Upių labirintasKelionės į Gruziją

Mūsų vandens keliai. Šešupė

Šešupė aukštupy

Šešupė aukštupy


KELIAS VI. ŠEŠUPĖ.

Šešupė prasideda Suvalkų aps., 15 km į šiaurę nuo Suvalkų mst., greta Ančios upės ir ežero giliausias Pabaltijy, 108 m gilumo!), teka į šiaurės rytus, toliau į šiaurę; nuo Sasnos žiočių Šešupė keičia linkmę į vakarus, nuo Vokietijos sienos į šiaurę ir R. Prūsuose - į vakarus. Baidarei gerai tinka nuo Marijampolės, su kliūtimis nuo Liubavo.

308,0 d. Šešupėlės k., Šešupės versmės.
306,0 d. Vadilkų k.
301,0 k. Uzdijų k.
299,6 Šešupė įteka į Gulbino ež.
299,1 ištakas iš ežero.
298,6 Šešupė įteka į Apskritą ež.
298,0 ištakas iš ežero, d. Sidarų k.
297,4 Šešupė įteka į Sidarų ež.
296,9 ištakas iš ežero.
296,3 Šešupė įteka į Pereinamąjį ež.
295,7 ištakas iš ežero.
294,8 Šešupė teka per mažytį Lizdeikių ež.
291,1 Šešupė įteka į Bandžio ež.
290.8 ištakas iš ežero.
289,2 Vyžainio - Lazdijų vieškelio tiltas; d. Rutkos - Tartoko k.
287,0 k. Foliušo k.
283,8 k. Vingrės žiotys, Liubavo - Suvalkų vieškelio tiltas; d. Pašešupių k.
282,4 Šešupė kerta adm. liniją; k., 2 km į šiaurę, Liubavo mst.; nuo šios vietos ligi Kalvarijos Šešupės vaga iškasta, nusausinant šlapią slėnį.280,0 k. Paliubavės vnk.
278,6 d. Šalmantės žiotys, Tribarčių k.
276,7 k. Skaisties žiotys, Grandų k.
273,0 k. Juodelių k.
269,5 d. Miluičiškių k.
266,5 d. Kreivosios k.
265,1 d. Kalvarijos vandens malūnas; keltis kair. krantu.
263,5 k. Kalvarijos mst., Kauno - Varšuvos plento tiltas; v. mat. stotis: d. psichiatrinė ligoninė; mieste - graži bažnyčia.
262,6 vieškelio tiltas.
258,2 k. Dambaukos k., d. Santako k.
255,8 k. Dambaukos vandens malūnas.
255,7 d. Kirsnos žiotys, d. Dimitraučinos k., Barauckų k.
252,9 Marijampolės - Šeštokų glžk. tiltas; perkasas; d. Lakinskų dv.
250,0 d. Aukštos Buktos vnk.
244,7 d. Želsvos k., vandens malūnas, 2 km Žalčio (Naujienų) ežeras.
242,6 d. Pabuktės dv., Buktos miškas, toliau palios.
240,8 glžbet. Marijampolės - Krosnos plento tiltas.


Šešupė Buktos miške (243,0 km)

Šešupė Buktos miške (243,0 km)


239,9 k. Buktos dv., urėdija: Šešupė teka dideliais vingiais.
232,0 d. Balaikų k.: senkapiai.
227,0 k. Liudvinavo mst., vandens malūnas.
225,0 d. Dovinės žiotys; Dovinė teka iš Žuvinto ež., aukštupis - iš Dusios ež.; tinka plaukti baidare.
222,2 d. Netičkampio k., k. Liucinavo dv.
218,6 d. Nartelio k.
213,6 d. Kvietkiškio dv., Marijampolės cukraus fabrikas.
213,4 gel. Kazlų Rūdos - Šeštokų glžk. tiltas.
213.0 glžbet. Kauno - Varšuvos plento tiltas, k. Kumelionių k., d. kareivinės, 2 km ligi Marijampolės centro.
208,8 glžbet. Marijampolės - Eitkūnų plento tiltas, v. mat. stotis (matuoklė) : k. Tarpučių k., d. Marijampolės mst., bažnyčia, marijonų vienuolynas su turtinga biblioteka, kapinės, (Žemaitės, Armino kapai). glžk. stotis; Sodžiaus muziejus.
207,4 k. Mokolų dv.
206,0 k. Mokolų k.
203,0 k. Kuktiškių k., d. Aleksandravo k.
200,3 k. Lūginės k., d. Vekeriotiškių k.
196,6 d. Puskelnių k., hidroelektrinė stotis; k. Puskepurių k.
194,6 d. Budviečių k., 1,5 km glžk. sustojimo vieta.
191.2 k. Ašmonų k.
187,8 d. Surgučių k., 1,5 km glžk. sustojimo vieta.
185.2 d. Sasnos žiotys, už 4,5 km matyti aukšta Sasnavos bažnyčia.
182,4 glžbet. vieškelio tiltas, k. Kazliškių k.; Šešupė teka į vakarus.
179,0 k. Domeikų k., d. Nendrinių k,
175,3 tiltas, k. Žiūrių - Gudelių k.. d. Gaisrų k.
172.5 d. Antanavo (Užuoganų) dv.
171,0 k. Bebrininkų k.
168,4 d. Antanavo k.
165,0 k. Rausvės žiotys, Piliūnų k.
164,6 k. Jurgelių k.
162.1 d. Pilviškio vandens malūnas.
160,6 perkasas, vieškelio tiltas, d. Pilviškių mst., Pilvės žiotys, 1,6 km ligi glžk. stoties.
158,4 k. Gulbiniškių k.
156,7 gel. Kauno - Eitkūnų glžk. tiltas; d. Pilviškių glžk. stotis.
156,2 d. Višakio žiotys.
154,4 d. Simokų k.
151,0 d. Vandupės žiotys, Miknaičių k.
145,0 k. Didlapių k.
142,2 d. Stoškų k., k. Skliausčių k.
140,0 d. Milupės žiotys, k. Grigaičių miškas; gera vieta stovyklai.
136,5 k. Sūdavos - Grigaičių dv.
133,8 d. Slabadų bžk., glžbet. tiltas.
131,3 d. Nenupės žiotys, Norvaičių k.
127,0 k. Daržininkų k.
124,3 d. Pustelninkų k., k. miškas.
121,0 k. Kataučių dv.
118,6 k. Kudirkos Naumiesčio mst., glžbet. plento tiltas; bažnyčia, Kudirkos paminklas aikštėje, Kudirkos kapas, pradžios mokykla; d. Meistų priemiestis.
118.2 k. Širvintos žiotys; Širvinta žemupy sudaro Lietuvos sieną su Vokietija; žemiau Širvintos žiočių valstybės siena eina Šešupės viduriu. Plaukti šiuo ruožu galima, pranešus K. Naumiestyje pasienio sargybai; be užsienio paso ir vizų negalima išeiti į kair. (Vokietijos) krantą, bet plaukti arti kair. kranto kliūčių nedaroma. lygiai taip pat vokiečiai plaukia Šešupe nuo Širvintų mst., tik neturi teisės išeiti į deš. krantą. Šešupė teka vingiais į šiaurę.
117.2 k. Širvintų mst., atstatytas po Didžiojo karo; siaur. glžk. stotis.
113,0 k. Aukštupėnų k., d. Kubilėlių k.
111.7 k. Šilininkų k., d. vieškelis iš Naumiesčio į Slavikus.
108,3 k. Dvariškių k., d. Bajoraičių k.
104,1 k. Beržininkų k., d. Gluobelių k., Ročkų k.
102,0 k. Kumiečių k., d. Turčinų k.
97,5 k. Noviškių k., d. Žaltynės k.
96,5 d. Novos žiotys.
89,0 d. Aukspirtos žiotys, Rukšnių k.
86,2 k. Briedžių k., didelis vingis į kairę.
85,0 k. Grablaukės k.
84,0 k. Stumbrų k., d. Šilgalių k.
80,3 d. Siesarties žiotys; Siesartis teka pro Šakių mst. (28,7 km), d. Juškakaimio k., k. Vizbarinų k.
79,5 d. Slavikų bžk.
76,0 k. Serbentų k., d. Žiūrių k.; Šešupė vingiais teka į vakarus.
72,0 d. Kuprių k., didelis vingis į kairę.
69,5 k. Did. Dargužių dv., d. Svaiginių k.
65,2 k. Maž. Dargužių k., d. Barkių k.
63,0 d. Jotijos žiotys, Kirkilų k.
62,2 d. Vokietijos siena; Šešupė teka Rytų Prūsų žeme abiem krantais; toliau plaukti tegalima su užsienio pasu ir vizomis.
61.8 d. Šilėnėlių k.
58,0 d. Vaitiekaičių k.
56,0 d. Tulpininkų k., aukštas šlaitas.
54.8 k. Antbūdupėnų k.
54,2 d. Eigarų k.
52,0 k. Alksnupės žiotys, Alksnupėnų mst., d. Užšešupių k,
47,0 k. Lazdynų mst., gel. tiltas; siaur. glžk. stotis: d. bažnyčia, prieš tiltą senojo med. tilto polių liekanos.
46,7 k. Lazdynų vandens malūnas; keltis deš. krantu aplink užtvanką, labai patogu; jei krantas apkrautas lentomis, galima keltis ir kair. krantu ties pat užtvanka; 3 km žemiau Lazdynų - seklumos.
42,2 d. Užprūdupių k.; kalnas su dailiu reginiu.
41,4 k. Beininkiemių k., d. Mažuikų k.
39,2 labai aukštas deš. krantas; sala; miškas tinka stovyklai.
37,6 d. Vilklaukės k.
35,6 d. Galvočių k., Trapėnų girios pradžia.
34,4 k. Germanaičių k., d. Šakių k.
33,1 k. Balupės žiotys, Tupių k.
29,0 k. Duikšių k.
25,1 d. Galbrastų k., glžbet. tiltas.
23,5 k. Senųjų Krauleidžių k.. d. Trapėnų giria. vieta stovyklai.
20,2 k. Ašių k.. d. Birkalnio k.
18,2 d. Gyverlaukių k., laik. tiltas.
15,8 k. Vederių k., salos, akm. rėvos.
15,0 k. Mikėnų k.
13,9 k. Jukšteinų dv., plytinė, keltas: d. puikios vietos stovyklai.
12,5 k. Akmeniškių dv., lentpiūvė; nuo šios vietos Šešupė tinka laivybai.
10,0 k. Lobelių miškelis, vasarvietė.
7,1 d. Lenkių dv., k, Did, Lenkininkų bžk., plento tiltas, v. mat. stotis; lentpiūvė.
6,0 k. Šilų k.
4,9 k. Raudžių k., keltas.
2,5 d. Bloko kalnas, 23 rn aukštumo kalnas Nemuno slėnio pievose.
0.2 keltas.
0,0 Šešupė įteka į Nemuną 4,3 km aukščiau Jūros žiočių, 2,2 km žemiau Sokaičių k.; matyti Aukštųjų Eisulių kalnas kair. krante, Vilkyškių kalvos deš. krante; plačios Nemuno pievos.


Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva...

Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva...


Pastabos

Upės charakteristika: kritimas aukštupy, ligi Pilviškių. 80 cm/km, žemiau 25 cm/km ir mažiau; srovė lėta. Šešupės vaga neplati, vingiuota, vasarą sekli.
Krantai beveik visur aukšti ir sausi, daug tinkamų stovyklai vietų.
Literatūra: S. Kolupaila. Šešupės ekspedicinis tyrinėjimas. Hidrometrinis Metraštis 1925-1927, Kaunas, 1929.

Nuo redakcijosAutoriaus žodis ⚫ BENDROSIOS PASTABOS ⚫ Kuo įdomios vandens kelionės?Kaip organizuoti vandens keliones?Masinių kelionių organizacijaKaip ruoštis atskirai ekskursijai?Kaip elgtis plaukiant baidare?Nesudėtingi hidrometriniai darbai
Kaip naudotis šiuo vadovu? ⚫ KELIAI ⚫ Nemunas ⚬ 1 dalis 2 dalis 3 dalisII. Neris (Vilija)III. NevėžisIV. DubysaV. JūraVI. MinijaVII. ŠešupėVIII. ŠventojiX. ŽeimenaX. NarutisXI. MerkysXII. Juodoji AnčiaXIII. Baltoji Ančia XIV. Gilija ir kelias į Karaliaučių ⚫ XV. Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą ⚬ Minija ir kanalu Skersai Kuršių Marias per Nidą Kanalu ir per Juodkrantę Per Ventės Ragą rytų pakraščiuXVI. Danė (Akmena)XVII. VentaXVIII. VirvytėXIX. VarduvaXX. Mūša - LielupėXXI. LėvuoXXII. NemunėlisXXIII. Kriauna (Sartų ež.)XXIV. Siesartis (Šventosios)XXV. Širvinta (Šventosios)XXVI. LakajaXXVII. KiaunaXXVIII. VerknėXXIX. StrėvaXXX. Šešuvis (Jūros)XXXI. Šušvis (Nevėžio)XXXII. Molėtų ežeraiXXXIII. Kirdeikių ežeraiXXXIV. Anykščio (Rubikių) ežerasXXXV. Didieji Dzūkijos ežeraiXXXVI. Virkštos (Platelių) ežeras