Upių labirintasKelionės į Gruziją

Geologinės praeities pėdsakai. Platelių ežeryne

PLATELIŲ EŽERYNAS

Viena gražiausių šiaurės vakarų Lietuvos vietovių - Platelių ežerynas. Jis apima daugiau kaip dešimt salomis nusagstytų ežerų (Platelių, Ilgio, Žiedelio bei kt.) su juos juosiančiais tankiais Stirbaičių, Miežlaukio ir Skirpsčių miškais, su Šventorkalnio, Kepurkalnio piliakalniais ir senkapiais.
Ypač malonu gėrėtis puošniu tarp miškingų moreninių kalvų plačiai išsiliejusiu Platelių ežeru. Smėlėti, vietomis pažliugę ir klampūs jo krantai labai vingiuoti, su daugybe įlankėlių, užutėkių, pusiasalių. Apyežerį daug kur gaubia krūmai ir medžiai. Nepaprastai žalios septynios ežero salos: Pilies, Pliksalė, Veršių, Briedsalė, Ubagsalė ir kitos. Pilies sala viršum vandens pakyla net iki 10 m. Joje šnara storaliemeniai, senystės raukšlėmis išvagoti ir apsamanoję ąžuolai, liepos, ievos, eglės, želia tankūs krūmokšniai. Daug paslapčių siejama su šia įdomią praeitį pergyvenusia sala, Sakoma, senovėje čia klestėjęs dievaičiui Kirniui pašvęstas vyšnių sodas, stovėjusi tvirta kunigaikščio pilis, kurią rašytiniai istorijos šalfiniai minėję dar XVI amžiuje. Šiandien Pilies salos slaptybes saugo rūpestingos miškininko rankos, joje įkurdintas baltas „Salos valdovas" (eglės kelmas, kurio šaknys atrodo lyg rankos ir kojos). Ačiū tam lekios išmonės žemaičiui, kuris paprastu eglės kelmu, akmenų virtinėmis nužymėtais ir smėliuku pabarstytais takais ar šypsenėle sukeliančiais skelbimais sugeba įtaigiai prabilti apsilankiusiems apie gamtos grožį ir paskirtį. Neatskiriama ežero dalimi yra tapusios ir bangas skrodžiančios baltaburės jachtos, ties linkčiojančiomis nendrėmis teliuškuojančios lengvutės it plunksna baidarės, valtys.
Platelių ežeras gilus, tačiau jo dugnas labai nelygus, duobėtas. Pati didžiausia šio ežero gelmė, esanti į rytus nuo Pilies salos, - 46 metrų. Nestinga eiere ir seklumų, kurių viena plyti pusiaukelėje tarp Šventorkalnio ir Pliksalės. Plaukiant virš jos valtimi, taip ir smelkiasi mintis, kad grėsmingai dugne riogsantys akmenys būtinai sustabdys valtj ar šiaip kokį nelauktą pokštą iškrės.
Iš Platelių ežero ištekantis Babrungas pakeliui varo ne vieną malūną, suka hidroelekfrinės turbinas. Jis dabar plukdo nemaža vandens, o Platelių ežeras, surenkantis šaltinių ir mažų upelių vandenį iš apylinkių, nespėja „atsigauti“. Užtat jo vandens lygis dabar gerokai kritęs. Tai neabejotinai daro žalos pirmykščiam eiero grožiui ir verčia susirūpinti jo likimu.
Platelių ežerynas išsidėstęs vadinamajame Platelių duburyje. Čia prieš daug tūkstantmečių buvo pasitvenkęs didelis ir gilus prieledyninis baseinas. Jam nuslūgus ir galutinai sunykus, vanduo liko telkšoti tiktai giliausiose storo ledo išgulėtose duburio vietose, kurias ir paveldėjo minėtieji ežerai. O senesnis Platelių gyventojas, paklausus jį, būtinai išpasakos padavimą: Platelių ežeras kažkada nusileidęs iš švininio audros debesies, kai vienas žilagalvis žemaitis iš nusistebėjimo sušukęs: „Vajai Veizieket, kap platee leil"


<< Į TURINĮ >>