Upių labirintasKelionės į Gruziją

Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą. Minija ir kanalu

Kuršių Marios

Kuršių Marios


KELIAS XV. IŠ NEMUNO ŽIOČIŲ Į KLAIPĖDĄ.

Normaliai laivai turi plaukti iš Atmatos Minija ir Vilhelmo kanalu, bet tuo keliu naudojasi tik tada, kai Kuršių Mariose didelės bangos. Garlaiviai privalo plaukti kanalu labai lėtai, po 5 km/h; tuo būdu visa kelionė trunka 8-9 valandas. Vengdami kanalo (ir mokesčių, laivai plaukia per Kuršių Marias; išėję iš Atmatos žiočių, jie aplenkia pavojingą Ventės Ragą ir laikosi pažymėto bakanais laivų farvaterio išilgai Užmario. Valtimis plaukti per Kuršių Marias oficialiai neleidžiama; ir baidarininkarns nepatariama rizikuoti. Kai Marios ramios, perplaukti 16 km iš Atmatos žiočių į Nidą nesunku; 1934 metais 100 Kauno baidarininkų, keliaudami j Klaipėdą dalyvauti I Jūros dienoje, laimingai nuplaukė iš Ventės Rago į Nidą per 2 valandas ypatingai geromis oro sąlygomis. Tačiau Mariose gali per pusvalandį pasikeisti oras ir prieš bangas jų perplaukti negalima.
Čia duodami keli vandens kelio iš Uostadvario į Klaipėdą variantai su atitinkamais patarimais.


Lankupių šliūzas: abieji vartai atdari

Lankupių šliūzas: abieji vartai atdari


1 variantas: Minija ir kanalu.

0,0 Takgrabės atsišakojimas nuo Atmatos ties Uostadvario švyturiu (deš. krante).
1,6 k. ir d. Minės k. (smulkiau ž. Minijos aprašymą!).
6,3 med. plento tiltas, k. Jaciškių k. (plaukiant Minija prieš srovę, Jaciškiai bus deš. šone).
14,4 gel. plento tiltas, k. ir d. Sakučių k.
18,5 d. Karaliaus Vilhelmo kanalo atsišakojimas; sukti į kairę, į Lankupių šliūzą; d. Lankupių šliūzo meisterio namelis.
18,7 baigiasi šliūzas; vienintelis Lietuvoje šliūzas laivams, 157 m ilgumo, vartų platumas 11 m; horizontų skirtumas tarp Minijos ir kanalo pasitaiko ligi 8 m; vasarą, esant žemam vandeniui, šliūzo vartai abieji atdari. Pro atvirus vartus plaukiama laisvai, kitaip tenka kelti baidarę aplink vartų, „galvas" arba laukti, kada šliūzuos laivą ar sielį. Greta vartų yra v. mat. stotis (matuoklės). Kanalo rytų krante paženklinti kilometrai nuo jo pradžios (Klaipėdoje) ; jie čia duoti skliausteliuose.


Tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą (18,8 km)

Tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą (18,8 km)


18,8 (25,0) gel. tiltas Nr. 10, d. Lankupių k.; vienodų tiltų per kanalą pastatyta 10; numeriai pažymėti viduriniame taure; tiltai turi plyšį baidoko stiebams praleisti; skylė uždaroma dangtimi.
19,6 (24,2) gel. Priekulės - Kintų vieškelio tiltas Nr. 9.
20,4 (23,4) gel. Švencelės - Kiškių vieškelio tiltas Nr. 8.
21,4 (22,4) k. Švencelės pelkė, prižiūrėtojo namelis.
22,2 (21,6) gel. Švencelės - Kalviškių tiltas Nr. 7; d. Kalviškių k.
22,9 (20,9) gel. Švencelės - Venskų tiltas Nr. 6; d. Venskų k.
24,4 (19,4) gel. Jakšių - Švencelės tiltas Nr. 5; d. Jakšių k.
26,0 (17,8) kanalas eina Dravernos vaga.
27,2 (16,6) k. siurblių stotis; Draverna atsiskiria nuo kanalo (med. tiltas) ir už 2,2 km įteka į Kuršių Marias; jos kair. krante Dravernos k.; saugotis polių po vandeniu!
27,3 (16,5) k. Dravernos srovės meisterio namas; v. mat. stotis (polis su matuokle), prieplauka.
28,5 (15,3) gel. Priekulės - Klišių plento tiltas Nr. 4; k Klišių k.
29,1 (14,7) k. Tyraus pelkės prižiūrėtojo namas.
34,6 {9,2) gel. Lūžijos - Derceklių plento tiltas Nr. 3; k. miškas.
37,7 (6,1) gel. Kliošių - Stariškės vieškelio tiltas Nr. 2.
41,9 (1,9) gel. Smeltės - Stariškių vieškelio tiltas Nr. 1, d. Stariškių k.
42,2 (1,6) d. Smeltės srovės meisterio namas; v. mat. stotis (matuoklė).
42,3 (1,5) d. Sielių uostas; k. anga į Kuršių Marias (tiltelis).
43,8 (0,0) kanalas išeina iš Sielių uosto į Kuršių Marias; k. pylimas su obelisku gale; d. prasideda Klaipėdos priemiestis - Smeltė.
47,0 d. Maisto įmonės.
48,8 d. celiulozės fabrikas, 110 m aukštumo kaminas.
48,7 d. Lindenau laivų dirbtuvės.
48,8 d. Danės - Akmenos žiotys, Klaipėdos mst. Lankytini: uostas, senoji tvirtovė Žuvų rinkoje, naujos statybos, kapinės, bažnyčios, teatras, Vytauto Did. gimnazijos rūmai, priemiesčiai, jūros paplūdimiai; autobusai į Palangą; k. Smiltynė, vasarvietė, restoranai; garlaivių susisiekimas.
48,9 d. Valdiškas uostas, limnigrafas (mūrinis namelis).
49,3 d. Naujas baseinas, keleivinių užjūrio laivų prieplauka.49,6 d. Žiemos uostas, sandėliai.
49,8 d. Locų bokštas, muitinė, prekių laivų prieplaukos („Balasto" krantinė), geležiniai kranai.
50,4 d. Vitės žvejų uostas, naftos sandėliai.
50,5 k. Kopgalis, vasarvietė, senas fortas su kanalu aplinkui; kanalas sujungtas su Mariomis; pušynas.
50,6 d. Gelbėjimo stotis.
51,7 d. Raudonas švyturys, 24 m aukštumo, nudažytas baltais ir raudonais kvadratais; parkas.
52,8 Kuršių Marių žiotys į Baltijos jūrą; molų su švyturiais galai.


Krokų Lanka

Krokų Lanka


Pastabos

Kelio charakteristika: Minija ligi Lankupių 45-70 m platumo, 2-4 m gilumo, srovės greitis 0,2-0,5 m/s; plaukti prieš vandenį nesunku. Karaliaus Vilhelmo kanalo platumas 30 m, gilumas ligi 2-2,5 m vidury, tekėjimas nežymus. Klaipėdos uosto ribose palaikomas 6-7 m gilumas.
Laivyba: sieliai ir baidokai velkami buksirų; saugotis sielių pasisukimuose! Klaipėdos uosto ribose laikytis toliau nuo laivų ir stačių krantinių; nesipainioti laivams ant kelio!
Laikas: iš Atmatos į Klaipėdą galima prisiirti per 1-2 dienas.
Vieta stovyklai: Sustoti galima visur kanalo krantuose: Lūžijos miškas ypatingai tinkamas. Sunkiau su vieta stovyklai Klaipėdoje: paprastai baidarininkai įplaukia į Danę ir tvirtovės griovį Žuvų rinkoje; ten galima išsikraustyti ar pradėti kelionę. Stovyklai tinkama vieta yra Užmaryje a. 2 km į pietus nuo Smiltynės, kur yra neilgas plokščio kranto ruožas ir sausas miškas. Užmaryje neleidžiama kurti laužo. Klaipėdos miesto jaunimas gali pernakvoti Vytauto Didž. gimnazijos palėpėje (gera ir nebrangi nakvynė).

Nuo redakcijosAutoriaus žodis ⚫ BENDROSIOS PASTABOS ⚫ Kuo įdomios vandens kelionės?Kaip organizuoti vandens keliones?Masinių kelionių organizacijaKaip ruoštis atskirai ekskursijai?Kaip elgtis plaukiant baidare?Nesudėtingi hidrometriniai darbai
Kaip naudotis šiuo vadovu? ⚫ KELIAI ⚫ Nemunas ⚬ 1 dalis 2 dalis 3 dalisII. Neris (Vilija)III. NevėžisIV. DubysaV. JūraVI. MinijaVII. ŠešupėVIII. ŠventojiX. ŽeimenaX. NarutisXI. MerkysXII. Juodoji AnčiaXIII. Baltoji Ančia XIV. Gilija ir kelias į Karaliaučių ⚫ XV. Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą ⚬ Minija ir kanalu Skersai Kuršių Marias per Nidą Kanalu ir per Juodkrantę Per Ventės Ragą rytų pakraščiuXVI. Danė (Akmena)XVII. VentaXVIII. VirvytėXIX. VarduvaXX. Mūša - LielupėXXI. LėvuoXXII. NemunėlisXXIII. Kriauna (Sartų ež.)XXIV. Siesartis (Šventosios)XXV. Širvinta (Šventosios)XXVI. LakajaXXVII. KiaunaXXVIII. VerknėXXIX. StrėvaXXX. Šešuvis (Jūros)XXXI. Šušvis (Nevėžio)XXXII. Molėtų ežeraiXXXIII. Kirdeikių ežeraiXXXIV. Anykščio (Rubikių) ežerasXXXV. Didieji Dzūkijos ežeraiXXXVI. Virkštos (Platelių) ežeras