Upių labirintasKelionės į Gruziją

Bendrosios pastabos. Kaip elgtis plaukiant baidare?

Baidarė rėvose.

Baidarė rėvose


Kaip elgtis plaukiant baidare?

Kaip sakyta, baidarė yra pakankamai saugi, tik reikia tinkamai joje elgtis. Lipti į baidarę geriausia negilioje vietoje, nusiavus; laikomasi iš karto už dviejų falšbortų, dar geriau padėjus skersai baidarę irklą. Taip pat ir išlipama.
Kai keliautojai sėdi baidarėje, jos svorio centras yra gan žemai ir ji neapsiverčia; nereikia keltis baidarėje ir stovėti joje, ypač giliose vietose. Artinantis prie kranto, atidžiai žiūrima kuolų, šakų, aštrių akmenų; atsargiai palietus pryšakiu krantą, baidarė sulaikoma atremtu į dugną irklu. Vengtinas tankiais krūmais priaugęs krantas, kur kartais gali būti gilu ir smarki srovė.
Pavojų baidarei sudaro įvairios kliūtys, ypač srauniame vandeny; užkliuvusi už akmens ar kuolo valtis gali pasisukti skersai srovę ir apvirsti ar prakiurti. Paprastai kiekvieną kliūtį galima pastebėti iš bangų ar sūkurių vandens paviršiuje ir aplenkti. Sekliose vietose, pav., rėvose, geriau išlipti ir brįsti greta baidarės pro pavojingą vietą; reikia atsiminti, kad sekli vieta gali staiga baigtis gelme.
Baidarininkai turi saugotis keltų, kurių lynai kartais gali būti žemai ar net po vandeniu. Mažuose upeliuose pikti žmonės padaro spygliuotos vielos tvoras; kiekvienas keliautojas patarnaus savo kraštui, išardęs tokią kliūtį. Plaukiant po tiltu laikytis vidurio, todėl, kad prie taurų ir remtų blogi statytojai palieka polių, vielų ir gelžgalių. Saugotis būnų ir sielių!
Su laivais geriau prasilenkti, laikantis dešinės; kad bangos neapverstų baidarės, reikia pasisukti statmeniškai bangų keteroms.
Gelbėjant skęstantį, baidare priplaukiama galu, už kurio gali laikytis pasinėręs į vandenį žmogus; negalima lipti į baidarę iš šono ar laikytis už jos borto, kad ji neapsiverstų. Išvirtus iš baidarės, neišsigąskit ir jokiu būdu nepalikit baidarės: apvirtusi baidarė, kaip didelė pūslė, gali padėti laikytis net keliems žmonėms (tik laikytis reikia už galų!).


Baidarė gabenama ratukais aplink užtvanką

Baidarė gabenama ratukais aplink užtvanką


Jei baidarė prakiurs ar bangos pripils vandens, galima skylę užkimšti, mėginti vandenį išsemti ir skubėti prie kranto sutaisyti avariją. Kai vanduo atsiranda nuo lietaus ar šlapių kojų, jį galima surinkti kempine ir išpilti.
Vietą nakvynei reikia išsirinkti dar nesutemus; taip daro visi prityrę keliautojai. Baidarė nakčiai iškeliama į krantą ir uždengiama ar, dar geriau, apvožiama dugnu aukštyn. Irklai sustatomi ties palapinėmis, kurios tvarkingai išrikiuojamos, kad pašalinis žmogus atskirtų baidarininkus nuo čigonų.
Kai baidarę tenka kelti ir gabenti kitur, iš jos išimamas visas sunkesnis bagažas, kol ji dar tebėra vandeny; toliau ji atsargiai ištraukiama už vieno galo į krantą; du žmonės ima ją už galų ir neša, pasidėję ant peties. Jei reikia gabenti toliau (1-3 km), baidarė dedama ant vežimo su šienu ir atsargiai palaikoma kely. Yra specialūs ratukai, prie kurių baidarė pririšama ties viduriu ir lengvai vežama, kaip dviratis; tie ratukai sudedami ir laikomi baidarės gale, kaip nedidelis bagažas.
Taip tenka kelti baidarę aplink malūnų užtvankas. Reikia išlipti į krantą ir pažiūrėti, kur patogiau baidarę nunešti žemyn !r nuleisti į vandenį. Prie kai kurių malūnų krantai statūs, užstatyti tvoromis ir užaugę; ten tenka nešti baidarę po - 100-200 m. Kartais galima mėginti perkelti baidarę per sieliams skirtus vartus ar stačiai nuplaukti per slenkstį, bet čia reikalingas didelis atsargumas ir prityrimas. Šiame vadove dažnai rasite nurodymų, kaip patogiausia keltis, tik tos žinios gali būti jau pasenusios.
Plaukti per siaurą ežerą nepavojinga. Plačiuose ir atviruose ežeruose vėjas sukelia dideles bangas, kurios gali apversti baidarę. Plaukti tegalima statmeniškai bangoms, geriau pavėjui. Jei plaukiama su burėmis, reikalingas vairas ir atskiros saugumo priemonės, pav., pripučiamos žarnos iš šonų. Kai oras nepalankus, galima plaukti aplink ežerą arti kranto ar tarp salų.
Plačiau šiuo klausimu pasiskaitykit „Skautų Aido" 1934 m. Nr. 13 (S. ir P. Baubliai. Kaip plaukioti baidare).


Baidarininkai gaminasi pietus

Baidarininkai gaminasi pietus

Nuo redakcijosAutoriaus žodis ⚫ BENDROSIOS PASTABOS ⚫ Kuo įdomios vandens kelionės?Kaip organizuoti vandens keliones?Masinių kelionių organizacijaKaip ruoštis atskirai ekskursijai?Kaip elgtis plaukiant baidare?Nesudėtingi hidrometriniai darbai
Kaip naudotis šiuo vadovu? ⚫ KELIAI ⚫ Nemunas ⚬ 1 dalis 2 dalis 3 dalisII. Neris (Vilija)III. NevėžisIV. DubysaV. JūraVI. MinijaVII. ŠešupėVIII. ŠventojiX. ŽeimenaX. NarutisXI. MerkysXII. Juodoji AnčiaXIII. Baltoji Ančia XIV. Gilija ir kelias į Karaliaučių ⚫ XV. Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą ⚬ Minija ir kanalu Skersai Kuršių Marias per Nidą Kanalu ir per Juodkrantę Per Ventės Ragą rytų pakraščiuXVI. Danė (Akmena)XVII. VentaXVIII. VirvytėXIX. VarduvaXX. Mūša - LielupėXXI. LėvuoXXII. NemunėlisXXIII. Kriauna (Sartų ež.)XXIV. Siesartis (Šventosios)XXV. Širvinta (Šventosios)XXVI. LakajaXXVII. KiaunaXXVIII. VerknėXXIX. StrėvaXXX. Šešuvis (Jūros)XXXI. Šušvis (Nevėžio)XXXII. Molėtų ežeraiXXXIII. Kirdeikių ežeraiXXXIV. Anykščio (Rubikių) ežerasXXXV. Didieji Dzūkijos ežeraiXXXVI. Virkštos (Platelių) ežeras