Upių labirintasKelionės į Gruziją

Č. Kudaba. Nerimi. Trumpas maršruto aprašas

TRUMPAS MARŠRUTO APRAŠAS
Dešinysis krantas Kilometrai nuo žiočių Kairysis krantas
Viljos versmės 510
Šilinicų k. 508
507 Kromovičių k.
501 Vileikos k.
Vieškų k. 498
Černios int 495
Milčios k. 486
484 Longvos int., Drogomičių k.
Krivoznakų k. 478
Pohosto k. 476 Tiltas per Viliją
474 Dvinasos int.
Stahų k. 472
Totorių senkapiai 467
Žiznovos int. Karolinos k. 466
Kameno k. 463 Drozdos int.
Kameno k., Tiltas 462 Krainos int.
Bakūnų k. 460
457 Krasnyj Berego atodangos
Spaso, Stešicų k. 455
453 Kobylenkos int.
Slastos int. 450
Kumeleiščinos k. 449
Čepeleuščiznos k. 448
Kostikų k. 446 Vileikos marių patvankos pradžia
Sutakų k. Servečiaus int. (įlanka) 442
Sosenkos k. tiltas per marių siaurumą 432
Rabunės k., Arpės int 425
Ilijos int. (įlanka) 422
Kosutos int. (įlanka) 417
Kosutos, Malmygų, Čiževičių k. 410
Pelos int. (įlanka) 404
403 Užtvanka
Krasnyj Berežoko k. 396
393 Geležinkelis
Spornios int., Gniloje boloto 391
388 Smerdijos int.
386 Domonovo k.
Mamajų k. 381
377 Slobodkos k.
Trapalovo k. 372
371 Vėžučių poilsiavietė
Švedų k. 370
Naručio int. 366
359 Ušos int., Zaskievičių k.
358 Perezvanų, Gleneco k.
354 Zalesės k.
Ordėjos int., Rudnios k. 352 Drajos int.
Okučkauščiznos k. 351 Bielos int,, dirbtinis ež.
Zaveljės k. 346 Klidinentų k.
344
341 Perevazų k., tiltas, Smurgainių miestas
340 Oksnos int.
339 Perelesės k.
Vainidinentų k. 338
337 Svetlianų k.
334 Ribokų k.
Daniuševo k 330
Uglėnų k. 328 Markancų k.
324 Privitalnaja rėva
Lastaukos rėva 320 Pilčių k.
Žodiškių k. 317
Reviakos rėva 314 Baltasis kalnas
Plavuškų k. 311
Ašmeneco rėva 308 Ašmeneco k.
Andrejevcų k. 306 Novosiolkų k.
301 Rudnios int.
Zybuchos rėva 293 Atodanga
291 Čeremuchos rėva
Nestoniškės 289
Bujakų k. 287
279 Ašmenos int.
278 Morkūnų k.
Strėčios int. 275
272 Mikoliškių miestelis, tiltas
Saročios int. 270
Piniklos k. 268
Dūdos int., Piliakalnis 264
Svironėlių k. 263
Mužilų k. 260
259 Gožės int.
Rizgorų k. 255
Rytenės int. 251
Vydeniškių k. 250 Senkenės int.
248 Tartoko int. Tartoko k.
Perevazikų k. 246
245 Bistrytės int., Bistryčios k.
Rūdiškių k. 242
241 Pavokšės k.
240 Daunoriškių k.
Baluošos int. 235
Viršupio piliakalnis 234 Anieprikos rėva
Molių k. 232
229 Šalnaidės rėva
226 Buivydės int., Buivydžių k.
Šlaite atodangos 224
Mergos vyliaus rėva, akmuo Vilkas 222 Vilkinčių k.
Balingrado k. 219 Punžonių k.
Aukšti krantai, atodangos 216
Biržių k. 215 Marmuslės rėva
Žeimenos int. 213
210 Avino rėva
Skališkių k., Šventoji ola 207
Raudondvario k. 206
Suraujos rėva 205 Skersabalių glž. st.
Šokių rėvas 204 Spragilinių k.
Filuto rėva 202
Tetervinų rėva 201 Bezdonės int.
Molėtiškių k. 197 Naujasis tiltas
Nemenčinės miestas, Nemenčios int. 196 Senasis tiltas
Karveliškių k. 193
Čeremšiškių k. 191
Aukštas skardėtas šlaitas 189 Bratoniškių k.
Tartoko k. 188
Žalesos int. 187 Aukštos atodangos
Upės plaunami skardėti šlaitai 185 Vilkiškių k., Birių rėvos
Kryžiokų k. 183
Ožkinių k. 179 Veržės int.
Riešės int., Staviškių k. 178 Kairos int.
Turniškių k., pradėta pilti elektrinės užtvanka 175 Turniškių vasarvietė
Turniškės int., Verkiai 174 Valakampiai
Baltupio int., Trinapolio archit. ansamblis 172 Valakampiai
Žirmūnai 171 Valakampių tarpmoreninių darinių atodanga - geol. paminklas
Valakampių tiltas 170 Viršupis, toliau nuo upės - Lietuvos kino studija
Žirmūnai. Žiemos uostas 168 Antakalnis
Tuskulonių parkas, senieji rūmai, Vidaus reikalų m-jos kultūros rūmai 167 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rūmai
Žirmūnų tiltas, sporto statiniai 166 MA Istorijos institutas, B. Dvariono muzikos, M. K. Čiurlionio meno mokyklos, buv. Sluškų rūmai
Senosios elektrinės pastatas 165 Vilnios int. Gedimino kalnas ir aikštė, katedra, MA bibiioteka
Tiltas, šv. Rapolo bažnyčia, universalinė parduotuvė „Turisto“ „Lietuvos„ viešbučiai 164 Akademinis operos ir baleto teatras
163 Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, I tarybinė ligoninė, Lenino aikštė
Pedagogimo inst. rūmai 162 Projektavimo ir MA institutų pastatai, tiltas
Žvėrynas, tiltas 161 Respublikinė biblioteka, Valst. administracijos pastatų kompleksas
160 Aukštai šlaite - Universiteto Gamtos mokslų ir Medicinos fakultetų pastatai
Karoliniškių šlaitai - landšaftinis draustinis 159
Plikakalnis, televizijos bokštas 157 Universiteto botanikos sodas Vingio parke
Tiltas, Parodų rūmai, Panerio t. ū. šiltnamiai, slėnio šlaito terąsose - Lazdynai 155 Ž. Panerių pramoninis rajonas, upėje rėvos
Bukčių šilai, Panerių rėva, sala 150 A. Panerių erozinio kalvyno šlaitai
Sudervės int. 148 Tiltas, Jačionių k
Granicos k. 147
Bieliūnų k. 144 Neravų k.
142 Grigiškės
141 Vokės int.
Karveliškių kapinės 140 Valų k.
Saidės rėva 137
Šilėnų k. 135 Saidės int., Dūkštų landš. draustinio pradžia
Sviliškių k., Olesniko rėva 132
Naujosios Rapos k. 131
128 Paneriškių k.
127 Paneriškių k. Aukšti šlaitai
Zaviesų k., Zaviesų rėva 124 Bražuolės int,, Papikių k.
Surmonių k. 122
120 Aukštas šlaitas, vad. Pragaro kalnu
Elnos int., Elniakampio k. 119
Velniakampio posūkis 117 Purvės rėvos
Karmazinų k. 115 Abipus upės landš. draustinis
Dūkštos int., Karmazinų k. 113 Upėje rėvos
Aukšti slėnio šlaitai, Verkšionių k. 112
Upėje didelė sala 109 Panerių k.
107 Tiltas
106 Aliosos int., Paaliosės k.
104 Rugtupio int.
Bielazariškių k. 103
Kieliškių k., aukštai šlaite - Airėnų, Europos k. 101
Irupės int. 98 Grabijolų k.
97 Salinės rėva
Kernavėlės k. 96 Pulkių k. Sukros int., upėje sala
Kernavės int., Pajautos slėnio pradžia 94
Kernavė 93
91 Mitkiškių k.
Valeikiškių k. 89
Ardiškio k. 87 Kmitų k.
85 Žiežmarių int.
Totorės rėva 83
82 Panerių k.
78 Budelių k., piliakalnis
76 Keltas
Musės int., Čiobiškio k. 75
Rusių Rago k. 73 Litviniškių k.
Žvalgakalnis (aukštai šlaite) 70 Rasėnų k.
Zūbo rėva 68 Zūbiškių k.
Smėlenos k., Gireliškio akmuo 67
65 Laukystos int.
Kamajos int., Laukystos rėva 64 Petrašiūnų k.
Vėgelės int. 63
Liudviniškių k. 61
60 Gegužinės k.
Lietaukos int. 58 Lomenos int.
Kernaviškių k. 55 Krivičių rėva
Padaigių k. 53
51
Vanagiškių k. 50
49 Čiūžių k., Griūvakalnio aukšti šlaitai
Upėje sala 46 Venecijos k.
Salininkų k. 45 Upėje sala, Žirgo rėva
Šventosios int. 44
Lokio int., Žvalgakalnio ir kiti gretimi piliakalniai 43 Kumelės rėva, Azotinių trašų kombinato teritorija
41 Skarulių k.
Jonava 39 Tiltai
36 Varpės int.
Kurmagalos k. 34
32
Betėgalos k. 28
Salupės rėva 26 Salupių k.
Mikeliškių k. 25 Upėje didelė sala
Andruškoniu k., Kaukazo skardis 24
Drąseikių k. 22 Šešuvos int., Druskelės rėva, Gaidelis
20 Turžėnų k.
Šančių k., Kapeliušo piliakalnis 19 Raudonės rėva
18 Karmėlavos k.
Lapių k., Karvės rėva 16 Žversos int.
Avino rėva 13
Lentainių k., piliakalnis 10 Kleboniškių k., pušyno pradžia
Sargėnai 6 Tiltas
5 Eigulių piliakalnis
Vilijampolė 1 Senamiestis

PratarmėVilijos gimtinėjeNuo Pohosto iki Vileikos mariųVileikos mariosPro Vileiką Naručio žiočių linkNarutisNuo Naručio žiočių iki Ašmenos ir Strėčios santakosIki susitikimo su ŽeimenaVilniaus apymiesčiais, rūmų papėdėmisSenosios sostinės linkSusitikimo su Šventąja belaukiantLėtas artėjimas prie NemunoTrumpas maršruto aprašas

Neries shema