Upių labirintasKelionės į Gruziją

Geologinės praeities pėdsakai. Tarp Ventos ir Dubysos

TARP VENTOS IR DUBYSOS

Kraštovaizdis tarp Ventos ir Dubysos labai būdingas Žemaičių takoskyrinio kalvyno šiaurės rytiniam pakraščiui.
Gilų Dubysos - Ventos kanalo (jis buvo kasamas 1825 - 1831 m.) slėnį paliko kadaise Lietuvą dengęs ledynas. Į vakarus ir šiaurės vakarus nuo šio slėnio, Upynos (Telšių raj.) ir Vidsodžio apylinkėse, ledynmečio pabaigoje telkšojo didelis tirpsmo baseinas. Jo vanduo, tekėdamas į pietus, pagilino ir paplatino šį rininį slėnį, kurio šlaitai dabar yra gerokai išraižyti griovų bei raguvų. Tuomet, matyt, graužėsi ir būsimoji upė - dabartinės Dubysos užuomazga. Pakėlęs permainingos geologinės raidos sunkumus, šiandien slėnis pamėgo lankas. Jas kaišo miškas bei krūmokšniai, puošia melsva, vingiuota Dubysa.
Greta ošiantys Kurtuvėnų miškai auga priemolio, smėlio bei žvyro plotuose. Čia vyrauja gana tipiškas kraštinių moreninių aukštumų gūbriuotas reljefas su keimais1. Jie nedideli, bet stačiašlaičiai. Termokarstinėse daubose tarp šių keimų, miško supami, telkšo patrauklūs Vainagių, Širvos, Pašvinio ir kiti ežerai ežerėliai, pelkės. Greta Šiaulių - Kelmės plento ir Geluvos ežero mišriame miške įsikūręs ir vis plečiasi šiauliškių mėgstamas Pageluvis. Jo apylinkės ypač gražios, žiūrint nuo aukštumos ties Širvos ir Bijotės ežerais. Miškingomis kalvomis, tarpukalvėmis raizgosi keliukai, takai. Gana įdomūs upokšniai, jungiantieji ežerus ar subėgantieji j Ventos - Dubysos kanalo slėnį.
Ne mažiau lankomos ir Bubių apylinkės su plačiomis rasotomis, kvepiančiomis pievomis, tankiais miškais. Netoli senos apleistos plytinės Dubysa apriečia slėnyje iškilusį ir savo forma į balną panašų Bubių piliakalnį. Tai erozinis palikuonis2, kurio visai suardyti neįstengė šioje vietovėje ypač smarkiai meandruojanti Dubysa.


1Keimai - plokščių viršūnių ir suapvalėiusių kontūrų (rečiau - juosta ištįsusios) kalvos, kurios atsirado buvusio kontinentinio ledyno išakijusiame pakraštyje. Paprastai kaimus sudaro riedulingo priemolio pridengtos smėlingos ar žvyringos storymės, ledynui tirpstant, plūdusio vandens sutelktos ir susluoksniuotos tuo metu buvusiose ledo tuštumose ar tiesiog ant ledo paviršiaus.
2Erozinis palikuonis - vieniša ir vandens srautų dar galutinai nesuardyta kalva, anksčiau buvusi vientisos, didesnės aukštumos dalis.


<< Į TURINĮ >>