Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 13. Nevėžio debitų matavimai

Nevėžio debitų matavimai

Kėdainiai, 57,8 km nuo žiočių; baseino plotas 3220,0 km228.


Kėdainiai, 57,8 km nuo žiočių;


Kitose vietose matuoti debitai


Kitose vietose matuoti debitai


1927 VIII 20-IX 3 atliktas Nevėžio tyrinėjimas; K. Rimkus ir R. Baublys išmatavo 20 Nevėžio ir jo intakų debitų, jų rezultatų santrauka čia dedama (39 pusl.).
Šių matavimų rezultatai reikalingi pastabų. Matavimai atlikti rudenyje, kai upių debitai buvo labai maži; nuotakis buvo nelaisvas, malūnų užtvankų sutrukdytas. Dėl to kaikurie matavimai vieni kitiems prieštarauja. Baseino plotai įrašyti pagal naujus mano matavimus, nors 1927 m. jie tikrai buvo kiek kitoki.1927 VIII 20-IX 3 matuoti Nevėžio ir jo intakų debitai


Nevėžio debitai


Kritiškai studijuojant Nevėžio debitus matyti, kad jų permaža tiksliems skaičiavimams; dalis rezultatų sutrukdyta malūno užtvankų (horizontai patvenkti). Nevėžiui mūsų hidrometrai skiria permaža dėmesio..


Nevėžis ties Miežiškiais

Nevėžis ties Miežiškiais


28Kai kurie debitai matuoti aukščiau Smilgos ir Dotnuvos žiočių, todėl jiems nurodytas kitas baseino plotas.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga