Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Vandens kelias Nerimi nuo Vilniaus iki Kauno

S. Kolupaila  „MŪSŲ VANDENS KELIAI“. VANDENS KELIAS NERIMI NUO VILNIAUS IKI KAUNO.
1938 m “Skautų aidas“, Kaunas

175, 6 d Turniškių k.; statoma hidroelektrinės stotis.
172, 6 d. Verkių dv., garlaivių susisiekimas su Vilniumi; ant kalno parkas ir buv. Masalskių rūmai; būtinai aplankyti (įėjimas mokamas) ; gražus reginys į Neries slėnį.
172, 1 d. Trinapolio bažnyčia, 1 km Vilniaus Kalvarija; koplytėlės pušyne. Cerdono upelis; patartina aplankyti.
168, 9 k. Veršupės vasarvietė; rėva Balandis (Holub); rėva Pirtis.
168, 0 d. Vilniaus žiemos uostas; med. kariuomenės tiltas .
166, 5 k. Antakalnis. Vilniaus priemiestis, šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Lietuvių Mokslo Draugijos rūmai; upės krante karo kalėjimas (b. Sluškų rūmai) ,aukštai Trijų Kryžių (Bekešo) kalnas.
164, 9 k. Vilnios žiotys, Pilies rėva; Vilniaus mst.; k. Šnipiškių priemiestis, pionierių kareivinės su mediniu Mickevičiaus paminklu, elektros stotis; prieplaukos, Gedimino (Pilies) kalnas, bazilika, Vrublevskių biblioteka.
164, 0 gel. Žalias tiltas, d. šv. Rapolo bažnyčia, k. miesto centras. Vilniuje aplankytini :Aušros Vartai, šv. Onos bažnyčia, šv. Jono bažnyčia , bazilika, Gedimino kalnas (įėjimas mokamas) . Batoro universitetas , Rasos kapinės (J. Basanavičiaus, M.K. Čiurlionio, V. Syrokomlės kapai), Lukiškio aikštė.
162, 1 Lukiškio gel. Tiltas; k. Poguliankos miesto dalis, d. Lukiškio priemiestis.
160, 0 d. Karalienė, dailūs krantai, k. Žvėryno parkas.
158, 8 k. Zakreto (Užvingio) botanikos sodas; med . kariuomenės tiltas; upėje Naujoji rėva.
153, 7 k. Panerių dv., aukštai-Panerių kalnai; upėje Panerių rėva.
150, 0 d. Buktos k., k. Jačionių k.; dailus reginys į Vilnių.
144, 0 k. Neravų k.; d. Bieliūnų k.
140, 9 k. Vokės žiotys; 4 km , ligi Lentvaravo, 10 km. ligi Trakų; k. Kauno Vokės k.
138, 9 k. Volų k.
136, 0 Soidės rėva, d. Šilėnų bžk.; čia buvo projektuojama pirmoji hidroelektrinės stotis; Raudonas akmuo.
132, 5 d. Sviliškių k.; rėva Olesnikas; d. 2 km. ligi Rikantų glžk. Stoties
131, 7 d. Naujoji rėva, Kiaukės rėva.
127, 9 k. Paneriškių k.
124, 0 k. Briežalos žiotys, Papiškio k. Zaviesos rėva; k. 2 km ligi Zaviesų glžk . stoties.
122, 3 d. Surmonių k.
121, 5 k. Lietuvos adm. Linija su Vilniaus kraštu, Ausieniškio vnk. Nuo Ausieniškio galima plaukti be ypatingų leidimų; pasiekti jį galima iš Vievio glžk. Stoties ( 9 km. paprastu vieškeliu). Toliau 26 km adm . linija eina Nerimi.
120, 0 k. Pragaro kalnas su plika viršūne; gražus užnerių reginys; matyt Panerių kalnai ties Vilniumi.
119, 0 k. Kergeliškių k. (ant kalno); mūsų pasienio sargybos rajono būstinė; d. Elniokumpio k.; akmuo Kumpis.
115, 0 k. Purvų k., d. Karmazino k.; upėje Purvų rėva; akmuo Balnas..
113, 1 d. Dūkštos žiotys, k. Padūkščio k.; upėje rėva.
112, 2 d. Verkšonių k.
109, 0 k. Panerių vasarvietė; upėje sala; 6 km ligi Vievio glžk. Stoties.
106, 3 k. Aliosos žiotys, Padaliosės k.
103, 1 d. Bielazariškių k.; lenkų sargybos būstinė.
102, 1 k. Kulio vnk.
98, 2 k. Grabijalų k.; akmenys Trys broliai.
97, 5 pavojingiausia Neries rėva Salinė (gudų Solnik); čia daug žuvo laivų su druska; saugotis akmenų; plaukti tenka arti deš. Kranto, dėl to gali būti nesusipratimų!
96, 0 k. Pulkių k. ,d. Kernuvėlės dv.
95, 3 d. baigiasi adm. Linija; toliau plaukiama be jokių suvaržymų.
94, 4 k. Sukros žiotys. Mitkiškių k.; lauke – garbinamas akmuo su koplytėle; upėje sala ; d.Semeniškių k., Pajautos slėnis; reginys į Kernavę.
92, 4 d. Mitkiškių vnk., ant kalno Kernavės mst., seniausia Lietuvos kunigaikščių sostinė; 3 kalnai- Mindaugo sostas; nauja mūrinė bažnyčia, koplytėlės; pradžios mokykla su muziejėliu; Geležinio Vilko paminklas. Kernavę reikia būtinai aplankyti !
91.1 k. Mitkiškių k., keltas; d. smėlio šlaitas su gražiu reginiu; nuo šios vietos pradeda kelionę tas, kas nenori ar negali plaukti iš Vilniaus krašto ir adm. linija; 11 km vieškeliu nuo adm. Vievio glžk. stoties.
89,0 d. Valeikiškių k.
88,0 k. vagoje didelis akmuo Gaidys
87,0 k. Kmitų k. d.Ardiškių k.
85,1 k Žiežmarės žiotys ,Nevarniškių vnk., d. Dailydžių k.
83,5 rėva Tatarka.
81,9 k. Panerių k.
81,0 k. Žlibiškių k.
79,3 d. Laukiškių vnk.
77,6 k. Budelių k.; aukštas piliakalnis, legendos apie paslėptus turtus; platus reginys (patariama aplankyti !)
75,9 k. Padalių k., Žaslių-Ukmergės vieškelis, buv. tilto vieta, v. mat. stotis (poliai), keltas.
74,6 d. Musės žiotys, Čiobiškio bžk.; bažnyčia, senas Pilsudskų dvaras, dabar vaikų prieglauda.
73,3 k. Litviniškių k., d. Rusių Rago k.
70,5 d. Malūnėlio vnk., aukštas Žvalgakalnis su dailiu reginiu67,7 k. Zubiškių dv.; rėva Zubas.
67,0 d. Smėlėtos k. didelis Gireliškio akmuo.
65,5 k. Laukystos žiotys, Kaspariškių k., d. Laukystos k.
64,6 d. Kamavaus žiotys, k. Petrošūniškių k., rėva Laukysta
63,5 d. Gunios dv.
62,3 d. Pagunios k.
60,8 d. Liudviniškių k.
60,5 k. Gegužinės bžk., nauja mūrinė bažnyčia, Vilniaus aikštelė.
58,0 k. Gegužinės dv., keltas
56,7 d. Letavos žiotys, k.Tartokų k.
56,5 k. Lomenos žiotys, d. Arnastiškių vnk.
55,0 d. Kernaviškių vnk., Krivičių rėva, vadoje stambūs akmenys.
53,0 d. Padaigų k.
51,5 k. Ruklos k.
50,5 k. Ruklos dv., kariuomenės vasaros stovykla: keltas.
49,2 k. Čižūnų vnk. ., status aukštas šlaitas, vienas gražiausių; patartina aplankyti viršūnę ir pamatyti gražų vaizdą.
46,1 k. Venecijos vnk., d.Salininkų k., dailios „dravės“ -senos pušys su nukirstomis viršūnėmis ir inkilais bitėms; keltas.
45,5 k. Taraslaukio vnk., sala, Rėva Žirgas, staigus vingis; geriau plaukti deš. šaka.
44,5 d. Šventosios žiotys, Santakos dv., vasarvietė; aukštas deš. krantas; čia projektuojama statyti galinga hidroelektrinė stotis.
42,7 d. Lokio žiotys; rėva Kumelė.
41,2 k. Skarulių bžnk.; senojo gotiko stiliaus bažnyčia. Labai sena.
40,7 d. Laukagalių k.
40,1 gel. plento tiltas (senas glžk tiltas!); jo taure-potvynių aukščių žymės.
40,0 gel. Kauno-Jonavos glžk. tiltas; d. 2,5 km ligi Jonavos glžk. stoties; sekluma.
39,0 d. Jonavos mst.; laik. medinis tiltas, v. mat. stotis; (poliai); bažnyčia su naujais bokštais, autobusų stotis; k. Taurosta, Jonavos priemiestis.
36,6 keltas.
36,0 k. Varpės žiotys, Tartaro k., d. ant kalno Rimkų bžk.
34,0 d. Kurmagalos k., aukšti šlaitai; k. Stašėnų k.
31,6 k. Baltonių k. ir dv.; keltas
28,5 d. Batėgalos k., aukštai Švedkalnis; sekluma.
26,3 k. Salupės vnk.; sekluma.
26,0 d. Mikeliškių dv.; didelė sala ir kelios smulkesnės; upė sekli ir labai srauni – Kalupės rėva; geriau plaukti į kairę; puikus paplūdimys saloje ;k. Salupių pušynas.
24,5 d.aukštas labai dailus šlaitas; aukštai Kaukazo vnk.; upėje Andruškonių rėva – vad. zobara, tik prie deš. kranto.
23,5 k. Guldynų k., d nepeprastai gražus status šlaitas, vertas aplankyti.
22,0 d. Drąsikių k.; rėva Druskelė, vidury upės gražus raudonas akmuo Gaidelis (gudų Pietušok).
21,0 k. Krėslinių k.
20,4 k. Turžėnų k., Šešuvos žiotys; keltas.
19,2 sala, rėva Raudonė; k. Šančių k., Kapeliušo piliakalnis.
18,5 k. Karmėlavos bžk., daili medinė bažnyčia, Mergaičių ruošos mokykla, Pilies kalnas, pustomo smėlio atkalnė.
18,3 d. Mažeikių k.
17,3 rėva Rykštinė, akmuo Plaščiokas.
16,7 k. Pelenių k.
16,0 rėva Karvė.
15,5 k. Žversos žiotys, rėva veršiukai.
15,0 d. Lapių bžk., mūrinė bažnytėlė; iš bokšto neblogas reginys; upėje akmuo Mikyta.
13,5 rėva Avinas.
12,5 k. Vaistariškių., pušynas, kur 1923 m. buvo pirmoji Lietuvos skautų stovykla; d. Lankiškių k.
9,6 d. Peklos vnk., v. mat. stotis.
9,5 k. Kleboniškių k., gražus pušynas, vasarvietė; čia numatyta statyti hidroelektrinė stotis; d. Lentainių piliakalnis (būtinai aplankykit ! ).
9,0 d. Lentainių k.
8,0 k. Salių k.
6,0 k. Kauno miesto vandentiekio šuliniai ir siurbliai; dailus reginys į Kauną (Prisikėlimo bažnyčia, Universiteto klinikos ir Techn. fakulteto rūmai Aleksote).
5,0 d. Sargėnų k., k. Eigulių k.; ant kalno piliakalnis.
3,0 buv. Eigulių tilto vieta; Žemaičių plentui numatomas statyti naujas belžbet. Tiltas; k. ant kalno Universiteto klinikos, toliau Technikos mokykla
1,3 gel. 5 angų Petro Vileišio tiltas, 266 m ilgumo, 10,5 m aukštumo; v. mat. stotis (matuoklė); d. Vilijampolė, Kauno priemiestis: Veterinarijos akademija, Rabinų mokykla; k. Kauno senamiestis: pilies griuvėsiai, Metropolijos kunigų seminarija.
0,0 Neries santaka su Nemunu; priešais Marvelės k; žemiau Vileišio tilto Neries vaga reguliuojama būnomis; saugotis būnų ir sūkurių ties jų galvomis!

Upės charakteristika: Vid. kritimas aukščiau Naruties 37 cm/km, tarp Naruties ir Žeimenos 22 cm/km, tarp Žeimenos ir Šventosios 40 cm/km, žemiau Šventosios 38 cm/km: Apskritai, Neries kritimas didesnis kaip Nemuno. Upės platumas 60-180 m, gilumas 0,5- 1,0 m seklumose, ligi 2-3 m. pasisukimuose ir rėvose: vandens greitis paviršiuje 1,2-2,2 m/s (4,3-8,0 km/h). Vagoje daug akmenų, pavojingos „sėbrinės“ rėvos (jos aprašyme išskirtos juodu šriftu).

Laivyba: lavų susisiekimas tik tarp Vilniaus ir Verkių: plukdomi sieliai; baidarei Neris nepaprastai patogi ir įdomi upė.

Krantai visur tinka sustoti ir pasistatyti palapinę.

Kalba netaisyta.