Upių labirintasKelionės į Gruziją

Geologinės praeities pėdsakai. Žemaičių aukštuma. Ties Varniais. Šatrija. Medvėgalis

TIES VARNIAIS

Varniai - tai tartum Žemaičių aukštumos širdis, įsprausta tarp Lūksto ir sunykusio Biržulio ežerų didžiulėje plačioje dauboje. Vakaruose ir rytuose šią daubą supa dvi kalvų virtinės. Iš jų rytinė (nuo. Luokės iki Kaltinėnų) yra senesnė, aukštesnė ir savo prigimtimi sudėtingesnė. Kaip tik čia lyg kupolai iškyla aukščiausios Žemaitijos viršūnės - Medvėgalis (234 m virš jūros lygio), Girgždūtė (227 m) ir Šatrija (228 m). Nemaž vargsti, kol jų šlaitais prikopi viršūnę. Bet užtai paskui - tik dairykis! Miškai, dirbamų laukų spalvingi dryžiai, lyg iš po žemių kyšantys visur išsimėčiusių sodybų stogai, bažnyčių bokštai... Kalvų kalvelių nė nemėgink skaičiuoti - tokia jų daugybė. Per jas, rodos, kaip per baloje sumėtytus akmenis nueitum iki pat horizonto.


Medvėgalis

Medvėgalis


Tokį nepaprastai kalvotą reljefą Varnių apylinkėms paliko paskutinis ledynas, atsitraukus jo dviem tėkmėm, sustumdžiusiom abi minėtas kalvų grandines ir patvenkusiom tarp jų didelį prieledyninį ežerą. Iš milžiniško baseino, jam nusekus, beliko tiktai Lūkstas, Paršežeris ir dar keli mažesni ežerėliai, nuleisto Biržulio pelkynai.
Lūksto krantai išraižyti daugybės mažų įlankėlių ir todėl vingiuoti; šiauriniai, rytiniai ir pietiniai žemi, o vakariniai - aukštėliau pakilę. Pakrantėse žaliuoja gražūs miškeliai su augalotais ąžuolais, rudeniop raustančiais šermukšniais, baltaodžiais beržais. Ežere iš vandens pasistiebusios su vėju šnekučiuojasi nendrės.


Lūksto ežero pakrantėje

Lūksto ežero pakrantėje


Lūkstą puošia ir moreninės kalvos, gausiai nusėtos labai dideliais ir mažais rieduliais. šis ežeras įdomus dar tuo, kad jame pasitaiko gintaro gabalėlių, o pelkėtoje pakrantėje aptinkama sena istorinė relikvija - kūlgrindos liekanos, primenančios nuožmias žemaičių kovas su kryžiuočiais, kurie ne kartą siaubė Varnių (tada Medininkų) kraštą.
Lūksto ežerą lanko vis daugiau žmonių ne tik lš aplinkinių kaimų, bet ir iš tolesnių Žemaičių vietų. Ežero gelmėse ir pakrančių meldynuose lindinčios lydekos, ešeriai, lynai čia atvilioja aistringų žvejų, o toli nueinančiomis pakankamai plačiomis seklumomis, smėlio paplūdimiu, ramų poilsį teikiančia ežero pakrante ir miškeliais džiaugiasi iškylautojai.


<< Į TURINĮ >>