Upių labirintasKelionės į Gruziją

Mūsų vandens keliai. Jūra

Tiltas per Jūrą ties Taurage (44,5 km)

Tiltas per Jūrą ties Taurage (44,5 km)


KELIAS V. JŪRA.

Jūra prasideda ties Jankaičių k., 10 km j šiaurės vakarus nuo Rietavo mst., teka bendra pietų rytų linkme, įteka į Nemuną Klaipėdos krašte 81,5 km nuo Atmatos žiočių. Jūra tinka plaukti baidare nuo Kvėdarnos mst., bet galima mėginti plaukti nuo Rietavo.

179,5 Jūros versmės.
169,1 k. Bubos žiotys, Rietavo - Plungės vieškelio tiltas.
168,8 k. Ežerupio žiotys, Norgalviškių k., 3 km Alko kalnas.
167,5 d. Budrikių k., vandens malūnas.
163,9 d. Rietavo dv., seniau Oginskių centras, stilingi rūmai su bokštais, oranžerijomis, parku; rūmai 1930 m. sugriauti ir parduoti plytoms, palmės pergabentos į Kauno Botanikos sodą, parkas apleistas; dabar vienuose buv. dvaro namuose veikia mergaičių žemės ūkio mokykla.
162,9 d. Rietavo mst.; stilinga bažnyčia, vienos Italijos bažnyčios kopija. Žemaičių plento tiltas.
159,1 k. Kiršnės žiotys, Meinartų k.
157,4 d. Pilaičių k., Rietavo - Kvėdarnos vieškelio tiltas.
155,5 d. Meinartėlių k., k. Pajūrio k.
150,4 k. Žadvainių dv., vandens malūnas.
149.6 d. Letauso žiotys; nuo šios vietos Jūra laikoma plukdoma upe.
146,7 k. Žadvainių k.
138,6 k. Aitros žiotys, Grimzdų k.
135.6 d. Gvaldų k., keltas.
133.7 k. Paragaudžio k.
131.8 vieškelio tiltas, vad. Makdonaldo tiltas; juo 1812 metais prancūzų kariuomenė žygiavo į Rygą; d. 1 km Pajūrėlio bžk., k. 2 km Kvėdarnos mst.
126.3 k. Padievaičio k., vandens malūnas; Vėžio žiotys.
120,0 k. Guvainių k.
117,3 d. Spingių k.
116.3 k. Lokistos žiotys; galima plaukti nuo Šilalės mst. 13.0 km.
114.0 d. Vidutiškių k.
112,0 k. Ilgotos žiotys, Džiaugėnų k.
111,1 d. Lileikėnų k., vandens malūnas; k. Kebersčių k.
107,3 k. Nemylos žiotys, Pajūrio mst., vieškelio tiltas: d. Užjūrio k.102,8 d. Dapkiškio k., vandens malūnas.
98,8 k. Gulbiškių k., d. Pajūriškių k.
97,6 k. Žvingių bžk., vieškelio tiltas.
97,2 d. Bikavos žiotys.
95,2 d. Lolitos žiotys, Stokaičių k.
93,6 k, Sprandaičių k.
88,6 d. Vizbarų k.
87,4 d. Vaidylų dv., k. Kamščių k.
85,4 k. Žiržmoties žiotys.
82,0 k. Didkiemio bžk., vandens malūnas.
81,0 k. Aužbruvės žiotys, Tamošaičių k.
79,0 k. Kazimieravo dv.
77,0 k. Lylavos žiotys, Lylavėnų k.
72,5 k. Akmenos žiotys; Akmena teka iš šiaurės; galima mėginti plaukti nuo Ižnės žiočių, 2 km į pietus nuo Kaltinėnų mst. (43,8 km); 3 km nuo žiočių - Pagramančio bžk.
71,1 k. Ringių dv., d. Gudlaukių k.
68,7 d. Vitkaičių k.; vingis.
66,1 d. Matiškių k., k. Šaukėnų k.
62,4 k. Reksčių k., didelis vingis.
60,6 k. Mineikių k.
59,6 d. Alangos k.
57,0 d. Lengvenių k.
54,7 k. Šunijos žiotys; Rekstukų k.
53,1 d. Vitkaičių k.
52,1 d. Dapkiškių k.
51,4 k. Norkaičių k.
48,2 k. Galmėnų k.
46,2 d. Tarailių k.
44.8 k. Tauragės hidroelektrinė stotis, užtvanka; keltis deš. krantu.
44,5 k. Tauragės mst.; gel. Šiaulių - Tilžės plento tiltas, 80 m ilgumo; po tiltu v. mat. stotis (poliai); mieste Šaulių sodas, buv. dvaro rūmai su bokštais (gimnazija), bažnyčia, kareivinės, glžk. stotis.
41,9 d. Taurų dv., kareivinės; tiltas.
41,1 gel. Šiaulių - Pagėgių glžk. tiltas.
39,7 k. Ližių k.
37,3 k. Šešuvies žiotys; Šešuvis su intakais Šaltuona, Ančia ir Agluona tinka plaukti baidare.
36,3 k. Pajūrio k., d. Beigeriškės k.
35,4 d. Ežeruonos žiotys; 1 km Pažerūnų k., 1812 m. Tauragės konvencijos paminklas - granito kūbas (būtinai aplankykit!)
34,4 d. Klaipėdos krašto siena, k. Darvyčių k.; ligi 25,4 km Jūra skiria Pagėgių aps. nuo Tauragės aps.
32,0 d. 2 km Lauksargės mst.
28,4 d. Kalėnų k.
27,0 k. Balandiškių k.
25,4 k: Klaipėdos krašto siena, d. Aplenkių k.
21,2 k. Krakiškių k.
18,0 d. Kalvaičių k.
16,9 k. Didžiųjų Žagmantų k.
14,8 k. prasideda Jūros giria; gera vieta stovyklai.
11,8 k. Mociškių siaur. glžk. stotis.
11,1 d. 2 km Vilkyškių mst., gel. plento ir siaur. glžk, tiltas, v. mat. stotis (matuoklės) ; platus slėnis, pievos.
7,1 laik. med. tiltas tarp Apsteinų deš. krante ir Nausėdų kair. krante.
4,0 k. Vežininkų k., sala; ligi šios vietos plaukioja laivai.
2,0 d. Klaučiškių k., laik. med. tiltas.
1,0 d. Šerėtlaukės dv.
0,0 Jūra įteka į Nemuną iš deš. šono; sienos pereinamasis punktas; priešais matyti Aukštųjų Eisulių krantas su bokštu.


Baidarės Nemuno žemupyje

Baidarės Nemuno žemupyje


Pastabos

Upės charakteristika: kritimas tarp versmių ir Ežeruonos žiočių 71 cm/km, žemiau Ežeruonos - visai nežymus; srovės greičiai dideli, ligi 1-1,5 m/s, tik žemupy upė teka lėtai. Po lietaus vanduo staiga kyla: potvyniai pasitaiko po keletą kartų per vasarą.
Laivyba: Jūra naudojama plukdymui; kartais rąstai (popiermalkės) tirštai plaukia visa upe, o prie žiočių užtvenkia visą vagą.
Krantai visur tinka sustoti ir išlipti; slėnis, vietomis labai gražus.

Nuo redakcijosAutoriaus žodis ⚫ BENDROSIOS PASTABOS ⚫ Kuo įdomios vandens kelionės?Kaip organizuoti vandens keliones?Masinių kelionių organizacijaKaip ruoštis atskirai ekskursijai?Kaip elgtis plaukiant baidare?Nesudėtingi hidrometriniai darbai
Kaip naudotis šiuo vadovu? ⚫ KELIAI ⚫ Nemunas ⚬ 1 dalis 2 dalis 3 dalisII. Neris (Vilija)III. NevėžisIV. DubysaV. JūraVI. MinijaVII. ŠešupėVIII. ŠventojiX. ŽeimenaX. NarutisXI. MerkysXII. Juodoji AnčiaXIII. Baltoji Ančia XIV. Gilija ir kelias į Karaliaučių ⚫ XV. Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą ⚬ Minija ir kanalu Skersai Kuršių Marias per Nidą Kanalu ir per Juodkrantę Per Ventės Ragą rytų pakraščiuXVI. Danė (Akmena)XVII. VentaXVIII. VirvytėXIX. VarduvaXX. Mūša - LielupėXXI. LėvuoXXII. NemunėlisXXIII. Kriauna (Sartų ež.)XXIV. Siesartis (Šventosios)XXV. Širvinta (Šventosios)XXVI. LakajaXXVII. KiaunaXXVIII. VerknėXXIX. StrėvaXXX. Šešuvis (Jūros)XXXI. Šušvis (Nevėžio)XXXII. Molėtų ežeraiXXXIII. Kirdeikių ežeraiXXXIV. Anykščio (Rubikių) ežerasXXXV. Didieji Dzūkijos ežeraiXXXVI. Virkštos (Platelių) ežeras