Upių labirintasKelionės į Gruziją

Vytenis Almonaitis. Ką šniokščia Jūros rėvos. Svarbesnė literatūra

Svarbesnė literatūra

1. Balčiūnas K. Kvėdarnos apylinkės vietovardžiai // Kraštotyra. - 1983. - Kn. 16. - P. 96-100.
2 Dusburgietis P. Prūsijos žemės kronika / Parengė R. Batūra. - V., 1985.
3. Eržvilkas - V., 1970.
4. Gudavičius E. Gedimino pilies (Žemaitijoje), Pagraudės srities ir Pagraudžio vietovės problematika // LTSR MA darbai. Serija A. -1987. - T. 3. - P. 59-67; T. 4, - P 81-91; 1988. - T. 1. - P. 60-69.
5. Jablonskis L, Lasinskas M. Lietuvos TSR upių kadastras. D. 3 (Debitai, nuolydžiai, galingumai) - V., 1962.
6. Kraštas ir žmonės Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV-XIX a.) / Parengė J. Jurginis, A. Šidlauskas. - V., 1983.
7. Kvėdarna (mažoji monografija) // Kraštotyra. - 1985. - T. 19. - P. 78 - 131.
8. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. T. 1. Telšių vyskupija. - Chicago, 1980.
9. Kviklys B. Mūsų Lietuva. T. 4. - Bostonas, 1968. 2-oji (fotogr.) laida. - V., 1991.
10. Lietuvių enciklopedija. T. 1-37. - Bostonas, 1953-85.
11. Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. D. 2. - V., 1976.
12. Lietuvos TSR archeologijos atlasas . T. 2. (Piliakalniai). - V., 1975.
13. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. T. 3. (I-XIII a. pilkapynai, ir senkapiai). - V., 1977.
14. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. - V., 1973.
15. Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje. - V., 1982.
16. Misius K, Šimkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios (žinynas). - V., 1993.
17. Miškinis A. Batakiai // Lietuvos TSR urbanistikos paminklai. - V., 1981. - T. 4. - P. 5-28.
18. Miškinis A. Eržvilkas//Lietuvos TSR urbanistikos paminklai. - V., 1982. - T. 5. - P. 41-58.
19. Miškinis A. Skaudvilė //Lietuvos TSR urbanistikos paminklai. - V., 1979. - T. 2. - P. 5-25.
20. Remeika J. Lietuvos praeities vaizdai. Ką kalneliai pasakoja. - K, 1990.
21. Rietavo apylinkės. - K., 1992.
22. Statkevičius V. Kviečia Akmena (Akmenos upės pakrančių kultūros paminklai ir kitos įdomybės; rankraštis, 1983) //Lietuvos kraštotyros draugijos (toliau- LKD) biblioteka.
23. Statkevičius V. Kvėdarnos apylinkės žmonės iš amžių glūdumos (rankraštis, 1976) // LKD biblioteka.
24. Statkevičius V. Padavimai apie Šilalės rajono archeologinius paminklus (rankraštis, 1987) // LKD biblioteka.
25. Statkevičius V. Pajūrio apylinkės žmonės iš amžių glūdumos (rankraštis, 1976) // LKD biblioteka.
26. Tarybų Lietuvos enciklopedija.T. 1-4. - V., 1985-88.
27. Tauragės enciklopedija. Sąs. 1-3 - Tauragė, 1992.
28. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. - V., 1981.
Taip pat naudotasi Jono Vitkausko sukaupta kraštotyrine biblioteka.


<< Į TURINĮ >>