Upių labirintasKelionės į Gruziją

Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą. Skersai Kuršių Marias per Nidą

Baidarininkai plaukia iš Ventės Rago į Nidą

Baidarininkai plaukia iš Ventės Rago į Nidą


KELIAS XV. IŠ NEMUNO ŽIOČIŲ Į KLAIPĖDĄ.

2 variantas: skersai Kuršių Marias per Nidą.

0,0 Atmatos žiotys į Kuršių Marias (3,0 km nuo Uostadvario švyturio), k. molas su krypties ženklu. Plaukti vakarų - pietų - vakarų linkme. tiesiai orientuojantis į Nidos švyturį, aukštos tamsios kopos viršūnėje. Pradžioje kelias laivams pažymėtas plūdurais - bakanais. Galima užsukti į Ventės Ragą, plaukiant skersai Kniaupos įlanką; ligi Ventės švyturio 4 km, skersai Marias ligi Nidos 12 km.
15,6 Nida: uostas, muitinė, paštas; vasarvietė, viešbučiai; aukštame (51 m) Urbo kalne švyturys; jį įdomu aplankyti, paprašius prižiūrėtojo sutikimo; įdomūs sudėtiniai lęšiai; toli matyti švyturio bliksėjimai (3 s šviesa, 7 s pertrauka). Muziejus, „Italijos reginių" vieta. Jūros krantas pasiekiamas vakaruose už 1,5 km; per kopas eina takai. Į pietus nuo Nidos - aukštos smėlio kopos, Tylos slėnis, Sklandymo mokykla. 3 km į pietus Užmarį kerta Vokietijos siena (tarp pirmo ir antro iškyšulio į Marias). Baidarininkams sustoti puiki vieta ties miškeliu į pietus nuo uosto.
Iš Nidos plaukti į Klaipėdą į šiaurės - rytus, laikantis Užmario linkmės.
20,2 k. Bulviko Ragas, d. 8 km ligi Ventės Rago.
22,5 k. Preilos Ragas.
24,9 d. Preilos k., vasarvietė; miškai, kur galima pamatyti briedžių; reikia eiti per smėlio kopą ligi Užmario vieškelio (1,8 km), ties kopų priežiūros namais sukti į dešinę; į šiaurę, ir po 1 km dar į dešinę, į pelkę.
26,6 k. Karvaičių Ragas.
28,9 k. Pervalkos Ragas.
30,2 k. Pervalkos k., žvejų trobos; vardas kilęs iš laivų vilkimo vietos per Užmarį į jūrą.
31,4 k. Birštvyno Ragas; švyturys Mariose; ligi šios vietos Marios laikomos „atviros".
39,0 k. Naglio Ragas, Naglio kalnas, plikos smėlio kopos.
44,0 k. Juodkrantės bažnyčia, Jievos kalnas.
45,2 k. Juodkrantės vasarvietė, prieplauka (gel. stiebas), viešbučiai; puikus miškas, Raganų kalnas: baidarėms sustoti vietos netinkamos.
46,3 k. Gintaro uostas (čia seniau buvo laikomos žemsemės, kurios kasė smėlį Mariose, ieškodamos gintaro); uosto pietiniame krante geros vietos sustoti„. v. mat. stotis uoste.50,0 d. Lūžijos k., v. mat. stotis; Marios teturi 3 km platumo.
55.3 k. Alksnyno kopų priežiūros sodyba, v. mat. stotis; d. Stariškių k.; Marių platumas 1,7 km.
58,5 d. Kiaulės Nugara, sekluma, Sielių uostas, Karaliaus Vilhelmo kanalo pradžia.
61,0 d. Smeltė; Marios 600 m platumo; k. gera vieta stovyklai; ant kalno - Hageno paminklas.
63,7 d. Danės - Akmenos žiotys, Klaipėdos mst. Toliau, kaip 1 variante.
67,7 Kuršių Marių žiotys į Baltijos jūrą.


Baidarininkų stovykla Nidoje

Baidarininkų stovykla Nidoje


Pastabos

Kelio charakteristika: Marių platumas nuo 16 km tarp Atmatos žiočių ir Nidos siaurėja ligi 8 km tarp Ventės Rago ir Bulviko Rago, toliau Marios susiaurėja palaipsniui ligi 600-700 m ties Klaipėda. Marių gilumas 2-4 m, Kiaulės Nugaroje 0,5-1 m, čia pat ties Užmariu per 10 m, ties Klaipėda ligi 8 m.
Vėjo linkmė Mariose pavojingiausia pietų - vakarų. Bangos - trumpos ir pavojingos - lūžta seklumose.
Laivyba: reguliarus garlaivių susisiekimas tarp Klaipėdos ir Nidos, kartais iš Rusnės į Nidą; šiaip dažnai sutinkami žvejų laiveliai su dailiai išpiaustytomis vėlungėmis - fliugeriais viršuje stiebų.
Plaukti baidarėmis skersai Marias, ypač iš Atmatos į Nidą, nerekomenduojama. Kai vėjas pučia iš rytų, bangų nematyti, o nuplaukus kokį kilometrą nuo kranto jau nebegalima pasukti atgal ir grįžti prieš vėją. Todėl oficialiai plaukti per Marias draudžiama. Norint aplankyti Nidą, geriau pergabenti baidarę pasitaikančiu garlaiviu ar žvejų laiveliu iš Uostadvario (tikriau - Rusnės) ar Šilutės (turgo dienomis). Dar lengviau patekti į Nidą plaukiant iš Klaipėdos Užmario pakraščiu pagal šį maršrutą - atgal. Kiekvienu atveju, mėginant plaukti per Marias, būtina pasitarti su žvejais ir švyturių prižiūrėtojais dėl oro sąlygų, sutvarkyti baidarę, užsegti ją, jei galima, patikrinti gelbėjimo priemones ir dar kartą atsiminti: Kuršių Marios tinka buriuotojams, bet ne baidarininkams! Ir šio vadovo autorius neprisiima moralinės atsakomybės už nereikalingą žaidimą su pavojais. Neplaukit skersai Marias į Nidą!
Nakvynė smėlio kopose - labai gera; Užmaryje draudžiama kurti ugnį; pernakvoti galima t. p. Nidoje, Juodkrantėje ir pas žvejus.


Užmaryje draudžiama kurti ugnį!

Užmaryje draudžiama kurti ugnį!


Literatūra: 1) P. Babickas. Gintaro Krantas, 1932 ir 1937. 2) J. Pronskus. Lietuvos Sachara - Kuršių Užmaris, 1923. 3) V. Viliamas. Kuršių Nėrija. Slenkančios kopos ir jų įtaka sodyboms, 1932. 4) O. Schlicht. Die Kurische Nehrung, 1927. 5) E. Rudolph. 90 Fussmanderungen durch das malerische Ostpreussen, I Band: Samland, Frische und Kurische Nehrung, Litauen. 6) S. Kolupaila. Mūsų žygis Kaunas - Klaipėda. Skautų Aidas 1934, Nr. 17. 7) S. Kolupaila. Kelionės baidarėmis Alytus - Kaunas - Klaipėda. Kaunas 1934. (Gamtos Draugas 1934, Nr. 10-12).

Nuo redakcijosAutoriaus žodis ⚫ BENDROSIOS PASTABOS ⚫ Kuo įdomios vandens kelionės?Kaip organizuoti vandens keliones?Masinių kelionių organizacijaKaip ruoštis atskirai ekskursijai?Kaip elgtis plaukiant baidare?Nesudėtingi hidrometriniai darbai
Kaip naudotis šiuo vadovu? ⚫ KELIAI ⚫ Nemunas ⚬ 1 dalis 2 dalis 3 dalisII. Neris (Vilija)III. NevėžisIV. DubysaV. JūraVI. MinijaVII. ŠešupėVIII. ŠventojiX. ŽeimenaX. NarutisXI. MerkysXII. Juodoji AnčiaXIII. Baltoji Ančia XIV. Gilija ir kelias į Karaliaučių ⚫ XV. Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą ⚬ Minija ir kanalu Skersai Kuršių Marias per Nidą Kanalu ir per Juodkrantę Per Ventės Ragą rytų pakraščiuXVI. Danė (Akmena)XVII. VentaXVIII. VirvytėXIX. VarduvaXX. Mūša - LielupėXXI. LėvuoXXII. NemunėlisXXIII. Kriauna (Sartų ež.)XXIV. Siesartis (Šventosios)XXV. Širvinta (Šventosios)XXVI. LakajaXXVII. KiaunaXXVIII. VerknėXXIX. StrėvaXXX. Šešuvis (Jūros)XXXI. Šušvis (Nevėžio)XXXII. Molėtų ežeraiXXXIII. Kirdeikių ežeraiXXXIV. Anykščio (Rubikių) ežerasXXXV. Didieji Dzūkijos ežeraiXXXVI. Virkštos (Platelių) ežeras