Upių labirintasKelionės į Gruziją

Vandens turisto žinynas. Kaip keliauti? Turistinių sportinių žygių organizavimo taisyklės

TURISTINIŲ SPORTINIŲ ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

Turistinių sportinių žygių tvarką TSRS teritorijoje šiuo metu reglamentuoja taisyklės, kurias 1987 m. gegužės 26 d. patvirtino VPSCT Turizmo ir ekskursijų Centro tarybos kolegija. Jos suderintos su TSRS ministerijomis ir žinybomis *.
Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sportinių turistinių žygių tvarką nustato tam tikra TSRS švietimo ministerijos instrukcija.
Turistinių sportinių žygių dalyviai su įformintais maršruto dokumentais turi teisę gauti nakvynę turistiniuose viešbučiuose, bazėse, kempinguose, jei juose yra laisvų vietų. Su atitinkamų organizacijų leidimais jie gali lankyti rezervatus, draustinius ir kitas riboto lankymo teritorijas.
Gali būti vandens, kalnų, urvų (speleo), pėsčiųjų, slidininkų, dviratininkų, automobilininkų ir motociklininkų turistiniai sportiniai žygiai.
Pagal trukmę, maršruto ilgį ir sudėtingumą jie skirstomi į I, II, III, IV, V, VI sudėtingumo kategorijų (s. k.) žygius. Žygiai, kurių trukmė, maršruto ilgis ar sudėtingumas mažesni už I s. k., priskiriami prie nekategorinių ir poilsio dienos žygių. Į kategorinius žygius leidžia maršrutinės - kvalifikacinės komisijos (MKK).
Sudėtingumo kategorijos nustatomos pagal Vieningos sąjunginės sporto klasifikacijos normatyvus, taip pat klasifikuotų turistinių (etaloninių) maršrutų sąrašą, patvirtintą Turizmo ir ekskursijų Centro tarybos. Etaloninių maršrutų sąrašus turi turistų klubai.
Sportinio turizmo grupės sudaromos iš žmonių, kuriuos savanoriškumo pagrindais jungia bendri sportiniai interesai, turinčių turistinę patirtį ir pasirengusių numatytam žygiui.
Pagrindiniai reikalavimai žygių dalyviams, vadovui, grupei, taip pat vandens žygio maršrutui pagal sudėtingumo kategorijas pateikiami 6 lentelėje.

6 lentelė

* - nekategorinis žygis
** - priklausomai nuo žygio, rajono MKK nuožiūra grupė gali būti sumažinta iki dviejų žmonių
*** - du žygiaiBe to, numatyta išimčių bei papildomų reikalavimų.
1. III - V s. k. žygiuose trečdalis grupės gali turėti dviem pakopomis žemesnės s. k. žygių, II s. k. žygiuose - nekategorinių žygių patirties.
2. I - II s. k. žygiuose trečdalis grupės narių gali būti jaunesni, negu nurodyta 6 lentelėje, vaikai, dalyvaujantys žygiuose kartu su atsakančiais už juos tėvais arba artimais giminaičiais. Pažymos apie žygio įskaitą vaikams neišduodamos.
3. I - III s. k. žygių dalyviai privalo turėti žygių patirties bet kokios rūšies laiveliais (baidarėmis, plaustais, pripučiamosiomis valtimis ir katamaranais), o pradedant nuo IV s. k. - tos pačios rūšies laiveliais arba baidarėmis. Jei grupėje yra kelių rūšių laivelių, kiekviename iš jų turi buti po žmogų, jau dalyvavusį ne daugiau kaip viena sudėtingumo kategorija žemesniame žygyje tos pačios rūšies laiveliu. Vadovas privalo turėti dalyvavimo ir vadovavimo žygiuose tais laiveliais patirties.
Vandens žygiai tuo pačiu maršrutu, bet su įvairiais laivelių tipais, vertinami skirtingai. Etaloninių maršrutų sąraše kiekvienam maršrutui nurodyta, pagal kokį laivelį klasifikuojama. Pavyzdžiui, maršrutas Alazanės upe (Kaukazas) baidarėmis vertinamas III s. k., o pripučiamosiomis valtimis - II s. k.
Vandens žygių, į kuriuos grupė plaukia įvairių rūšių laiveliais, dalyviai klasifikuojami taip: vadovai - pagal žygyje dalyvaujančių laivelių aukščiausią s. k., dalyviai - pagal klasę laivelio, kuriuo jie plaukia.
4. Jei maršrutas ypač sudėtingas, jo ilgis gali būti sutrumpintas 25% nustatyto ilgio, o kartais ir daugiau.
5. Yra daug kategorinių vandens maršrutų, kuriuose kliūtys labai sudėtingos, bet pagal kitus parametrus (ilgį, žygio trukmę) jie negali būti priskiriami prie aukšto sudėtingumo kategorijos. Tuomet maršrutui suteikiama žemesnė s. k., bet jis laikomas didesnio sudėtingumo (komplikuotu) maršrutu. Šiuo atveju grupei taikomi didesni reikalavimai pagal sudėtingiausių kliūčių maršrutų kategoriją.
6. Grupei keliami didesni reikalavimai, jei ji rengiasi į kelionę tarpsezoniniu (pvz., per pavasario potvynius) arba planuoja keliauti nauju, nežinomu maršrutu.
Pavyzdžiui, populiarus yra maršrutas Karpatuose Juodojo Čeremošo upe. Pagal etalonus tai III s. k. komplikuotas maršrutas baidarėmis. Atskyriui jis įskaitomas kaip III s. k. Tačiau išleisdama į žygį, MKK grupės nariams taikys IV s. k. reikalavimus. Jei rengiamasi keliauti per pavasario potvynį, MKK reikalaus didesnės grupės patirties (pvz., neleis įtraukti į grupę trečdalio dalyvių, turinčių II s. k. žygių patirties).
7. MKK turi teisę neleisti grupės į kelionę, jei mano, kad ji per silpnai pasirengusi, nors formaliai ir galėtų vykti į žygį.


* Rengiant žinyną spaudai, Lietuvos turistai dar laikėsi šių taisyklių.

VANDENS TURISTO ŽINYNAS ⚬ PratarmėTruputis istorijosKUO KELIAUTI?Turistinės baidarės. Bendri duomenysTuristinės baidarės. Baidarių tipai, savybėsTuristinės baidarės. Namudinės baidarėsTuristinės baidarės. Baidarės parengimasTuristinės baidarės. Baidarės RZ-85 parengimasVidutinės pripučiamosios valtysPripučiamųjų irklinių valčių rūšys, jų techninės charakteristikosVidutinės pripučiamosios valtys. Valčių registracijaVidutinės pripučiamosios valtys. Valties parengimas kelioneiVidutinės pripučiamosios valtys. Kito kelionės inventoriaus parengimasVidutinės pripučiamosios valtys. Valties ir inventoriaus remontasVidutinės pripučiamosios valtys. Valties pakrovimas ir ekipažo išsidėstymasDidelės pripučiamos valtysKatamaranaiKatamaranai. Katamaranų konstrukcijaKatamaranai. Mantos krovimas, remontas, priežiūraKAIP KELIAUTI? Upių locijos pagindaiMaršruto kliūtysTuristinio laivo valdymo technikaKeliavimo taktikaŽygio saugumas. InventoriusŽygio saugumas. Plaukimo priemonių parengimasŽygio saugumas. Rengimasis žygiuiŽygio saugumas. Kliūčių įveikimasŽygio saugumas. Apvirtusių laivelių ir jų ekipažo gelbėjimasŽygio saugumas. Apvirtusio laivelio ekipažo narių veiksmaiŽygio saugumas. Gelbėjimo darbaiŽygio saugumas. Saugumo ypatumai keliaujant pripučiamaisiais laiveliaisVandens turistų inventorius. Asmeninis inventoriusVandens turistų inventorius. Grupinis inventoriusTuristo etikaGamtos apsaugaTuristo higiena ir pirmoji medicinos pagalba. Fizinis pasirengimas. Turisto savikontrolė Turisto higiena ir pirmoji medicinos pagalba. Pirmoji medicinos pagalbaTuristo higiena ir pirmoji medicinos pagalba. Žygio vaistinėlėTuristinių sportinių žygių organizavimo taisyklėsTuristinių sportinių žygių organizavimo taisyklės. Maršruto dokumentacijaTuristinių sportinių žygių organizavimo taisyklės. Etaloniniai maršrutai LietuvojeKUR KELIAUTI? Vandens turizmo maršrutai. Bendra Respublikos upių charakteristikaVandens turizmo maršrutai. Didžiosios Lietuvos upėsVandens turizmo maršrutai. Vidutinės Lietuvos upėsVandens turizmo maršrutai. Kai kurios mažos Lietuvos upėsVandens turizmo maršrutai. Vandens maršrutai už Respublikos ribųVandens turizmo renginiaiPriedai Literatūra