
77,5 deš. k. Kalnaberže.
76,5 kair. dv. Šėtainiai.
75,7 deš. dv. Kalnaberžė.
73,0 kair. k Gineitai.
71,8 deš. Kruostas, kair. Kruostos v. mal., vnk. Kruosta.
71,1 kair. k. Eiguliai.
70,1 kair. k. Repengiai.
69,4 kair. k. Kaukazas.
67,6 deš. dv. Sirutiškis.
66,9 kair. k. Galkantai.
63,4 kair. bžk. Apytalaukis.
60,9 kair. Vilainių v. mal.
60,1 med. tiltas, kair. dv. Vilainiai.
59,2 du gel. tiltai, deš. Kėdainių geležinkelio stotis, Kėdainių m. pradžia.
59,1 deš. Dotnuva, deš. dv. Kėdainiai.
58,0 med. tillas, kair. ir deš. msl. Kėdainiai, v. m. st.
56,6 deš. Kėdainių msl. pabaiga.
55,2 kair. Obelis.
53,6 kair. Pelėdnagių v. mal., kair. dv. Pelėdnagiai, deš. vnk. Šventoniškiai.
52,1 kair. k. Pelėdnagiai.
48,0 kair. dv. Pašiliai, deš. k. Karūnava.
45,4 deš. k. Vainikai.
43,6 kair. Bėrupė.
41,1 keltas, kair. bžk. Labūnava.
38,0 deš. dv. Paliepiai.
36,4 deš. Šušvis.
35,6 kair. Bajėnų v. mal., deš. dv. Bajėnai.
33,0 deš. Alona.
30,6 sugriautas v. mal., deš. dv. Panevėžėlis, kair. k. Vilčiatava.
30,1 deš. Striūna.
28,6 kair. k. Eigintai.
27,3 deš. k. Kaniūkai.
26.7 glžbet. plento tiltas (statomas).
25,6 kair. Gynė, deš. k. Varakoniai.
23,5 keltas, kair, m. Babtai.
20,4 keltas, kair. k. Stabaunyčia, deš. dv. Babtinai.
18,0 deš. Vejuona, kair. k. Sitkūnai.
16,8 keltas, kair. k. Juodoniai, deš. dv. Naujatrobis.
14,2 deš. Kačiūniškiai, Seserų benediktinių vienuolynas, kair. k. Muniškiai.
12,6 kair. vnk. Kudrėnai.
10,0 deš. k. Bernatoniai.
7,9 kair. k. Užledis.
4,2 deš. dv. Raudondvaris.
3,1 gel. tiltas, deš. bžk. Solomianka (Raudondvaris), v. m. st.
0,0 Nevėžio žiotys. Nemuno deš. krante, deš. k. Šilalis atstumas iki Nemuno (Atmatos) žiočių. 200,3 km, iki Kauno mst. (garlaiviu, prieplaukos) 9,6 km.
Toliau eina trumpa atskirų Nevėžio ruožų apžvalga, nuo aukštupio ligi žiočių.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga