Upių labirintasKelionės į Gruziją

Vytenis Almonaitis. Ką šniokščia Jūros rėvos. Pratarmė

Pratarmė

Gerbiamasis skaitytojau! Tavo rankose knyga apie žemaičių kraštą, apie Jūrą ir jos intakus, šių upių pakrančių istoriją, gamtos paminklus ir kitas įdomybes. Skiriu ją žygeiviams, keliautojams. Pirmiausia tiems, kurie keliaus, naudodamiesi upės srove. Kaip tik todėl dauguma čia aprašytų kaimų, miestelių, lankytinų vietų yra prie pat Jūros ar kurio jos intako. Tik ypatingesniais atvejais atkreiptas dėmesys ir į vietoves, esančias toliau nei kilometras nuo pakrantės. Tik fragmentiškai aprašyti ir neplaukomi upių aukštupiai. Aišku, šia knyga galės naudotis ir keliausiantys po Žemaitiją pėsčiomis, slidėmis, dviračiais ar automobiliu. Jų patogumui knygelės pabaigoje pateikiamas visų čia aprašytų vietovių sąrašas.
Medžiaga šiai knygai buvo kaupiama daugelį metų todėl prašau atleisti, jei paaiškės, kad kuris nors aprašomas medis jau nudžiūves, o minima koplytelė dingusi. Kita vertus, per pastaruosius metus išaiškėjo daug naujų lankytinų vietų, susijusių su pokano rezistencija, kitais anksčiau neminėtinais istorijos faktais ar asmenimis. Dalį jų pasisekė užfiksuoti, aprašyti. Tačiau, sakykime, apie rezistenciją Žemaitijoe išsamesnių darbų iki šiol neparašyta, teko remtis paskirais straipsneliais, liudininkų prisiminimais. Aišku, čia taip pat gali pasitaikyti netikslumų. Prašau suprasti, kad jie atsirado tik todėl, jog norėjau bent fragmentiškai atspindėti ir tą istorijos tarpsnį, apie kurį anksčiau išleistuose turistiniuose vadovuose nerasite nieko arba - tik šiek tiek melo.
Šią knygą parašyti ir išleisti pasisekė tik todėl, kad talkino daug bendraminčių. Vieni pasidalino surinkta kraštotyrine medžiaga, kiti prisiminimais, treti vargo bibliotekose, ketvirti parūpino žemėlapius, penkti vežiojo po aprašomas vietas ar rėmė dar kitaip. Galų gale parašyti šią knygą nebūtų buvę įmanoma be daugybės žygių, kuriuose mane taip pat lydėjo būrys bičiulių. Visiems jiems - nuoširdus ačiū!
Sėkmes žygiuose, gerbiamas skaitytojau!
Autorius


Jūros baseinas

Jūros baseinas


<< Į TURINĮ >>