Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 7. Nevėžio íntakai

Nevėžio íntakai

Didžiausias Nevėžio intakas yra Šušvis, siekianti savo versmėmis Žemaičių širdį - Šiluvą. Ji ilgesnė, kaip kiti intakai (137 km), o baseino plotas sudaro 20% viso Nevėžio baseino.
Verti dėmesio ir kiti intakai. Duodame trumpą, jų charakteristiką, apsiribodami tokiais, kurių žinomas vardas; bevardžių dar būtų apie 50.


Km nuo Nevėžio žiočių Šonas  Intako vardas Ilgumas Bendra linkmė
200,2 kair. Traupis 12 WSW 116,1 kair. Plėnupis 1 W 200,1 kair. Pienia 5 NW 113,3 deš. Lieluvis 5 OSO 198,0 kair. Lepeika 9 N 112,7 kair. Laužupis 3 WSW 197,0 deš. Juostinėlis 5 S 111,8 deš. Svirnupis 4 O 193,8 deš. Lendrupis 2 S 111,0 deš. Vadaktis 19 O 193,0 kair. Prūdas 3 NNW 108.0 deš. Šventupis 15 O 190,5 kair. Lankstupis 7 NNW 107,3 kair. Diablonis 4 SW 189,9 kair. Inčys 9 N 103,3 kair. Upytė 33 NW 176,5 deš. Dekuška 2 W 100,0 kair. Linkuvė 36 NNW 172,9 deš. Vaideginė 4 WNW 99,4 deš. Lokauša 12 OSO 170,1 kair. Ringužis 6 NW 97.8 deš. Ženepiršis 5 OSO 166,9 deš. Rūdupis 2 S 94,7 deš. Lokaušėlė 5 OSO 165,6 kair. Ringužis 3 N 87,6 deš. Liaudė 34 SO 164,6 kair. Alkupis 12 NNW 80,8 kair. Brasta 3 SW 159,6 deš. Aulamėlis 4 W 77,2 deš. Kraujupis 6 S 158,5 kair. Opstaina 12 NNW 71,8 deš. Kruostas 19 SO 158,0 kair. Aluontė 30 NNW 64,2 kair. Žalesys 12 WSW 154,8 kair. Juoda 49 N 63,4 kair. Alkupis 10 WSW 150,5 deš. Aulamas 10 WNW 59,1 deš. Dotnuva 45 SSO 148,6 deš. Juosta 46 WNW 58,2 deš. Smilga 27 OSO 142,2 kair. Žagiena 14 N 55,2 kair. Obelis 48 W 136,4 kair. Šarmutas 4 N 51,9 kair. Šerkšnis 8 WNW 133,9 deš. Vinupė 1 S 51,6 kair. Ašariena 4 WNW 132,2 kair. Molaina 15 NNW 45,4 deš. Upytė 5 SSO 130,7 deš. Sonžyla 7 SSW 43,6 kair. Bėrupė 46 WNW 128,0 kair. Uostrautas 5 N 36,4 deš. Šušvis 137 SSO 127,0 deš. Alkupis 3 S 33,0 deš. Alona 26 OSO 125,9 kair. Graužuojis 3 N 30,1 deš. Striūna 24 ONO 125,7 deš. Sudramala 4 S 25,6 kair. Gynė 27 NW 121,9 kair. Varkalis 2 W 20,8 kair. Kelnupis 9 NNW 120,3 kair. Rūdupelis 2 W 18,0 deš. Vejuona 15 NO 117,7 deš. Kiršinas 42 O 13,1 kair. Sausinė 5 W


Nevėžio intakų tarpe yra keletas, dėl kurių žmonės nesutaria, kaip vadinti žemupį, kurio, būtent, susijungiančių intakų vardu. Antai, netoli Naujamiesčio jungiasi Kiršinas su Šuoja. Tarpas žemiau jų santako visuose žemėlapiuose vadinamas Šuoja, o vietos gyventojai daugiau linkę vadinti Kiršinu. Šuoja su aukštupiu Kūriu būtų ilgesnė, kaip Kiršinas; ir baseino plotas Šuojos didesnis, kaip Kiršino. Bušinskis per klaidą ir Šuoją ir Kiršiną, abudu laiko Nevėžio intakais (2, 17 pusl.).
Į Striūną visai arti jų žiočių įteka iš kairiojo šono Strabė arba Strėbukas - vietos gyventojai neturi jokio nusistatymo, kaip vadinti žiočių ruožą - Striūna ar Strabe.


Žymiausias Nevėžio intakas Šušvis prie žiočių.

Žymiausias Nevėžio intakas Šušvis prie žiočių.


Alonos žemupis žemėlapiuose pavadintas Žąsyniu, tuo tarpu Žąsynis tėra Alonos deš. intakas.
Nevėžio intakai, savo keliu, turi daug antrosios ir trečiosios eiles intakų.Čia duodame žymesniųjų sąrašą.
Aluontės intakai: Virenis, Girnupis, Rietynas, Skerdimas su Duoniu ir Bikiliu, Genetinis ir Gariava.
Juodos intakai: Lėnupis (aukštupis), Gelažė, Versmė su Didžiula, Apteka su Kapese, Obelė, Papikšnis, Pašlembistis, Minkituvė su Vejorovu ir Kernave, Šaltynas, Padubė, Suolipys, Pavinkšnys.
Juostos intakai: Latuva, Jurpis, Rekstynas, Venys, Juostynas, Akmena su Jaučpečiu.
Molainos intakai: Šakynė. Vešeta.
Sonžylos intakai: Siesrauta, Lokupė.
Kiršino intakai: Palona su Vabale, Šuoja, Yžupis. Šuoja susidaro iš Kūrio ir Liulio; jos intakai: Vinkšnupis, Verstis, Laba su Sakyne, Alkupis, Eglaitis, Guopis. Liulis turi intakus: Valdaikę, Liekną, Kiaunę, Pažvyrinį ir Antytupį.
Kūris turi intakus: Gastupį ir Uosupį.Vadakties intakai: Verbčiupis, Gastupelis.
Upytės intakai: Uslaja (Kuršių upelis. Kuršalka) su Bėrupeliu, Oželytė, Obelynė, Ravynė, Tiltupelis, Dubulė, Žaibgala, Vešeta su Varupiu ir Daičupiu. Dukynė, Liaušė. Linkuvės intakai: Žižmojus, Gronstalis, Drulupis, Gėlupis, Kreivis, Sidziona, Josvainis. Liaudės intakai: Nikelpa, Garduva, Kiemsrutas su Poškaite, Druskalnis, Nikys, Viešnautas.
Kruosto intakai: Žalčiupis, Konkulis, Alkupis, Latupis, Skaudinis su Balnavalku ir Paversmiu (Barškučiu).
Dotnuvos intakai: Skardupė, Bosinė, Renčupis. Serbentynas, Dičbala, Virgupis su Valynu, Stebė, Žiostka, Trasinė, Kačiupis.
Smilgos intakai: Tranys, Greičiupis, Smilgaitis su Dangaučlum ir Amaliu, Jaugyla, Klamputis.
Obelies intakai: Gerupė, Nikula, Rūdekšna su Gelaže ir Čigonbaliu, Arvista, Kreivabala, Indeja, Vanga (Žiedupis), Šumerą su Nederva, Debespiriu ir Juostainiu, Suleva, Lankesa, Kraujupis, Peltyna, Malčius Mažasis, Malčius Didysis, Kulupis. Lankesos intakai: Srautas, Žiedupis, Smalininkė (Petrašiūnė), Juodžia, Medukšna su Platuma ir Bone, Varnupis, Gramas, Vaiskulys, Alkupis.
Šerkišnies intakai: Neseka, Gendrinas su Gervinu.
Bėrūpės intakai: Obolė, Varnupis, Savida, Papartis, Mekla su Varnupiu, Varnaliže ir Vadaviu; Urka su Statupiu, Bačiupiu ir Alkupiu.
Šušvies intakai: Beržulė, Upytė, Mašlovė, Gumerta su Rūdupiu, Beržė su Bertužiu, Gliaude, Beržele, Tauše, Švemeliu, Bebruju. Kirmelbala; Sorbaliu ir Juodupe; Žadikė su Piauniu, Sakalupiu, Šventupiu ir Gužupiu; Srautas, Vedreikė, Serva, Kiaunytė, Mieguota. Krimslė, Ažytė su Ažytele ir Ažynu; Skerdumas, Žiedupis, Pečiupė, Jiesla, Pilsupis, Žemėplėša, Lėdas, Lapskoja, Vikšrupis, Žiedupis, Grinčupis, Putnupis.
Alonos intakai: Mėlupis, Sakona, Žąsynis su Juodupiu ir Žvyrenta, Kriaupis. Striūnos intakai: Voveris, Žvirblys, Akmeninis, Algupis, Strabė.
Gynės intakai: Bitvanas su Gynele ir Usvale, Daugupis, Tiltis, Kakšlis, Tvirupis, Vėrupė.


Nemunas ties Nevėžio žiotimis (V Uždavinio fot.).

Nemunas ties Nevėžio žiotimis (V Uždavinio fot.).


Nevėžio baseinas


Nevėžio baseino intakų vardai surinkti iš įvairiausių ankietų ir labai nevienodos vertės, todėl šiame sąraše gali būti klaidų. Ir kiti minimi šiame darbe vietovardžiai gali būti ne visai tikri. Malonūs skaitytojai, praneškit autoriui pastebėtus netikslumus.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga