Upių labirintasKelionės į Gruziją

Mūsų vandens keliai. Nemunas. 2 dalis

KELIAS I. NEMUNAS. 2 DALIS

378,2 d. Tverktos žiotys; akmeninė rėva.
377,5 d. Marguškų k.
374,8 k. Radžiūnų k.; rėva Lazauka.
373,8 k. aukštai IV Alytaus fortas; labai gražus miškas; akm. rėva.
371,0 k. girininkija; 1,5 km Alytaus glžk. stotis, kareivinės; akrn. rėva.
370,5 d. Sudvajaus k.; keltas.
368,7 rėva Kiaulė.
367,9 rėva Paršiukai; pavojingi akmenys prie kair. kranto.
367,5d. Alovės žiotys.
366,8 gel. 3 angų Alytaus - Varėnos plento tiltas; deš. aplankyti krantą!; akm. rėvos.
364,6 d. Moterties žiotys; rėva Kuilys; sala; plaukti kairiąja šaka, ties kair. krantu; gražus miškas.
363,7 buv. glžk. tiltas, labai aukštas; tarp jo taurų liekanų - Avino rėva, smarkiausia visame Nemune; plaukti labai atsargiai, laikytis vidurio!
363,3 d. Alytupio žiotys, Alytaus (Miniškių - vienuolių) piliakalnis; padavimai apie Mirgrauselę.
361,7 glžbet. plento tiltas, karininko Juozapavičiaus vardo, 7 angų, 20 m aukštumo; ligi 1937 čia buvo medinis tiltas, ant kurio 1919 m. žuvo pirmasis mūsų kariuomenės karininkas; k. Alytaus mst.; d. priemiestis (seniau - centras!) ; bažnyčios, paštas, viešbučiai, restoranas, autobusų stotis, parkas su Laisvės paminklu, Kapinėse - Juozapavičiaus kapas. Po tiltu - v. mat. stotis. Alytuje patartina nusipirkti maisto (ligi Prienų). Nemunas čia gilus ir labai sriaunus. Kraustytis patogu a. 200 m žemiau tilto abiejuose krantuose.
359,4 k. Bakšių k., I Alytaus fortas. Ligi Punios abudu krantai šlapi.
358,0 rėva Naujoji Obelis.
357,0 d. Panemuninkėlių k.
355,4 k. Žauneriškių k.; rėva Senoji Obelis.
354,0 d. Kulabiškių k.; rėva Kriaušė.
353,0 k. Rumbonių dv., bažnyčia.
351,7 k. Rumbonių piliakalnis, labai įdomus (patariama aplankyti!) ; rėva Kamuolys.
351,0 k. Panemuninkėlių k.
348,0 k. Panemuninkų k. Čia prasideda Punios šilas, kurį apjuosia Nemunas; perėjus per kalną už 1,5 km galima pasiekti Nemuną ties Bundarių k. (ž. 328,5 km);. patartina keliauti aplink Nemunu! Aukštas kalnas šile.
345,1 d, Punelės žiotys, k. daili liepų ir ąžuolų alėja, reto grožio reginys į Punią; miške terpentino gamykla. Punios šile auga 40 m aukščio eglė, aukščiausia Lietuvoje.344,9 rėva Punčikas; d. Punios bžk., pilies kalnas, kuriame, spėjama, Margiris gynėsi nuo kryžiuočių (Pilėnų pilis). Būtina aplankyti viršūnė!
342,5 d. Misiškių k.; akm. rėva.
340,8 d. Pelesiškių k.
340,4 d., ties pušynu, būsimosios užtvankos vieta. Nemuno vandenį nuo šios vietos numatoma pakreipti perkasu į Verknės upelio slėnį (ž. 286 km), kurio žiotyse bus pastatyta kita užtvanka ir hidroelektrinė stotis (apie tuos sumanymus skaitykit žurnale „Kosmos" 1929 m ir brošiūroje „Nemuno kilpa", Kaunas 1929).
339,3 k. Stražiškių k., d. 1 km Nemaniūnų bžk.; v. mat. stotis - 3 betoniniai masyvai. Nuo Nemaniūnų ligi Birštono mst. (ž. 289,4 km) tiesiai tik 5 km, aplinkui 50 km; čia - vad. Didžioji Nemuno kilpa.
336,4 d. Vaitiškių k.; smėlio sekluma.
334,4 d. Šaltinėnų k.; rėva Garnių Sala.
332,0 d. Siponių k.; smėlio sekluma; dailus vingis.
330,1 k. Padaglės k., Punios šilo pabaiga; d. Daglės k.
328,5 d. Trakelių k., k. Bundarių k. (atsimink 348,0 km!); akm. rėva.
327,7 k. Margeravo k.
326,9 k. Dubenėlės žiotys, Margirio arba Raudonkalnio piliakalnis, Bubių k.


Nemuno kilpa

Nemuno kilpa


326,7 d. Vanagų k.
325,0 d. Martinaičių k.; smėlio sekluma.
323,7 k. Mardosų k., d. Juodkiemio k.
322,3 k. Nišeikių k.; smėlio sekluma; laikino tilto tauro liekanos.
320,0 d. Puzonių k.
319,0 k. Peršėkės žiotys, Balbieriškio mst.: bažnyčia, paštas, autobusai į Prienus ir Kauną. Žemiau - staigus Nemuno posukis, statūs šlaitai (patartina aplankyti!).
318,8 rėva Barbiera - pavojingi akmenys vagoje; toliau akm. rėva.
316,0 k. Žydaviškio k.
315,5 k. Uosų (Vasų) k.
314,9 k. Uosos žiotys.
313,5 k. Žiegždrių k.; rėva Buršalas.
312,7 d. Žemaitkiemio k.
310,2 d. Naudžiūnų k., k. Kunetupių k.; akm. rėva.
307,8 k. Naravų k.; akm. rėva.
307.1 d. Tekmės skardžius, labai aukštas šlaitas su nuostabiu reginiu (būtinai užkopkit į viršūnę!) ; Kernuvių k. - 1,5 km atstumo nuo Birštono mst. (ž. 289,4 km). Nemune - rėva Telyčia.305,5 k. mineralinė versmė; miške - raudono smiltainio klodas Nemuno krante; akm. rėva.
303,0 d. Ivaniškių k.
301,6 k. Drubingės žiotys; smėlio sekluma.
301,0 k. Naujaprienių k.
299,9 k. Revuonos žiotys.
299,6 glžbet. plento tiltas, k. Prienų mst.; bažnyčia, viešbučiai, paštas; gyvas autobusų susisiekimas su Kaunu ir Alytumi; d. Paprienių k.
298,2 k. kareivinės, paminklas.
295,5 k, Bagrėnų k., d. Lengveniškių k.; smėlio sekluma.
293,5 k. Budupės k.; smėlio sekluma, senų reguliavimo darbų liekanos.
292,2 k. Šmitiškių dv.; smėlio sekluma.


Nemunas ties Kernuvėmis (307.1 km)

Nemunas ties Kernuvėmis (307.1 km)


289.8 d. Birštono mst.; bažnyčia, v. mat. stotis (geležiniai poliai).
289.4 d. Birštono kurortas: parkas su beržų alėja. restoranas. viešbučiai, paštas, mineralinės vonios. Garsiosios mineralinės versmės: Birutė - ties restoranu, Vytautas - Nemuno krante žemiau parko, Senosios versmės - Druskupio slėny. Vytauto kalnas - piliakalnis su dailiais reginiais. Autobusų susisiekimas su Kaunu. Už Nemuno - pušynas, sanatorijos. Lankytinas aukštas deš. krantas už vingio.
287,5 k. Kampiškių k., Birštono pušynas (pusiasalis).
286,0 d. Verknės žiotys, kur numatoma didelė hidroelektrinė „Nemuno kilpos" stotis (prisiminkit 340.4 km! ) ; čia baigiasi toji kilpa. Aukštas deš. Verknės šlaitas su garsiuoju „Ožkos pečiumi“ - konglomerato uola (aplankykit!); 2 km aukštyn Verknės slėniu - upės griaunamas dailus piliakalnis. Sielininkai ir laivininkai turi paprotį naujokus „krikštyti" Verknės vandeniu, kuris esąs ypatingai tyras.
285,5 d. Žadeikonių k.
283,8 k. Alksnakiemio k,
282,2 k. Pociūnų k., plikas šlaitas.
282,0 d. Nibrių k.
280,0 d. Jieznelės žiotys, Trezantolio dv,; smėlio sekluma.
279,5 k. Ošvenčios žiotys, Kalvelių k.
278,6 d. Juodrės žiotys, dailus piliakalnis Nemuno krante.


Piliakalnis Nemuno krante


278,0 d. Sobuvos žiotys, Pelekonių k.
275,9 d. Viekšnios žiotys, akm. rėva.
273,5 k. Vangų k., d. Sekionių k., k. mineralinė versmė.
271,2 k. Šventupio žiotys, Pašventupio k.
268,6 k. Kuonės žiotys.
268,1 k. Tamulšės žiotys.
267,6 d. Azdrės žiotys.
267,0 k. Bačkininkėlių dv.
266,7 d. Liutikės žiotys, keltas; Darsūniškio mst.; bažnyčia su įdomiu frontonu; 3 seni miesto vartai; jokio susisiekimo; pilies vieta.
263,7 k. Barščių k.
263,2 d. Lapainių k,, keltas.
262,3 d. Lapainios žiotys, k. Guogų k. Nemune sala, rėva Guoga, viena pavojingiausių (gudų - sielininkų patarlės: „priamaja doroha ne dlia každoho" - tiesus kelias. tik ne kiekvienam, „prašou Gogu, dziakuj Bohu" - praplaukei Guogą - dėkok Dievui). Dėmesio! Plaukti dešinėn, laikytis srovės, saugotis akmenų! Kairioji šaka - pilna akmenų ir sūkurių; plaukti labai rizikinga! Deš. krante - senos tvirtovės pylimų liekanos.


Velnio Tiltas (240,0 km)

Velnio Tiltas (240,0 km)


262,0 d. ant kalno Juodkošių k.; gražus reginys iš kalno, 259.3 d. Garmiškių k.
258.6 rėva Leibos Sala.
257,5 k. Piliuonos k., keltas.
256,5 d. Dabintos k.
255,0 k. Tursono k., rėva Kazokas; 12 km tiesioginio atstumo ligi A, Panemunės, Kauno priemiesčio; d. Kapočių k.
252,1 d. Kračkiemio k.; smėlio sekluma.
252.7 k. Arlaviškių k.
252,0 d. Barevičių dv.
250,4 rėva Šelutė.
240,7 d. Strėvos žiotys, k. Leonavo dv. Prieš karą čia buvo 3 gubernijų siena - Kauno ir Vilniaus deš. Nemuno krante, pagal Strėvą, ir Suvalkijos - kairiajame. Strėvos šlaitai labai gražūs, netoli Lašinių k. piliakalnis, Pastrėvio vandens malūnas.
248,7 rėva Varnėnai.
247,9 d. Vuolės žiotys; labai gražus deš. krantas, statūs šlaitai, įdomios daubos (verta aplankyti!); toliau krantas: vis kyla, vienas stačiausių šlaitas, Seiliupių piliakalnis; d. Kampiškių k.
245,4 k. Kampiškių bžk., d. Kapitoniškio k.; rėva Kunigo Sala.
242,2 d. Pravienos žiotys, keltas, d. Rumšiškių mst.; labai įdomi medinė bažnyčia ir varpinė, piliakalniai, krautuvės; mokykla, kurioje mokėsi A. Baranauskas.
240,0 d. Aštrago k., vieškelis Nemuno krante; k. Šilėnų k., seni prancūzų apkasai; čia 1812 m, kėlėsi per Nemuną Davout korpusas. Nemune prasideda pavojinga rėva Velnio Tiltas - Bičenėtai; smarki srovė, sūkuriai daug pavojingų akmenų. Plaukti pradžioje arčiau deš. kranto, ties Senųjų Dvareliškių dv. (kair.) artintis prie kairiojo.
239,0 k. Senųjų Dvareliškių dv.. d, aukštas Brigitos kalnas: gražus reginys. Velnio Tilto pabaiga.
237,9 k. Sanmylų k.. d. Gastilonių k. v. mat. stotis (gel. poliai).


Nemunas ties Sanmylais (237.9 km)

Nemunas ties Sanmylais (237.9 km)


Velnio Pirtis (236,0 km)

Velnio Pirtis (236,0 km)


237,5 k. Dubravo žiotys.
236,0 k. Mozūrų k. Nemune - pavojinga rėva Velnio Pirtis - Bičiai. seniau visų baisiausia (gudų patarlė: „prašou Bičeniaty i Biči - hroši liči" - praplaukei Bičenėtus ir Bičius - skaityk pinigus, t. y. darbas baigtas). Dėmesio! Plaukti visai arti deš. kranto, kur iš akmenų sukrautas pylimas; praplaukus smarkiausią vietą, stengtis. kiek galima, pakreipti laivelį į kair. krantą: saugotis akmenų.
235,5 Karčiupio žiotys; Jakštonių k,.
234,2 Krūnos žiotys, kalkių kasyklos; rėva Žirgas.
233,3 k. Žiegždrių dv. Nemune - Žiegždrių sala; plaukiama deš. šaka, d. Rudmenos k.; 2 km ligi Palemono glžk. stoties.
232,1 d. Žiegždrių k.
231,3 k. Šlėnavos k., rėva Bajorė; matyti Pažaislis ir Kauno radijo stiebai.
229,5 k. Laumėnų k.; dailus šlaitas su plačiu reginiu; d. Vieškūnų k.
228,4 d. Pažaislio k. ; rėva Kamendulė - akmuo vidury upės.
227,9 d. Pažaislio vienuolynas; gražiausia visame Pabaltijy baroko stiliaus bažnyčia. Būtinai aplankykit bažnyčią, varpinę.
226,7 k. Pakalniškių k., paskutinė Nemuno rėva Lapė.


Nemunas aukščiau Kauno (219.4 km)

Nemunas aukščiau Kauno (219.4 km)


225,2 d. Varnių k., pušynėlis: d. Plikakalnis, A. Panemunės Džiovininkų sanatorija. Nemune - Mergaičių sala, kur projektuojama statyti hidroelektrinės stoties užtvanka, Plaukti galima abiem šakomis: deš. saugotis apgriautų būnų.
222,6 k. Vyčiūnų k., d. Petrašiūnų bžk., Kauno priemiestis, belgų elektros stotis, švedų popieriaus fabrikas, v. mat. stotis.
219,4 d. glžk. linija įeina į Kauno tunelį (1.3 km ilgumo); aukštai - Vl fortas, Aukštųjų Šančių priemiestis; labai gražus reginys: k. Basanavičiaus parkas - pušynas, paplūdimis.
217,6 k. Sėmenos žiotys, Aukštosios Panemunės priemiestis.
217,0 gel. Panemunės tiltas, v. mat. stotis prie deš. kranto; k. Panemunė; aplankytinas Vytauto Did. paminklas Karo mokyklos kieme. Deš. - Šančiai - kareivinės, gimnazija ant kalno, fabrikai, nebaigta bažnyčia. Žemiau tilto poliai po vandeniu (senojo tilto liekanos!).
215,3 k. Jiesios žiotys, Jiesios k.. Napoleono kalnas - piliakalnis (žemiau jo 1812 m. prancūzai kėlėsi per Nemuną 3 tiltais); glžk. linija iš Virbalio; Kauno mst. panorama su Prisikėlimo bažnyčia ant kalno.
212,8 gel. Virbalio - Kauno glžk. tiltas, 4 angų; d. Kauno glžk. stotis, k. Aukštoji Freda (lankytinas Botanikos Sodas). Raskit istoriškas 4 veržles su vokiečių generolų pavardėmis tilto vidury. Žemiau tilto prie deš. kranto - garlaivių prieplauka.
212,2 d. Girstupio žiotys; čia numatomas statyti naujas tiltas per Nemuną, Karmelitų bažnyčia, Napoleono paminklinė lenta ; k. Elevatorius. Nemuno vaga reguliuota būnomis; saugotis jų!
210,8 d. įėjimas į Kauno uostą; Kauno mst. centras; Nemuno krante Ugniagesių rūmai. Mieste lankytini: Vytauto Did. Muziejai - karo ir kultūros, Universitetas, Valstybės teatras, Prisikėlimo bažnyčia.
210,0 gel. Vytauto Did. tiltas, 5 angų; k. Aleksoto priemiestis, aukštai (yra keltuvas!) - aerodromas, oro keleivių stotis, Universiteto dalis (Technikos fakultetas, Fizikos ir chemijos institutas); d. Kauno Senamiestis: Vytauto bažnyčia, ties ja v. mat. stotis, garlaivių prieplauka; Miesto rotušė, Bazilika, Kunigų Seminarija, Maironio namai, Kauno pilies griūvėsiai. Vandens kelių rajonas.
208,5 d. Neries žiotys; k. Marvelės priemiestis, aukščiau Žagarės kalnas, Astronominė observatorija, labai dailus reginys į Nemuno su Nerimi santaką. Nemuno vaga vietomis suspausta iš šonų būnomis - pylimais iš fašinų ir akmenų; plaukiant reikia saugotis sūkurių žemiau būnų; į krantą lipant geriau būnomis nesinaudoti; jų tarpe galima rasti smėlio atkrantė.
208,4 k. Marvos žiotys, d. Mindaugų priemiestis; degtukų ir kaliošų fabrikai.
207,5 d. Veršvų k.. pylimas.
206,4 k. Marvo dv.
205,0 d. Lampėdžio vasarvietė, k. aukštai Obelynės sidabrinių lapių ūkis, Kamšos miškas - rezervatas.


Nemunas žemiau Kauno

Nemunas žemiau Kauno


202,7 d. Kaniūkų k.
202.1 k. Pyplių k., labai dailus piliakalnis: Nemune sekluma; deš. matyti platus Nevėžio slėnis. Raudondvario rūmų bokštai ir parkas, bažnyčia, gel. tiltas per Nevėžį.
200.3 d. Nevėžio žiotys, Šilelės k.: Nemune sala: plaukti dešinėn.
198,4 k. Kačerginės (Pušilo) vasarvietė.
198.0 d. Netonių k,. k. Pąlankių k.
196.2 d. Karnavės k., gegužinių vieta.
194,9 k, Dievogalos k., d. Jočionių k., sekluma.
193,6 k. Zapyškio (Sapiegiškės) mst., senoji bažnyčia (būtinai aplankykit!), ant kalno naujos bažnyčios griėvėsiai, ties senąja bažnyčia - v. mat. stotis (gel. poliai). Nemune sala.
191.2 k. Papiškių k., d, Kulautuvos vasarvietė; viešbučio sanatorija, tvenkinys su gulbėmis.
189,8 k. Altoniškių k.
189,0 k. Ovos žiotys.
187,2 k. Riogliškių k., senoji alkvietė, gražūs šlaitai.
185,8 k. Judagonių k,, Raguvos kalnas.
184,5 d. Brūžės k., graži vasarvietė, Karklės žiotys.
184,1 k. Liekės žiotys.
182,4 k. Šėtijų k., d. akmenuota sekluma „Katė"; toliau Nemune tokių nebėra.
181,3 k. Mikytų k.
179.6 d. Vilkijos mst., dvibokštė bažnyčia ant kalno; prie Nemuno sena sinagoga; garlaivių prieplauka, v. mat. stotis, keltas; k. Pavilkijo dv.
176,2 d. Ringovės k., k. Kretkampio vasarvietė.
173.6 k. Žemosios Panemunės bžk. ir dv.

Nuo redakcijosAutoriaus žodis ⚫ BENDROSIOS PASTABOS ⚫ Kuo įdomios vandens kelionės?Kaip organizuoti vandens keliones?Masinių kelionių organizacijaKaip ruoštis atskirai ekskursijai?Kaip elgtis plaukiant baidare?Nesudėtingi hidrometriniai darbai
Kaip naudotis šiuo vadovu? ⚫ KELIAI ⚫ Nemunas ⚬ 1 dalis 2 dalis 3 dalisII. Neris (Vilija)III. NevėžisIV. DubysaV. JūraVI. MinijaVII. ŠešupėVIII. ŠventojiX. ŽeimenaX. NarutisXI. MerkysXII. Juodoji AnčiaXIII. Baltoji Ančia XIV. Gilija ir kelias į Karaliaučių ⚫ XV. Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą ⚬ Minija ir kanalu Skersai Kuršių Marias per Nidą Kanalu ir per Juodkrantę Per Ventės Ragą rytų pakraščiuXVI. Danė (Akmena)XVII. VentaXVIII. VirvytėXIX. VarduvaXX. Mūša - LielupėXXI. LėvuoXXII. NemunėlisXXIII. Kriauna (Sartų ež.)XXIV. Siesartis (Šventosios)XXV. Širvinta (Šventosios)XXVI. LakajaXXVII. KiaunaXXVIII. VerknėXXIX. StrėvaXXX. Šešuvis (Jūros)XXXI. Šušvis (Nevėžio)XXXII. Molėtų ežeraiXXXIII. Kirdeikių ežeraiXXXIV. Anykščio (Rubikių) ežerasXXXV. Didieji Dzūkijos ežeraiXXXVI. Virkštos (Platelių) ežeras