Upių labirintasKelionės į Gruziją

Vandens turizmas. Kelionės planavimas. Kelionės trukmė

Kelionės trukmė

Kelionės trukmę galima nustatyti, lyginant su kitų turistinių grupių sugaištu laiku maršrute (atsižvelgiama į jų kelionės režimą: poilsio dienų skaičių, avarijas, judėjimo intensyvumą ir pan.) arba apskaičiuojant reikalingą laiką atskiroms maršruto atkarpoms įveikti.
Skaičiuotinas kelionės greitis baidarėms gali būti: ežerais - 5 km/val. upėmis prieš srovę - 1-3 km/val. upėmis pasroviui (be žvalgybos!) - žr. 4 lentelę.


4 lentelė

4 lentelė


Žvaigždutėmis pažymėtas atkarpas būtina ištisai žvalgyti nuo kranto. Gali pasirodyti reikalinga žvalgyti (ištisai ar dalinai) ir kitas III-VI s.k. atkarpas, priklausomai nuo grupės pajėgumo (žr. skyrelį „Duomenys apie kelionę"). Kelionės greitis, atliekant ištisinę žvalgybą, - 1 km/val. o komplikuotais atvejais, kai reikia pasirūpinti dar ir plaukiančiųjų apsauga, - 0,5 km/val.
Maži kelionės greičiai, esant mažiems debitams, paaiškinami ne tik sumažėjusiu srovės greičiu, bet ir didesniu kliūčių (nereikalaujančių žvalgybos nuo kranto) kiekiu: mažo galingumo upės nepajėgia išvalyti savo vagos nuo sąvartų, kerplėšų ir net (esant mažiems nuolydžiams) dumblo bei vandens augalijos.
Plaukiant potvynio metu, lentelėje nurodyti greičiai padidės iki 1,5 karto, o esant žemam vandeniui - atitinkamai sumažės. Pirmosioms 2-3 kelionės dienoms, kol bus apsiprasta su upės savybėmis, reikia planuoti 1,5 karto mažesnį greitį, kadangi skiriamas laikas papildomai žvalgybai. Plaukiant ežerais ar didelėmis upėmis prieš vėją, greitis bus 1-2 km/val. mažesnis, o pavėjui - 1 km/val. didesnis. Valtimis kelionės greitis apie 30 procentų mažesnis, negu baidarėmis.
Pernešant krovinį sausuma (taku), vidutinis greitis - 3 km/val.
Keliaujama paprastai 7 val. per parą. Atsižvelgiant į normalų paros emocinį apkrovimą, šis laikas sudėtingoms kalnų upėms gali būti sumažintas iki 5 val., o ramioms lygumų upėms padidintas iki 8 val. Forsuotą kelionę galima planuoti tik poilsio dienos žygiams. III s. k. kelionėje paprastai planuojama 1, IV - 1-2, o V - 2-3 poilsio dienos.


<< Į TURINĮ >>