Upių labirintasKelionės į Gruziją

Mūsų vandens keliai. Venta

Ventos - Dubysos kanalas

Ventos - Dubysos kanalas


KELIAS XVII. VENTA.

Venta teka iš Venės ežerėlio, 10 km į rytus nuo Varnių mst. Bendra linkmė į šiaurės rytus ligi Slabados, į šiaurę ligi Papilės mst., į šiaurės vakarus ligi Latvijos sienos; toliau j šiaurę. Venta tinka plaukti nuo Ventos - Dubysos kanalo (311,4 km).

351,8 Venta teka iš Venės ežero.
344,2 med. tiltas, k. Kuolainių bžk.
339,6 k. Gluodės žiotys.
335,7 tiltas, d. Užvenčio mst.
329,3 d. Varmės žiotys.
327,7 d. Knituvos žiotys.
325,4 k. Ušnos žiotys.
323,0 d. Gančės žiotys.
321,3 k. Aunuvos žiotys, Beržėnų dv., gražūs rūmai.
317,5 vieškelio tiltas, k. Slabados dv., d. 2 km Šaukėnų bžk.: įdomi bažnyčia, varpinė, sena medinė sinagoga.
311,4 d. Tolučių k., Ventos - Dubysos kanalo pradžia; dabar kanalas užaugęs, plaukti galima tik vietomis. Norint persikelti iš Ventos į Dubysa (16 km), reikia gabenti baidarę ligi Baltosios (plytinės kaminas!) a. 13 km arba ligi Kurtuvėnų mst. (11 km), iš kur jau galima plaukti. Žemiau Tolučių Ventos vaga prakasta, ištiesinti vingiai ir buvo numatyta įrengti šliūzus laivams.
309,5 k. Šilkalnių k.
308,1 d. Čiaušės žiotys, Surminų dv.
301,3 d. Bacaičių dv.
299,2 k. Akminaičių k.
295,4 k. Ketūnų dv., buvusio malūno vieta, poliai po vandeniu!
293,0 gel. Šiaulių - Kretingos glžk. tiltas, k. 1 km Pavenčių stotis.
290,8 k. Pavenčių cukraus fabrikas, 91 m aukštumo kaminas.
287,8 tiltas, d. Kuršėnų mst., vandens malūno užtvanka. Paliai Kuršėnus pasiliko 1825-1830 m. šliūzo liekanos, kiti visi išardyti.
286,0 d. Kuršėnų dv.280,8 d. Ringuvos žiotys.
277,6 k. Oškėnų k., d. Ramučių k.
275,0 k. Griaudušių k., vandens malūnas.
273,1 k. Žižmos žiotys.
269,6 d. Žilių k.
265,4 d. Pagamės k., glžk. linija eina greta Ventos.
264,0 d. Gamėnų k., vandens malūnas.
262,8 k. Rudikių dv., vandens malūnas.
259,0 d. Augustaičių k., vandens malūnas.
255,3 d. Papilės vandens malūnas; svarbi geologams „jūros" klodų atodanga.


Venta aukštupy (a. 300 km)

Venta aukštupy (a. 300 km)


254,9 vieškelio tiltas, d. Papilės mst., S. Daukanto kapas ir paminklas, 1,5 km glžk. stotis.
251,6 k. Griežių k.
249,4 k. Kalniškių dv.
245,8 d. Pašilės vandens malūnas.
243,5 k. Žerksčių k.
242,5 d. Bauskio k.
241,4 k. Žerksčių vandens malūnas.
236,5 k. Avižlio žiotys, Purvių k.
235,4 k. Uogio žiotys.
231,7 d. Dabikinės žiotys, k. Uogiškių k., d. Viliošių k.
228,9 keltas, k. Sunteklių dv., vandens malūnas, Lapkalnio piliakalnis.
226,4 k. Virvytės žiotys.
222,0 vieškelio tiltas, d. Viekšnių mst., keramikos dirbtuvės, A. Biržiškos vardo ligoninė; vandens malūnas.
218,0 k. Pievupio žiotys.
214,7 k. Meinorių k.
209,0 k. Voverių k.
206,6 plento tiltas, k. Kručių k., vandens malūnas; k. 3 km Tirkšlių bžk., d. 3 km Mažeikių mst., glžk. stotis.
204,5 d. Mažeikių vandens malūnas.
199,6 k. Jautakių k., vandens malūnas.
195,7 k. Šerkšnės žiotys. Šerkšnė teka iš Plinkšių ež.
195,3 gel. 1 angos Mažeikių - Liepojos glžk. tiltas, k. v. mat. stotis, k. 2 km Ventos sustojimo vieta.
191,2 k. Kuodžių k., vandens malūnas.
187,0 d. Leckavos bžk.
184,6 d. Vadakties žiotys; Vadaktis teka Latvijos - Lietuvos pasieniu pro Vegerių, Klykuolių ir Laižuvos mst.; toliau Venta sudaro sieną; k. Griežio dv.
183,0 k. Varduvos žiotys; Venta įeina į Latvijos teritoriją.
181,3 k. Griežės bžk.
173,7 k. Lušės žiotys.
171,2 k. Nigrandos mst.
148,9 k. Lėnos dv.
145,6 d. Pikulių dv.
137,1 plento tiltas, d. Skrundos mst., Kalpako paminklas.
136,1 d. Ciecerės žiotys.
135,3 gel. 3 angų Gludos - Liepojos glžk. tiltas.
128,1 k. Varės dv.
122,0 k. Rankių bžk.
105,7 d. Edos žiotys.
97,0 d. Ekupės dv.
90,8 tiltas, k. Kuldigos mst., pilis.
90,0 Rumbų kriokliai; plaukti negalima.
89,5 d. Kalnmuižos dv.
87,9 k. Veckuldigos dv.
84,9 d. Lieknės žiotys.
75,5 d. Mangenės dv.
72,1 d. Abavos žiotys.
65,2 k. Nabo dv.
56,6 d. 1 km Zleko bžk.
55,9 tiltas.
44,8 d. Lagzdenės dv.
40,9 k. Vendzavos dv.
38,0 keltas, d. 2 km Piltenės mst.
27,0 keltas, k. Zūro bžk.
23,2 k. Lečių dv.
17,0 k. Varvės dv.
4,0 k. Sarkanmuižos dv., keltas, d. Ventspilio glžk. stotis.
1,5 k. Ventspilio mst., d. elevatorius, krantinė.
0,0 Venta įteka į Baltijos jūrą.


Geležinkelio tiltas per Ventą (195,3 km)

Geležinkelio tiltas per Ventą (195,3 km)


Pastabos

Upės charakteristika: kritimas tarp Ventos - Dubysos kanalo ir Kuršėnų tik 13 cm/km (nesunku plaukti prieš srovę), tarp Kuršėnų ir Virvytės žiočių 65 cm/km, žemiau Virvytės 40 cm/km; aukščiau malūnų užtvankų kritimas mažesnis. Vandens greitis 0,3-0,5 m/s, aukščiau Kuršėnų 0,2-0,3 m/s.
Krantai visur tinka išlipti ir sustoti.
Literatūra: 1) J. Delle. Venta un Abava. Riga 1932. 2) S. Kolupaila. Baidarėmis iš Ventos Dubysa. Gamtos Draugas 1936, 3) S. Kolupaila. Iš Lietuvos upių tyrinėjimo istorijos. Kosmos 1924, Nr. 1.

Nuo redakcijosAutoriaus žodis ⚫ BENDROSIOS PASTABOS ⚫ Kuo įdomios vandens kelionės?Kaip organizuoti vandens keliones?Masinių kelionių organizacijaKaip ruoštis atskirai ekskursijai?Kaip elgtis plaukiant baidare?Nesudėtingi hidrometriniai darbai
Kaip naudotis šiuo vadovu? ⚫ KELIAI ⚫ Nemunas ⚬ 1 dalis 2 dalis 3 dalisII. Neris (Vilija)III. NevėžisIV. DubysaV. JūraVI. MinijaVII. ŠešupėVIII. ŠventojiX. ŽeimenaX. NarutisXI. MerkysXII. Juodoji AnčiaXIII. Baltoji Ančia XIV. Gilija ir kelias į Karaliaučių ⚫ XV. Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą ⚬ Minija ir kanalu Skersai Kuršių Marias per Nidą Kanalu ir per Juodkrantę Per Ventės Ragą rytų pakraščiuXVI. Danė (Akmena)XVII. VentaXVIII. VirvytėXIX. VarduvaXX. Mūša - LielupėXXI. LėvuoXXII. NemunėlisXXIII. Kriauna (Sartų ež.)XXIV. Siesartis (Šventosios)XXV. Širvinta (Šventosios)XXVI. LakajaXXVII. KiaunaXXVIII. VerknėXXIX. StrėvaXXX. Šešuvis (Jūros)XXXI. Šušvis (Nevėžio)XXXII. Molėtų ežeraiXXXIII. Kirdeikių ežeraiXXXIV. Anykščio (Rubikių) ežerasXXXV. Didieji Dzūkijos ežeraiXXXVI. Virkštos (Platelių) ežeras