Upių labirintasKelionės į Gruziją

Geologinės praeities pėdsakai. Anykščių kraštas. Aknysta

AKNYSTA

Jeigu iš Anykščių važiuosime į Kupiškį dviračiu ar keliausime pėsti - tai tik pro Andrioniškį. O mašina, žinoma, geriau riedėti Rokiškio plentu pro Svėdasus. Prieš perkirsdami Šventąją, pasukę lauko keliu keletą šimtų metrų į dešinę, pasieksime vienišo malūno patvenktą Aknystos upelį. Balota pakrante kylame į viršų. Aknystos srovė vis stiprėja, upelio vingiai didėja, ir už kokio puskilometrio nuo malūno stataus skardžio smėlis jau byra tiesiai į vandenį. Aknystoje labai ryškus devono ir neogeno darinių kontaktas1. Labai anglingas neogeninis smėlis klostosi ne ant smė1io, kaip paprastai esti, bet ant alevrito.
Aknysta - tolimiausia šiaurėje vieta, kur dar galima rasti neogeno periodo smėlio. Nei Latvijoje, nei Estijoje jo nerandama.


1Kontaktu geologijoie vadinamas paviršius, kuriuo siekiasi skirtingos uolienos arba atskiri sluoksniai.


<< Į TURINĮ >>