Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 18. Nevėžio užšalímaí

Nevėžio užšalímaí

Dėl mažo kritimo ir malūnų užtvankų veikimo Nevėžis užšala greit po pirmų šalčių. Ir pavasaryje ledas laikosi iki pat potvynio pradžios, kada nutirpęs sniegas pakelia vandenį ir nuneša ledą. Užšala upė kartais be ižo plaukimo, labai charakteringo mūsų Nemunui. Toliau duodamos ledo reiškinių santraukos, paimtos iš Hidrometrinių metraščių37 ir papildytos.


Nevėžis ties Panevėžiu


Nevėžis ties Panevėžiu


Nevėžis ties Kėdainiais


Nevėžis ties KėdainiaisPalyginę šias išvadas su Nemuno ties Smalininkais observacijomis38 1811-1930 metais, matome, kad Nevėžis Kėdainiuose užšala vidutiniškai lygiai tą pačią dieną, o laužo ledus 5 dienomis anksčiau, kaip Nemunas Smalininkuose. Kaikurių Lietuvos upių užšalimo ir paleidimo vidurkiai (1923-1932 m., iš Hidrometrinio Metraščio III):


Lietuvos upių užšalimo ir paleidimo vidurkiai


Ledų sprogdinimas prie Berčiūnų tilto.

Ledų sprogdinimas prie Berčiūnų tilto.


Ledui pasijudinant, staigiuose upės posūkiuose, prie užtvankų ir tiltų, pasidaro pavojingi ledų susigrūdimai. 1924 m. ledai sugriovė medinį Velžio tiltą ir laikinąjį tiltą Panevėžy. 
Sugretinkime dabar svarbesniuosius hidrologinius dydžius dėl dviejų vietų - Kėdainiuose ir prie Nevėžio žiočių.


Kėdainiuose ir prie Nevėžio žiočių


37L. Mikutavičius, Hidrometrinis Metraštis III. Kaunas 1933, 580 pusl.

38S. Kolupaila Nemuno užšalimai per 120 metų (1811-1930) Kosmos, 1930, 299 pusl. Hidrometrinis Metraštis II. Kaunas 1930, 341 pusl.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga