Upių labirintasKelionės į Gruziją

Vandens turizmas. Taktika. Avarijos

Avarijos

Žmogus už borto. Prie jo skubiai plaukia baidarė, valtis ar katamaranas, kad nukentėjęs galėtų įsikibti į laivo galą, po to jis buksyruojamas į krantą. Nuo plausto ar pripučiamos valties lengviau mesti jam iš anksto paruoštą virvę. Kol nukentėjusiojo niekas negelbsti, jis plaukia ant nugaros, kojom pasroviui, pasikliaudamas gelbėjimo liemene. Apatinis liemenės diržas turi būti ne per laisvas, patikimai užsegtas. Manevruoti galima irklu.
Laivas užšoko ant uolos. Jei įmanoma, ekipažui taip pat reikia ant tos pačios uolos iššokti. Plaustas tokiu atveju stoja piestu (ekipažas lipa į viršų), o iš tokios padėties kartais būna nuplaunamas nuo uolos (apvirtęs, arba ir neapvirtęs). Jei ekipažui pavyksta vėl ant jo užlipti, reikia surasti švartavimo virvę, plaukti su ja į krantą ir švartuotis (jei plaustas apvirtęs, - geriau giliame užutekyje, kad nebūtų sumaigytas inventorius).
Jei plaustas prispaustas, reikia pabandyti nuimti krovinį, perduoti jį į krantą, o plaustą kartimis iš srovės iškelti tiek, kad jis nuvirstų. Gali tekti jį net dalimis skaldyti.
Užšokusi ant uolos baidarė bus sulaužyta ir apie uolą apvyniota. Jei ekipažas liko prie jos, reikia jam permesti virvę ir, pririšus prie tolimojo (nuo kranto) baidarės galo, bendromis jėgomis tą galą bandyti iš vandens iškelti. Sraute likęs galas baidarę nuo uolos nutemps. Jei yra galimybė baidarę perridenti per akmenį, virvę reikia rišti prie artimojo galo. Kai ekipažą nuneša srovė ir prie baidarės prieiti negalima, reikia laukti (gal ir parą, kitą), kol, nuslūgus vandeniui, prie jos bus galima prieiti arba pakilęs vanduo nuneš ją žemyn. Jei yra galimybė, galima bandyti virvėmis prieiti prie baidarės virš vandens.
Laivas apvirto. Jį neša srovė. Plausto ekipažas lipa ant jo ir bando švartuotis. Pripučiamos valties ekipažas gali bandyti laivą atversti atgal (sulipę ant vieno krašto, traukia už aprišimo virvės ir verčia ant savęs). Jei nepavyksta, lipa ant apvirtusios valties, irkluoja prie kranto ir ten švartuojasi.
Baidarės ekipažas, laikydamasis už aprišimo virvių, slenka prie baidarės galų ir ima juos po pažastimi, ten pat užkiša ir irklą. Jei baidarę srovė neša ant akmens, pažastį galima pakeisti, pereiti į kitą baidarės pusę, kad smūgis į akmenį tektų jai. Kai priplaukia gelbėtojų baidarė, jos ekipažui įduoda savo gelbėjimo virvės galą, kurį tas veža į krantą ir išlipęs apvirtusius traukia į savo pusę. Ištraukti apvirtusius iš stiprios srovės irklais neįmanoma, todėl, vežant į krantą gelbėjimo virvę, negalima sukti prieš srovę Reikia plaukti pasroviui, tolstant nuo apvirtusių ir artėjant prie kranto.
Jei avarijai buvo pasiruošta ir krante stovi gelbėtojas su virve, jis tinkamu momentu turi numesti virvės galą apvirtusiems, o kai šie apvynioja tą galą apie savo laivo aprišimo virvę, juos traukti į krantą. Gelbėtoją krante reikia pastatyti žemiau galimos avarijos vietos, ten, kur srovė priartėja prie kranto. Tiksliai numesti virvę toliau kaip 10-15 m paprastai nepavyksta. Mesti antrą kartą nebūna progos, todėl gelbėtojas nuo kranto turi būti gerai išsitreniravęs taikliai numesti virvę pro šalį greitai plaukiančiam ekipažui.
Jei apvirtusi baidarė yra silpnoje srovėje arba stovinčiame vandenyje, vienas ekipažo narys užlipa ant jos dugno ir raitas irkluoja į krantą. Antrasis kabo po baidarės nosimi ir saugo, kad ji nebandytų atsiversti: būtų prarasta brangi oro atsarga baidarėje. Priplaukęs gelbėtojų ekipažas gali įsirėmęs stumti nukentėjusius kranto link.Bendros taisyklės. Patyrus avariją, būtina likti prie savo laivo: jis padės jums išsigelbėti. Net ir apvirtęs bet koks laivas turi dar didelę keliamąją galią. Be jo, taip pat ir be jame esančio inventoriaus bus labai sunku pasiekti artimiausią gyvenvietę. Jei galingas srautas atskyrė jus nuo laivo, tai tam srautui pasiduokite (jis dažniau trauks į dugną), o kai jus išmes į paviršių, grįžkite prie laivo arba, jei laivas toli, - į krantą.
Jei sąvartos aplenkti nepavyko ir jūsų laivas plaukia į ją, ant tos sąvartos paskutiniu momentu iššokite. Vėliau, norint ištraukti laivą, tą sąvartą reiks ardyti.
Atsidūrę vandeny, irklo nepraleiskit: srovė jį išplėšia gana retai.
Jei gelbėjamas ekipažas savo laivą paliko, pirmiausia reikia gelbėti žmones.
Jei vežate apvirtusiųjų gelbėjimo virvės galą ir ta virvė pasirodo per trumpa, pririškite savo baidarės gelbėjimo virvę ir plaukite į krantą. Prie kranto galima iššokti į vandenį, jei jis nesiekia kelių. Gilesniame vandenyje jūs negalėsite patikimai įsispirti ir traukti virvę. Traukdami virvę, neįtempkite jos staiga, kad nuo smūgio aprišimo virvė netruktų.
Jei avarija įvyko kanjone ar tarpeklyje, gelbėjimo darbus gali tekti vykdyti, laipiojant uolomis ar net virš upės (pavyzdžiui, nuimti žmones nuo uolos upėje). Išsiruošus į kalnų upę, reikia būti susipažinusiems su laipiojimo uolomis technika.
Jeigu kelionėje yra galimybė virsti, visas krovinys jūsų laive turi būti standžiai pririštas.


PLAUKIMO PRIEMONĖS: Plaukimo priemonės parinkimasMedinės valtysBaidarėsPripučiamos valtysKatamaranaiPlaustai
TURISTINIAI VANDENS MARŠRUTAI: Maršrutų sudėtingumasPopuliariausi vandens turizmo rajonai
GRUPĖS PASIRUOŠIMAS KELIONEI
KELIONĖS PLANAVIMAS: Duomenys apie kelionęKelionės trukmėKelionės grafikas
INVENTORIAUS PARUOŠIMAS KELIONEI:Asmeninis inventoriusEkipažo ir grupės inventorius
VANDENS TURIZMO TAKTIKA: PrieigosStovyklavimas. Dienos režimasPlaukimasKliūtysŽvalgybaAvarijosOrientavimasis
VANDENS TURIZMO TECHNIKA:
Srovės poveikis laivuiBaidarės valdymasPlausto valdymasPripučiamos valties valdymasRemontas