Upių labirintasKelionės į Gruziją

Mūsų vandens keliai. Siesartis (Šventosios)

Siesartis ties Molėtais (51,4 km)

Siesartis ties Molėtais (51,4 km)


KELIAS XXIV. SIESARTIS (ŠVENTOSIOS).

Siesartis, kair. Šventosios intakas, teka iš Siesarties ežero Molėtų apylinkėse. Siesarties ež. jungiasi su Baltojo Lakajo ež.; iš jo galima keliauti aplink po visą Molėtų ežerų grupę, galima t. p. Lakaja nuplaukti į Žeimeną ir Nerį; Siesarties ež. yra pačioje takoskiroje. Siesartis - labai sunki baidarei upė; jos aprašymas duotas čia ryšium su labai įdomiais maršrutais po Molėtų ežerus.

62,5 Siesarties ež. rytinis galas, Kamužės užtvara, kelias į Baltojo Lakajo ež.
61 ligi 59,5 Didžioji arba Birutės sala.
54,7 Siesarties ež. šiaurės vakarinis galas, šiaurinė įlanka.
54,7 Siesartis išteka iš Siesarties ež. šiaurinės įlankos.
53,6 Siesartis įteka į Pastovėlio ež.
52,5 baigiasi Pastovėlio ežeras.
52,3 med. tiltas, d. Molėtų mst.; bažnyčia, gimnazija, įstaigos.
51,4 med. tiltas, k. Molėtų dv., piliakalnis: žemiau tilto labai smarki srovė, rėvos.
50,0 d. Molėtų vandens malūnas; keltis deš. krantu aplink malūno trobesius; žemiau malūno - ištisos rėvos, kriokliai, vingiai giliame slėny: tegalima brįsti ir laikyti baidarę.47,5 d. Kijelių vandens malūnas; keltis (labai atsargiai: klampu!) kair. krante, tilteliu per kanalą ir deš. krantu aplink malūną: žemiau malūno - vėl ištisos rėvos; geriau nunešti ar nuvežti baidarę apie 1.0 km deš. krantu.
47,0 k. Gomenos žiotys, Palaukštinės k.: Gomenoje - Lelių vandens malūnas.
46,0 k. Lelių k., žemas med. tiltas.
45,0 med. tiltas.


Siesarties rėvos (49,0 km)

Siesarties rėvos (49,0 km)


Siesartis ties Kijelių malūnu (47.5 km)

Siesartis ties Kijelių malūnu (47.5 km)


44,5 k. Grabastos žiotys. Siesarties slėnis - užaugęs ežeras (Užulėgio pievos): upė teka painiais vingiais, kuriuose lengva paklysti; srovė visai nejaučiama, krantai žemi ir klampūs.
43,0 d. Sadėnų k.
48,8 d. Vilijuočių k.
40,3 k. 1 km Videniškių bžk.; įdomi bažnyčia.
39,6 upė vėl turi ryškesnę vagą, didesnę srovę; skersai upę - keli lieptai.
38,1 d. Baltadvario vandens malūnas; keltis lengvai - kair. krantu aplink užtvanką.
37,4 k. Baltadvario dv., 2 žemi lieptai ir tiltas.
36,3 k. Dabužės žiotys, Dabušių k.; rėva, pavojingas lieptas; piliakalnis (senoji pilis?).
33,9 k. Siesarties k., tiltas, senoji užtvanka (sunku keltis!), kitas tiltas.
33,0 d, Siesarties dv. vandens malūnas; keltis iš kairės apie 75 m aplink malūno užtvanką; žemiau malūno 3 rėvos, dideli akmenys vagoje.
31,9 d. Mokės žiotys.
31,5 d. Pečiuliškių k.
29,5 k. ant kalno Šilnikų k.; Siesartis teka tankiais ir painiais vingiais.
27,9 k. Vardo žiotys, d. Siesarties vnk.
27,0 d. Cineliškių k., tiltas.
26,2 d. Meilūnų k.
25,0 k. Rutiškių k., tiltas, lieptas, dailus deš. krantas.
23,7 sala, kair. šakos deš. krante Kazliškių vandens malūnas, dvi betoninės užtvankos su tiltais, Želvos - Balninkų vieškelis, k. 2,5 km Želvos mst.; keltis patogu deš. šakoje iš kairės; med. lauko tiltas.
20,4 k. Masiulių k.


Pavikalnis Siesarties krante (3,2 km)

Pavikalnis Siesarties krante (3,2 km)


19,0 k. Minikonių k., d. Krapių vnk., tiltas.
16,9 k. Darapolės šv., d. ant kalno Brezgainių k., gražūs reginiai; tiltas.
15,0 d. ant kalno Volų k.
13,9 d. Plaštakos žiotys; Plaštaka teka iš Alaušo ež. ties Balninkų bžk.
13,6 k. Šešuolės žiotys; Šešuolė teka iš Šešuolio ež. ties Šešuolių mst.
11,6 d. Antatiltės k., k. vandens malūnas, užtvanka deš. šakoje; keltis labai nepatogu į kairę nuo užtvankos.
11,0 k. Falinkos vnk., d. labai dailus krantas, aukštai piliakalnis; vagoje - pavojinga užtvara.
10,0 k. 1,5 km Liduokių dv., toliau Liduokių bžk., upėje 2 rėvos.
8,6 k. Valtūnų vandens malūnas; prieš malūną - tilto lytlaužų liekanos; keltis labai sunku į dešinę aplink užtvanką; žemiau malūno - eilė rėvų.
7,0 k. ant kalno Lintvarų k., upėje labai pavojinga Redivos rėva.
4,3 k. Siesarties vandens malūnas, 3 užtvankos tarp salų; keltis kair. krantu aplink užtvanką; žemiau užtvankos 3 rėvos.
3,2 d. status vingis, aukštas ir labai dailus smėlio šlaitas, vad. Pavikalnis.
1,3 k. Vaisgeliškių vandens malūnas, užtvanka su tiltu; keltis nesunku deš. krantu aplink užtvanką; žemiau malūno dar nedidelės rėvos.
0,0 Siesartis įteka į Šventąją 49,6 km nuo žiočių, 9,2 km aukščiau Ukmergės mst.


Pastabos

Upės charakteristika: bendras Siesarties kritimas nuo Siesarties ež. yra 92,1 m; ypatingai didelis kritimas tarp Molėtų ir Užulėgio pievų - 254 cm/km, toliau kritimas mažesnis, 126 cm/km, o 9 km žemupio vėl didėja ligi 216 cm/km. Upė siaura, labai vingiuota; aukšti krantai, gilus slėnis.
Kliūtys: Siesartyje daug rėvų, tarp Molėtų ir Gomenos - vanduo krinta kriokliais. Užulėgio pievos - tikros džunglės. Vidurupy - žemi lieptai su pavojinga baidarėms svirtimi, labai žemai pakabinta po lieptu; po lieptais - musių ir širšių lizdai. Plaukti Siesartimi reikia 3-4 dienas.
Literatūra: S. Kolupaila. Baidarėje per Lietuvos džungles (Siesarties upė). Iliustruotas Židinio priedas 1937, Nr. 8.


<< Į TURINĮ >>