Upių labirintasKelionės į Gruziją

Mūsų vandens keliai. Nevėžis

Tiltas per Nevėžį (112,8 km)

Tiltas per Nevėžį (112,8 km)


KELIAS III. NEVĖŽIS

Nevėžis teka iš šlapių miškų 7 km j pietus nuo Troškūnų mst. Laikosi bendros š. vakarų linkmės, žemiau Panevėžio teka į pietų vakarus ir į pietus. Įteka Nevėžis į Nemuną 200,3 km nuo jo žiočių, 10 km žemiau Kauno. Aukščiau Miežiškio Nevėžio vaga reguliuota; padaryta 15 slenksčių. Baidare plaukti galima nuo Raguvos mst. (188,0 km), pavasarį ar lietingą vasarą net nuo Traupio (195,1 km). Raguvą pasiekti galima autobusu (28 km nuo Panevėžio) arba arkliais nuo Raguvėlės glžk. stoties (15 km). Lengviau plaukti nuo Panevėžio (140,3 km) arba sujungti kelionę Nevėžiu su Lėveniu ir Mūša per Sonžylos kanalą.

214,9 Nevėžio versmės, magistralinio kanalo pradžia.
211,0 med. tiltas; d. Grybulių k., k. Gobijos k.
208,4 d. Nevėžkos vnk.
206,6 d. Nevėžnikų k.
204,1 med. vieškelio tiltas, d. Nevėžkos k.
201,7 Nevėžis keičia linkmę į pietus.
200,7 Traupio-Troškūnų vieškelio med. tiltas, k. Girelės k., d. Laukagalio k.
198,6 d. Laukagalio dv.
197,8 k. Žarkiškių dv.
196,9 k. Traupio žiotys, Traupio dv.
196,8 med. tiltas, k. Pienios žiotys, Nevėžis suka į vakarus.
195,1 glžbet. tiltas, d. Traupio bžk.; mūrinė vienabokštė bažnyčia.
192,6 d. Jonapolės dv.; mūriniai bokštai.
190,9 glžbet. Panevėžio - Ukmergės vieškelio tiltas, d. Senųjų Levaniškių k., k. Naujųjų Levaniškių k.; vieškelis eina deš. Nevėžio krantu; krantai žemi.
187,4 d. Vėžiškių k., k. Vilkaičių k.; Nevėžis teka į š. vakarus.
186,5 d. Krytižių k.
186,0 žemas glžbet. tiltas; k. Raguvos mst., d. Raguvos Fermos k. Raguvoje buvo viena senovės lietuvių žinyčių; seniau čia buvo didelis akmuo Žaltys. Medinė bažnyčia su mūrine varpine, iš tolo matoma.
184,1 žemas Raguvos - Panevėžio vieškelio med. tiltas.
179,1 k. Eigirdų k.; Nevėžis teka lygiu slėniu.
176,6 d. Narbutų k.
174,9 d. Marijambavo dv.; vieškelis eina deš. upės krantu.
173,5 d. Smilgių k.
171,7 med. Raguvos - Panevėžio vieškelio tiltas, k. Gitėnų k.170,7 med. tiltas, v. mat. stotis; d. Kerblonių k.
168,6 d. Karklinės k.
168,1 k. Bajoriškio k.; Nevėžis teka į vakarus.
166,6 k. Nainiškių k.
166,1 d. Miežiškių dv.
165,5 malūno užtvanka, k. Miežiškių vand. malūnas; patvanka 1,6 m; keltis deš. krantu.
165,2 glžbet. Raguvos - Panevėžio vieškelio tiltas, k. Miežiškių bžk.; gotiko stiliaus vienabokštė bažnyčia.
164,6 k. Alkupio žiotys.
164,0 k. Miežiškių k.; baigiasi reguliuotas Nevėžio ruožas.
158,0 k. Aluontės žiotys, k. Tautkūnų k.
157.8 d. Tautkūnų vand. malūnas, 1,9 m užtvanka.
156,2 med. tiltas, d. Liūdynės dv., k. Kiriavos dv.
154.8 k. Juodos žiotys; Juoda teka iš pietų, nuo Vadoklių bžk., visa reguliuota; Nevėžis keičia linkmę į šiaurę.
153,2 glžbet. 3 angų vieškelio tiltas, d. Velžio k.
152,9 k. Velžio vand. malūnas, 1,4 m užtvanka:, keltis deš. krantu.
150,5 d. Aulamo žiotys, Karužiškių k.
149,2 k. Oželių k.
148,7 med. 3 angų tiltas, d. Pajuosčio dv., kareivinės; k. Pajuosčio bažnyčia.
148,6 d. Juostos žiotys, v. mat. stotis; Juosta teka iš p. rytų, iš Juosto ež., pro Troškūnų mst. ir Raguvėlės dv.
148,4 d. Pajuosčio vand. malūnas, 1,4 m užtvanka; keltis kair. krantu.
147,5 d. Venslaviškių k.; Nevėžis teka į vakarus.
145,3 k. Dembavo dv., plytinė.
143,9 d. Panevėžio (Senamiesčio) pradžia.
143,3 k. Jasnogurkos dv.
142, k. Žagienos žiotys, Panevėžio (Naujamiesčio) pradžia.
141,8 glžbet. 3 angų „Laisvės" tiltas; k. Panevėžio mst., d. Smėlynės priemiestis (seniau Mikalojavas). Panevėžys - „Aukštaičių sostinė", „mokyklų ir malūnų miestas" ; bažnyčios, vyskupo katedra, gimnazijos, viešbučiai, fabrikai, muziejus.
140.3 glžbet. 3 angų „Respublikos" tiltas, v. mat. stotis (matuoklė), d. Panevėžio gžk. stotis. svarbus geležinkelių mazgas; upėje prie žemo vandens saugotis polių!
140,0 d. ir k. Panevėžio mst. pabaiga.
139,0 d. Plūkių k.
137,1 k. Savitiškių vand. malūnas; 1,6 m užtvanka; keltis kair. arba deš. krantu.


Ąžuolas Nevėžio krante (112,8 km)

Ąžuolas Nevėžio krante (112,8 km)


136,3 k. Savitiškių dv.
135,1 d. Paželvaičių k.
133,6 k. Nausodės vand. malūnas; 1,8 m užtvanka ir kanalas kair. krantu; plaukti į kanalą ir keltis per pylimą į dešinę. Dėmesio! Žemiau malūno, už posūkio, sraunioje ir siauroje vietoje labai pavojingas žemas med. tiltas; k. Nausodės k.
132,2 k. Molainos žiotys.
131.6 d. Berčiūnų vasarvietė, pušynas. puiki vieta stovyklai.
130,7 d. Sonžylos žiotys; tuo upeliu, tikriau kanalu, galima mėginti plaukti į Lėvenį ir toliau; per Nevėžį glžbet. Šiaulių - Panevėžio vieškelio tiltas; staigus posūkis: Nevėžis teka į p. vakarus.
130,0 k. Navaršonių, d. Degėnų k.
128,0 k. Papušės k.
126,4 d. Nevežnikų dv.
125,2 k. Kemėnų k., d. Notėgalos k.
124,5 k. Paškonių k.
121,6 med. žemas tiltas, d. Naujamiesčio mst., seniau karaimų centras; aukšta gotiko stiliaus dvibokštė bažnyčia.
117,7 d. Kiršino žiotys; Kiršinas teka nuo Baisogalos mst. ir Sidabravo bžk.; jo intakas Šuoja, iš šiaurės.
117,1 k. Jacyniškių k.
116,5 d. Murmulių k.; Nevėžis teka 2 šakomis, per kurias pastatyti med. tiltai; tinka plaukti viena ir kita.
113,0 k. Vadaktėlių vand. malūnas, 1,7 m užtvanka; keltis deš. krantu; med. tiltas; d. Vadaktų k.; k. Čiurų k.
112.6 d. Vadaktėlių bžk.; čia ligi 1905 m. veikė J. Tumas - Vaižgantas.
111,8 d. Vadaktėlių (Vadaktų) dv.
111.0 d. Vadakties žiotys.
110,0 k. Užunevėžių k., d. Naujųjų Vadaktų dv.
109,5 sugriauto malūno liekanos; pavojinga! Labai sunku keltis - tik kair. krantu!
109,3 d. Vadaktų dv.; med. laik. tiltas.
108.0 d. Šventupio žiotys; k. Šambališkių k., laik. med. tiltas.
105,3 k. Mučiūnų k., laik. med. tiltas.
103,3 k. Upytės žiotys.
102,5 d. Slabados k., Slabados vand. malūnas, 1,6 m užtvanka; keltas aukščiau užtvankos; keltis deš. krantu aplink malūno trobesius; k. Rodos dv.
100,6 d. Dobravolės dv.; Nemunas gilus ir tiesus.
100.0 k. Linkuvės žiotys.
99.3 d. Krekenavos mst., dvibokštė baltų plytų bažnyčia; upėje dideli akmenys; glžbet. 3 angų tiltas; saugotis paliktų nuo statybos daugybės polių!
97,5 d. Slabadėlės k, k. dailus ąžuolynas, gera vieta stovyklai.
95,2 d. Linkaučiaus dv., staigus posūkis į kairę; Lokaušos žiotys.


Kruostos vandens malūnas (71,8 km)

Kruostos vandens malūnas (71,8 km)


94,5 k. Gringalių k.
92,7 d. Skaistkalnės vand. malūnas, 2,0 m užtvanka: keltis deš. krantu aplink malūno trobesius; d. Skaistkalnės (Jasnagurkos) dv.
90,6 k. Daniliškių dv., įdomus parkas, saulės laikrodis; čia gyvena buvęs Technikos fakulteto profesorius P. Jankauskas; šeimininkai labai vaišingi.
90,0 k. Dobromislės k.; vingis, rėva.
87,6 d. Liaudės žiotys; ties Bakainių k. piliakalnis; upėje 2 akmeninės rėvos, didelis akmuo; k. Užbalių k.
86,9 k. piliakalnis ties Burvelių k.
85,6 Surviliškio glžbet. 1 angos arkinis tiltas, 57,6 m ilgumo, labai dailus.
85,3 d. Surviliškio bžk. aukštame kalne; medinė bažnyčia.
82,4 k. Zavišinės dv., didelis vingis.
80,8 k. Šventybrasčio bžk., medinė bažnyčia su mūriniais sparnais, varpinė, 1863 m. sukilėlių kapai, Nepriklausomybės paminklas; upėje - sugriautos malūno užtvankos liekanos; saugotis polių!
79,7 k. Laiviškių k.
78,6 k. Kujėnų dv.
77,5 k. Kalnaberžės k.
76,5 k. Šėtainių dv.
75,7 d. Kalnaberžės dv. (1 km), jaunų nusikaltėlių auklėjimo įstaiga; galima aplankyti; į dvarą einama alėja per laukus.
73,0 k. Gineitų k.
71,8 d. Kruosto žiotys, k. Kruostos vnk., Kruostos vand. malūnas, 1.4 m užtvanka; keltis kair. krantu aplink trobesius.
71,1 k. Eigulių k.
70,1 k. Repengių k.
69,4 k. Kaukazo k.
67,6 d. Sirutiškių dv., balti rūmai; upė daro didelį vingį.
63.4 k. Apytalaukio bžk., mūrinė bažnyčia; d. Bobėnų miškas aukštame kalne, gera stovyklai vieta.
60,9 k. Vilainių vand. malūnas, 2,3 m užtvanka: keltis deš. krantu. nepatogu.
60,1 k. Vilainių dv., plento glžbet. tiltas; vaga tiesi ir gili.
59,3 du gel. glžk. tiltai, d. Kėdainių glžk. stotis (1,5 km), k. Kėdainių mst. pradžia; 3,5 km į kairę Taučiūnų k. su P. Lukšio paminklu.
59,1 d. Dotnuvos žiotys, Kėdainių dv. - A. Kultūrtechnikų mokykla, saulės laikrodis, gražus parkas su minaretu; nauji gimnazijos rūmai.
58,1 d. Smilgos žiotys, k. sena gotiko stiliaus bažnyčia.
58,0 d, ir k. Kėdainių mst., tiltas, v. mat. stotis (matuoklė) ; Reformatų bažnyčia su kampiniais bokštais ir Radvilų karstais rūsyje.
56,5 d. Kėdainių mst. pabaiga; odų dirbtuvė.
55,1 k. Obelies žiotys; Nevėžis teka tarp dailių aukštų krantų.
53,6 k. Pelėdnagių dv., išardyta vand. malūno užtvanka; plaukti atsargiai!
52,1 k. Pelėdnagių k., upės krantu eina Kauno vieškelis, 48,0 k. Pašilių dv., d. Karūnavos k.
45,4 d. Vainikų k.; didelis vingis.
43,6 k. Bėrupės žiotys; upė įteka prieš Nevėžio srovę: k, Kruopių k.
41,1 senojo tilto liekanos, poliai vagoje; lieptas, keltas; k. Labūnavos bžk.; įdomi koplyčia kapinėse.
38,0 d. Paliepių dv.
36,4 d. Šušvies.žiotys; iš k. kranto matyti Josvainių bažnyčios bokštai.
35,6 k. Bajėnų vand. malūnas, 1,2 m užtvanka; keltas aukščiau užtvankos, keltis deš. krantu; d. Bajėnų dv.
33,0 d. Alonos žiotys, d. Kilbisų k.
30,6 d. Panevėžiuko dv., k. Vilčiatavo k.; sugriauto vand. malūno vieta; žemiau srauni srovė, žvyro sekluma.
30,1 d. Striūnos žiotys; Nevėžis nuo šios vietos beveik neturi kritimo, srovė nejaučiama.
29,6 d. Guižūnų plytinė.
28,6 k. Eigintų k.
27,3 d. Kaniūkų k.
26,7 glžbet. Žemaičių plento tiltas, 3 angų, 80 m ilgumo: d. Varekonių dv.
25,6 k. Gynės žiotys; d. Varekonių k.
23.5 k. Babtų bžk., med. bažnyčia; keltas; garlaivių susisiekimas su Kaunu; d. Pėpolių k.
20,4 d. Žemaitkiemio dv., Babtinų k., k. Stabaunyčios k.
18,0 d. Vejuonos žiotys; k. Sitkūnų k., d. Vošiškių k.
16,8 keltas, k. Juodonių dv., d. Naujatrobio dv.
15,3 d. Bieliūnų k., k. Muniškių dv.
14,2 d. Kačiūniškiai, Seserų benediktinių vienuolynas; mūro rūmai.
13,5 k. Muniškių k.
12,6 k. Kudrėnų vnk.
10,0 d. Bernatonių k., k. Bivilių vnk.
7,5 k. Užledžių k.; upės vaga labai gili, ligi 7-8 m gilumo.
4,0 d, Raudondvario bžk.; buv. Tiškevičių rūmai su raudonais bokštais, pastatyti italų architekto Anichini; dabar rūmuose - vaikų prieglauda; naujai atstatyta balta dvibokštė bažnyčia.
3,1 gel. vieškelio tiltas, 106,0 m angos, didžiausias vienos angos tiltas Lietuvoje; v. mat. stotis (laiptai); d. Solomianka (Stašelis).
0,0 d. Šilelės k., Nevėžis įteka į Nemuną iš deš. šono, 200,3 km nuo jo žiočių, 10 km žemiau Kauno; priešais matyti Pyplių piliakalnis, kairėje - Kauno Senamiestis.


Pastabos

Upės charakteristika: Nevėžio kritimas nuo versmių ligi Miežiškių (reguliuotas ruožas) 54 cm! km, nuo Miežiškių ligi Juostos žiočių 102 cm/km, nuo Juostos ligi Sonžylos 46 cm/km, tarp Sonžylos ir Panevėžiuko 19 cm/km, žemiau Panevėžiuko vos 1 cm/km. Tikrai visas Nevėžio kritimas sukoncentruotas 12 malūnų. Dėl mažo kritimo Nevėžį galima laikyti ramiausia Lietuvos upe; ja nesunku plaukti prieš srovę! Vandens gilumas įvairus, 0,5 - 3 m; žemiau Babtų vaga labai gili, ligi 7-8 m, bet prie žiočių tik 1 m. Vandens srovė lėta, tik 0,2-0,6 m/s.
Laivyba: garlaiviai plaukioja tarp Kauno ir Babtų; numatoma sutvarkyti vandens kelią ligi Kėdainių.
Kliūtys: malūnų užtvankos (aukštupy akmenų pylimai, žemupy medinės užtvankos), tiltų poliai, užtvankų liekanos, keltų lynai, aukščiau Surviliškio nedidelės rėvos.
Krantai, išskyrus aukštupį, visur tinka sustoti ir pernakvoti.
Kelionės ilgis: nuo Panevėžio ligi žiočių plaukiama 3-4 dienas.
Literatūra: S. Kolupaila. Nevėžis, Hidrografinė studija. Kaunas 1936. S. Kolupaila. Aukštaičių upėmis ir ežerais. Gamtos Draugas 1935. I. Buszynski. Brzegi Nievviazy. Wilno 1873.

Nuo redakcijosAutoriaus žodis ⚫ BENDROSIOS PASTABOS ⚫ Kuo įdomios vandens kelionės?Kaip organizuoti vandens keliones?Masinių kelionių organizacijaKaip ruoštis atskirai ekskursijai?Kaip elgtis plaukiant baidare?Nesudėtingi hidrometriniai darbai
Kaip naudotis šiuo vadovu? ⚫ KELIAI ⚫ Nemunas ⚬ 1 dalis 2 dalis 3 dalisII. Neris (Vilija)III. NevėžisIV. DubysaV. JūraVI. MinijaVII. ŠešupėVIII. ŠventojiX. ŽeimenaX. NarutisXI. MerkysXII. Juodoji AnčiaXIII. Baltoji Ančia XIV. Gilija ir kelias į Karaliaučių ⚫ XV. Iš Nemuno žiočių į Klaipėdą ⚬ Minija ir kanalu Skersai Kuršių Marias per Nidą Kanalu ir per Juodkrantę Per Ventės Ragą rytų pakraščiuXVI. Danė (Akmena)XVII. VentaXVIII. VirvytėXIX. VarduvaXX. Mūša - LielupėXXI. LėvuoXXII. NemunėlisXXIII. Kriauna (Sartų ež.)XXIV. Siesartis (Šventosios)XXV. Širvinta (Šventosios)XXVI. LakajaXXVII. KiaunaXXVIII. VerknėXXIX. StrėvaXXX. Šešuvis (Jūros)XXXI. Šušvis (Nevėžio)XXXII. Molėtų ežeraiXXXIII. Kirdeikių ežeraiXXXIV. Anykščio (Rubikių) ežerasXXXV. Didieji Dzūkijos ežeraiXXXVI. Virkštos (Platelių) ežeras